Hur väljer vi rätt översättare till ditt uppdrag?

Med 45 000 översättningsprojekt om året får man en viss vana vid att hitta rätt översättare till varje uppdrag. I detta sammanhang är vår egen översättardatabas naturligtvis hårdvaluta. I dagsläget innehåller den över 1200 frilansande översättare. Dessutom har vi mer än 300 samarbetspartner i form av större och mindre översättningsbyråer runt om i världen.

Översättarna i vår databas uppfyller alltid våra grundkrav:

  • översättarutbildning samt minst två års dokumenterad översättningserfarenhet, eller
  • motsvarande språklig kompetens samt minst två års dokumenterad översättningserfarenhet, eller
  • minst fem års dokumenterad översättningserfarenhet.

I de allra flesta fall kräver vi att översättaren har målspråket som modersmål, samt är bosatt i det land där översättningen ska användas. Inom offentlig sektor i Sverige frångår vi dock modersmålskravet och ser istället till att översättningarna granskas en extra gång. I dessa fall är det nämligen mer värdefullt att översättaren har kännedom om det svenska samhället och olika myndighetsfunktioner än att hen har svenska som modersmål.

De översättare vi arbetar med måste också ha teknisk kompetens. Vilka krav vi ställer här varierar beroende på källfilens format, det vill säga originaldokumentet som ska översättas, och i vilken programvara översättningen ska göras etc. Även ett dokument som ser ut att bestå av bara ren text, innehåller sannolikt olika typer av taggar och koder med information, och det är av yttersta vikt att dessa bibehålls – och vid behov anpassas – även i översättningen. Det är också viktigt att språkspecifika tecken blir korrekta.

Översättaren måste även ha den ämneskompetens som krävs för uppdraget. I varje översättares profil i vår databas finns information om vilka specialistkompetenser hen har, det vill säga vilka ämnesområden som översättaren till exempel har en högskoleexamen i eller mångårig arbetslivserfarenhet av, och dessutom har erfarenhet av genom att ha översatt minst 100 000 ord. Flera av våra översättare har i botten exempelvis en juridisk eller medicinsk examen, och många har naturligtvis fördjupat sig i språkstudier. I vår databas finns även information om intressen, som till exempel mode, fäktning, opera, agility, sömnad, triathlon eller spel – allt för att vi alltid ska kunna hitta precis rätt översättare för varje uppdrag.

Något som också är en viktig fördel när det gäller att tillsätta uppdrag är att översättaren har erfarenhet av kunden. Här försöker vi ha ett team av översättare till alla kunder som har ett mer återkommande behov för att förvissa oss om att någon av dessa översättare alltid finns tillgänglig.

Vi som är leverantörsansvariga på Semantix jobbar heltid med att rekrytera översättare till de nya behov som uppstår genom till exempel avtal med stora kunder eller vunna upphandlingar. Vi ser också till att informationen i vår databas ständigt uppdateras så att våra projektledare enkelt kan hitta rätt översättare för sina uppdrag. Vi ser till att våra översättare får information om aktuella händelser i branschen, till exempel vad gäller teknik och sekretess, och arrangerar olika kompetenshöjande aktiviteter. Vi är också noga med att återkoppla och ge feedback från våra granskare och från våra kunder.

Då och då träffas vi för att bjuda på fika eftersom vi värdesätter den personliga kontakten med våra leverantörer, samt eftersom goda relationer är en förutsättning för att vi alla ska kunna vara engagerade, kundorienterade samt professionella i alla lägen.

Vill du veta mer om översättning?