Ny undersökning: Tolkar reder ofta ut fel efter barn- och anhörigtolkning

Sex av tio tolkar behöver ofta reda ut missförstånd när tolk inte använts eller när barn och anhöriga har använts i stället för professionell tolk. Det visar en ny undersökning från språkföretaget Semantix.

– Rätten till tolk i mötet med det offentliga Sverige är viktig för ett rätts- och patientsäkert samhälle. Om vårdpersonal, handläggare, poliser och advokater inte kan förstå och göra sig förstådda kan det få stora konsekvenser, som att patienter får fel diagnos och medicin eller att människor inte kan ta tillvara sina juridiska rättigheter, säger Johanna Chinchilla Ekberg, Director Community Interpreting på Semantix.

Sex av tio yrkesverksamma tolkar svarar i en enkät gjord av Semantix att de ofta får reda ut missförstånd till följd av bristfälligt tolkande. Det handlar både om tillfällen där tolk inte alls har använts och tillfällen där barn eller andra närstående i stället agerat som tolkar.

Oro för missförstånd om rätten till tolk reformeras

Rätten till tolk har debatterats mycket den senaste tiden då det framgår av Tidöavtalet att regeringspartierna och Sverigedemokraterna vill begränsa rätten till offentligt finansierad tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Semantix enkät undersökte vad tolkarna tror att konsekvenserna blir om ett sådant förslag genomförs. Ordet ”Missförstånd” är det vanligast förekommande svaret.

– Tolkarna själva lyfter stärkt svenskundervisning som viktigt för att minska behovet av tolkning, men menar även den som behärskar god vardagssvenska kan behöva tolk i vissa situationer. Om en reform ska genomföras bör en eventuell utredning beakta hur den kan förverkligas utan att rätts- och patientsäkerheten påverkas, utan ökade alternativkostnader för samhället och utan att barn- och anhörigtolkning får förekomma, säger Johanna Chinchilla Ekberg.

För mer information kontakta:

Johanna Chinchilla Ekberg
Director Community Interpreting, Semantix

johanna.ekberg@semantix.com

0707-64 44 11

Om undersökningen

Enkäten skickades ut i januari 2023 från Semantix till 1 131 tolkar som har varit aktiva hos Semantix under det senaste året, varav 424 svarade. Undersökningen har bestått av både flervalsfrågor och öppna frågor med möjlighet att ge frisvar.

Frågan som ställdes var:

Hur ofta händer det att du i ett tolkuppdrag behöver reda ut missförstånd eller frågor som uppstått på grund av tidigare bristande tolkning i de fall professionell tolk ej anlitats (exempelvis barn- och anhörigtolkning)?

  • Mycket ofta: 19,3 procent
  • Ganska ofta: 38,4 procent
  • Ganska sällan 18,4 procent
  • Mycket sällan: 13,0 procent
  • Aldrig: 5,7 procent
  • Vet ej: 5,2 procent

Om Semantix

Semantix är Nordens största språkföretag. Vi vill bidra till ett rätts- och patientsäkert samhälle genom att förmedla effektiva tolktjänster av hög kvalitet.

Läs rapporten i sin helhet

Att avgiftsbelägga tolk blir en förlustaffär för hela samhället