Blogg


Alltid global och relevant

I dagens globala ekonomi är det inte längre bara ett alternativ att finnas över hela världen, det är ett måste. Och numera är tekniken för a...

Skapa bra användarupplevelser (UX) på alla språk genom programvarulokalisering

Det är viktigt att din app eller plattform är intuitiv. Här spelar språket en nyckelroll för att framgångsrikt introducera och hålla kvar ny...

Översätta en webbplats – några praktiska råd

Flera undersökningar har visat att vi tar till oss information på vårt eget språk i mycket högre utsträckning än information på andra språk....

Översättning, lokalisering och kreativ översättning

Ett viktigt beslut du behöver fundera över när du ska beställa översättning är vilken typ av översättning du behöver – översättning, lokalis...

Så påverkar language intelligence tolkmarknaden

Nimdzi, ett internationellt marknadsundersökningsföretag som undersöker hela språktjänstbranschen, släppte nyligen Nimdzi Interpreting Index...

Tolkning och översättning – vad är skillnaden?

Vi får ofta frågor om vad det är för skillnad på tolkning och översättning. Även om det är självklart för oss så är frågan berättigad efters...

Vad kostar det att översätta en webbplats?

David Karlsson arbetar på vår säljstödsavdelning. Här gör han offerter och förbereder översättningsarbeten ihop med våra kunder.

Hur väljer vi rätt översättare till ditt uppdrag?

Med 45 000 översättningsprojekt om året får man en viss vana vid att hitta rätt översättare till varje uppdrag. I detta sammanhang är vår eg...

Tre glada kvinnor i samtal

Att arbeta med flera översättningsleverantörer

Ibland räcker det inte med en enda LSP (Language Service Provider) för att hantera all lokalisering åt dig. Du kanske redan har interna över...