Blogg


Så påverkar language intelligence tolkmarknaden

Nimdzi, ett internationellt marknadsundersökningsföretag som undersöker hela språktjänstbranschen, släppte nyligen Nimdzi Interpreting Index...

Tolkning och översättning – vad är skillnaden?

Vi får ofta frågor om vad det är för skillnad på tolkning och översättning. Även om det är självklart för oss så är frågan berättigad efters...

Vad kostar det att översätta en webbplats?

David Karlsson arbetar på vår säljstödsavdelning. Här gör han offerter och förbereder översättningsarbeten ihop med våra kunder.

Tre glada kvinnor i samtal

Att arbeta med flera översättningsleverantörer

Ibland räcker det inte med en enda LSP (Language Service Provider) för att hantera all lokalisering åt dig. Du kanske redan har interna över...

Förenkla översättningsprocessen med integrationer och kopplingar

Den som hanterar flera språk måste vanligtvis utföra olika repetitiva arbetsuppgifter, ofta under tidspress.

Kvinna med mikrofon som talar inför publik

5 steg till jobbet som tolk

Att jobba som tolk är både flexibelt och givande. Idag är det många i Sverige som besitter de efterfrågade språkkunskaperna, men som inte kä...