Lär dig transkribera ljud- och videofiler

Transkribering omvandlar dina ljud- och videofiler till text, vilket kan öka ditt innehålls användningsområden och sökbarhet.

Hur du transkriberar ljudfil till text
Innehåll
  Innehåll

   Det finns många fördelar med att transkribera det talade innehållet i en ljud- eller videofil till ett redigerbart textdokument.

   Texten kan ändras, omarbetas och markeras med kommentarer på ett sätt som skulle vara opraktiskt och kanske till och med omöjligt på en ljud- eller videofil. Videotextning, undertexter och fullständiga transkriberingar gör ljud och visuellt innehåll tillgängligt för personer som kan ha svårt att höra. Om innehållet används på webben kan en textversion också öka innehållets synlighet i sökmotorer.

   Möten, tal och utbildningar kan återanvändas på flera sätt för att ge fördelar långt efter att orden sades. En transkribering av ett tal kan till exempel bli marknadsföringsinnehåll, ett e-postmeddelande till personalen eller en ny säljpitch. Transkriberade ljudfiler kan enkelt delas upp i små och varierande textstycken som kan delas på sociala medier.

   Vem använder transkriberade ljud- och videofiler?

   Idag spelas allt från föreläsningar till affärsmöten in, återanvänds och delas. Därför har transkribering blivit oumbärligt i många branscher och organisationer.

   Här följer några exempel på var transkribering har blivit en självklar del av det dagliga arbetet inom flera områden:

   • Media
    Från stora evenemang till personliga podcasts – transkribering används för att underlätta förberedelse och konsumtion av talat innehåll i alla former av media.
   • Utbildning
    Skolor, högskolor och universitet använder transkribering för att förbättra undervisningens kvalitet och resurstillgången, samt för att ge eleverna sökbara versioner av föreläsningar och seminarier.
   • Juridik
    Yrkesutövare som är involverade i juridiska frågor tar ljudupptagningar från vittnen, målsägare och andra inblandade parter. Transkribering används sedan för att skapa den juridiskt bindande dokumentationen.
   • Journalistik
    Reportrar samlar information genom intervjuer som de senare transkriberar till lättillgängligt källmaterial.
   • Marknadsundersökningar
    Inspelningar från intervjuer och fokusgrupper transkriberas för att skapa korrekt och sökbar dokumentation av vad som sägs och skriftliga data för att sammanställa resultaten.

   Hur man transkriberar ljud- och videofiler

   För att möta denna omättliga efterfrågan på transkriberat ljud- och videoinnehåll finns det många olika former av transkribering, som var och en har utformats för att ge den mest passande skriftliga representationen av inspelningen.

   De fyra mest populära typerna av transkribering är ordagrann, intelligent ordagrann, redigerad och fonetisk.

   • Ordagrann transkribering
    En ordagrann transkribering fångar alla ljud – hosta, skratt, dörrar som smäller, telefoner som ringer och varje öh ... hm ... jorå. Den fångar även alla pauser, tystnader och undanglidande svar i inspelningen, vilket är precis lika viktigt.
   • Smart ordagrann transkribering
    En smart ordagrann transkribering tar bort icke-talade element från texten för att ge en mer läsbar transkribering av vad som faktiskt sägs.
   • Redigerad transkribering
    En redigerad transkribering ändras efter att ljud- eller videofilen har transkriberats. Onödigt innehåll tas bort, eventuella grammatiska misstag korrigeras och otydligheter som felstavade ord och oavslutade meningar rensas bort.
   • Fonetisk transkribering
    Fonetisk transkribering skapar en skriftlig version av de uttalade ljuden, snarare än de ord som sagts. Fonetiska symboler används för att representera varje enskild ljudenhet. Detta kan till exempel vara användbart när man jämför olika dialekter.

   Vill du veta mer om Semantix transkriptionstjänster?

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Hur man transkriberar ljud- och videofiler manuellt

   Skickliga mänskliga transkriberare lägger år på att utveckla sin expertis och kan leverera ljud- och videotranskriberingar med extremt hög standard.

   Erfarna manuella transkriberare förvärvar sin skicklighet under många år och plockar upp många värdefulla tekniker. Här är tre tips som alla transkriberare känner till:

   1. Lyssna på hela ljudfilen innan du påbörjar transkriberingen. Då kan transkriberaren bekanta sig med ljud- eller videoinspelningens stil och innehåll.
   2. Transkribera hela meningar. Detta hjälper transkriberaren att förstå sammanhanget och undvika fel som kan uppstå med en ord-för-ord-transkribering (exempelvis skriva "en" istället för "än").
   3. Känn till all jargong och alla förkortningar som kan användas i ljudfilen eller videon som transkriberas. De flesta områden har sina egna termer – särskilt medicinska och juridiska yrken – så att kunna språket flytande är ett viktigt krav.

   Expertisen hos en manuell transkriberare kommer dock med en relativt hög kostnad när det gäller ekonomi och tidsåtgång. För projekt som inte kräver en professionell transkribering kan det vara värt att prova de tjänster och verktyg som finns tillgängliga.

   Appar och program för transkribering

   De senaste tekniska framstegen har lett till utvecklingen av en mängd olika automatiserade transkriberingsverktyg och appar. Automatiserad transkribering minskar tid och kostnader avsevärt. Kvaliteten på transkriberingen beror dock på hur sofistikerad den artificiella intelligensen (AI:n) som är inbyggd i produkten är.

   Det finns tre grundläggande kategorier inom automatiserad transkribering:

   1. Appar för smartphones
    Mobiltelefoner och surfplattor är idealiska för inspelning av ljud- och videofiler när du är på språng, och många av dem har inbyggda transkriberingsverktyg. Transkriberingsfunktionerna kan förbättras ytterligare om man laddar ner en av de bättre apparna som finns i appbutikerna.
   2. Transkriberingstjänster online
    Det finns många transkriberingsverktyg tillgängliga online, och flera av dem är gratis. När man laddar upp en video till YouTube erbjuds till exempel användarna automatisk textning, vilket ger transkriberingar med upp till 80 procents noggrannhet. (Alla språk stöds inte av YouTube.)
   3. Programvara för stationära datorer
    PC- och Mac-användare kan ladda ner transkriberingsprogram och transkribera ljud- och videofiler utan internetanslutning.

   Lägga till tidsstämplar och talarens namn

   Att tydligt identifiera när något sägs och vem som säger det är viktigt i de flesta ljud- och videotranskriberingar. Denna information tillhandahålls genom att tidsstämplar och talarens namn anges.

   Vanligtvis anges en persons namn eller någon annan form av identifiering (exempelvis ”Talare 1”) när den föregående talaren slutar prata. Tidsstämplarna anges oftast i formatet [HH:MM:SS], som visar den tid som gått sedan ljudinspelningen började.

   Hur ofta och var tidsstämplar och talarnamn anges i transkriberingar beror på vilken informationsnivå som krävs. Ett typiskt exempel, där tiden anges vid varje ny talare, visas här:

   Peter Nilsson: (01:17:30) Är det någon som har något att tillägga?
   Emma Olsson: (01:17:41) Ja, Peter, jag har ett par saker som jag skulle vilja ta upp.

   Dragon – transkriberingsprogramvara för ljudfiler

   Inte ens de bästa transkriberingsverktygen är 100 procent korrekta, men Dragon Professional är en välkänd och mycket erkänd produkt som påstår sig kunna nå upp till 99 procents noggrannhet direkt (dvs. innan någon maskininlärning har ägt rum).

   Dragon Professional möjliggör transkribering av ljud- och videofiler till redigerbar text. Bra maskininlärning och ”deep learning” som ständigt lär sig gör att programmet snabbt får grepp om användarens behov.

   Behöver du hjälp med ljud- och videotranskriberingar?

   Med så många alternativ att välja mellan kan det vara utmanande att ta reda på vad som är den bästa transkriberingslösningen för dina specifika behov.

   Det är där vi kommer in. Med expertis och erfarenhet som täcker alla aspekter av transkribering kan vi hjälpa dig att få ut det maximala värdet av dina ljud- och videofiler.

   Om du vill att ditt innehåll ska ha transkriberad text, kontakta oss idag.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.