Blogg


En leende man i blå skjorta vid dator

Skapa bra användarupplevelser (UX) på alla språk genom programvarulokalisering

Det är viktigt att din app eller plattform är intuitiv. Här spelar språket en nyckelroll för att framgångsrikt introducera och hålla kvar ny...

Junction

Översätta en webbplats – några praktiska råd

Flera undersökningar har visat att vi tar till oss information på vårt eget språk i mycket högre utsträckning än information på andra språk....

Tracks neon light

Vad innebär globalisering?

Till skillnad mot internationalisering och lokalisering inkluderar globalisering alla steg som krävs för att nå en global marknad. Den allmä...

Shiny metaphor jellyfish

Så påverkar language intelligence tolkmarknaden

Nimdzi, ett internationellt marknadsundersökningsföretag som undersöker hela språktjänstbranschen, släppte nyligen Nimdzi Interpreting Index...

People in blue in office L

Tolkning och översättning – vad är skillnaden?

Vi får ofta frågor om vad det är för skillnad på tolkning och översättning. Även om det är självklart för oss så är frågan berättigad efters...

Neon computer text

Vad kostar det att översätta en webbplats?

David Karlsson arbetar på vår säljstödsavdelning. Här gör han offerter och förbereder översättningsarbeten ihop med våra kunder.

Grey sweater smile

Hur väljer vi rätt översättare till ditt uppdrag?

Med 45 000 översättningsprojekt om året får man en viss vana vid att hitta rätt översättare till varje uppdrag. I detta sammanhang är vår eg...

Tre glada kvinnor som står och pratar med varandra

Att arbeta med flera översättningsleverantörer

Ibland räcker det inte med en enda LSP (Language Service Provider) för att hantera all lokalisering åt dig. Du kanske redan har interna över...

Olikfärgade klossar som har passats ihop med varandra

Förenkla översättningsprocessen med integrationer och kopplingar

Den som hanterar flera språk måste vanligtvis utföra olika repetitiva arbetsuppgifter, ofta under tidspress.