COVID-19-UPPDATERING: Semantix står redo att hjälpa din verksamhet med översättnings- och tolkuppdrag.
Behöver du snabb hjälp? Kontakta oss

Varför använda tolk?

”Alla pratar ju engelska, så varför behöver vi en tolk?” Detta är en relevant fråga som vårt team ofta får.

Huvud sett bakifrån med hörsnäcka på örat

Det enkla svaret är att viktiga beslut blir lättare när du får informationen på ditt modersmål utan utrymme för missförstånd.

I en konferensmiljö varierar troligtvis färdigheterna i engelska mellan deltagarna. Kombinerat med de extra krav en konferens ofta medför, blir det svårare att ta till sig viktiga fakta och lärdomar. Man ska inte underskatta vikten av en investering i professionella tolkningstjänster.

Ibland handlar det dock inte om en konferens eller ett evenemang med många gäster, deltagare och besökare. Många av våra kunder vill ha en enklare tolktjänst, exempelvis hjälp med ett telefonsamtal. Precis som vid större evenemang är Semantix tolkar alltid mycket professionella och kunniga inom de affärsområden där deras tjänster behövs.

Vilken typ av tolk behöver jag?

Konferenstolkning

Under simultantolkning vid konferenser tolkas talaren i realtid med en fördröjning på några sekunder.

Affärstolkning

Tolken följer med dig till möten och tolkar efter behov, till exempel under affärsförhandlingar. Tolken tolkar några meningar i taget.

Kontakttolkning

När en tolk befinner sig på samma plats som de individer som ska tolkas kallas det kontakttolkning. Tänk på att resekostnader kan uppkomma vid bokning av kontakttolk.

Telefontolkning

Telefontolkning innebär att tolken deltar via telefon eller via ett digitalt gränssnitt.

Videotolkning

Videotolkning innebär att användaren av tolken och klienten befinner sig i samma rum, medan tolken deltar via videolänk. 

On demand-tolkning

On demand-tolkning innebär att du inte förbokar tolk, utan når en telefontolk via vår app direkt när samtalet ska börja.

Avista-tolkning

Avista-tolkning är en kombination av skriftlig och muntlig tolkning för tillfällen då du kanske behöver ha en text uppläst för en klient under ett samtal.

Oavsett vilka tolkbehov du har rekommenderar vi att du börjar med ett snabbt samtal till Semantix så att vi kan bedöma dina behov och ge dig den bästa rekommendationen. Vi ser till att du inte bara får den bästa lösningen utan även får ut mesta möjliga av situationen.

Vill du veta mer om tolkning?