Översättning, lokalisering och kreativ översättning

Ett viktigt beslut du behöver fundera över när du ska beställa översättning är vilken typ av översättning du behöver – översättning, lokalisering eller kreativ översättning (ibland kallat transcreation på engelska).

Vad är skillnaden mellan översättning, lokalisering och kreativ översättning?

Översättning

Översättning innebär att man överför en skriven text från ett språk (källspråket) till ett annat (målspråket) med bibehållen betydelse och korrekt uttryck. Läsaren ska få samma information när de läser måltexten som om de hade läst källtexten. Som översättare är det vårt jobb att se till att all information följer med och att det är grammatiskt korrekt.

Lokalisering

Lokalisering innebär att man utöver översättning också ser till att anpassa texten både språkligt och kulturellt till lokala förhållanden. Det kan innebära att man anpassar tilltal, stilnivå, datumformat, sorteringsordning, adresser, bilder och liknande.

Kreativ översättning

Kreativ översättning brukar man använda för reklamtexter eller mer kreativt skrivna texter som vinner på en översättning som förhåller sig friare gentemot originalet. Som översättare ska man snarare fånga och överföra känslan och budskapet än återge texten ord för ord.

Vilken typ av översättning passar ditt företags texter bäst? Behöver du olika typer av översättning för olika delar av webbplatsen?

Diskutera gärna med din kontaktperson på översättningsbyrån

Samarbete

Det finns ett enkelt sätt att ge översättaren så goda förutsättningar som möjligt och det är att själv vara delaktig: Ge oss så mycket information som möjligt. Vill du ha översättning, lokalisering eller kreativ översättning? Se till att översättaren får tillgång till företagsspecifik terminologi, skicka med tidigare översatt material du är nöjd med o.s.v. Språk, och därför också översättning, är dynamiskt – det finns många rätt, men bara en version som ni som företag föredrar. Ni får en bättre översättning om ni kan ge oss information om vad ni vill ha, och om vi dessutom arbetar långsiktigt tillsammans så kommer vi snart att lära oss vad ni föredrar. Varför inte sammanfatta det i en stilguide som ni även kan använda internt?

Viktigt för översättaren att veta

Du behöver också ge följande information, eftersom den påverkar översättarens arbete:

 • Hanterbart format
  Se till att skicka textmaterialet i ett format som översättaren smidigt kan hantera och som ni själva lätt kan lägga tillbaka i det system ni har för er webbplats. Beroende på vilken teknisk lösning ni har valt för webbplatsen finns det olika möjligheter. Diskutera gärna med er översättningskontakt.

 • Eventuella längdbegränsningar (knappar, rutor m.m.)
  Översättaren behöver veta om det finns längdbegränsningar för texten, exempelvis på knappar eller i textrutor. Texter kan mycket väl vara längre på andra språk, så diskutera detta med er översättningskontakt.

 • Referensmaterial
  Referensmaterial är alltid till stor hjälp för en översättare, men bara om ni är nöjda med materialet. Bra referensmaterial kan vara material som ger översättaren information om vilken terminologi ni föredrar, exempel på det tilltal ni vill ha och den stil ni brukar använda som företag. Bra material är också sådant som kan ge översättaren mer information om ert företag och era produkter.

 • Bildmaterialet
  Bilder kan vara avgörande för en översättare att ha till hands. Det är svårt att översätta en text utan att se i vilket sammanhang den är tänkt att fungera.

 • Text i bilder
  Försök att undvika text som ska översättas i bildfilerna då det alltid är mer tidskrävande än om de ligger vid sidan om. Ibland kan det inte undvikas, men det är då viktigt att ni meddelar översättaren det och skickar med bildmaterialet.

 • Validering
  Inom översättningsbranschen använder man sig ofta av validering, vilket innebär ett kundspecifikt korrektur av översättningen. Denna läsning syftar till att ni som beställare säkerställer att texten verkligen är som ni vill ha den. Har man lagt upp översättningen enligt våra tips ovan ska valideringskorrekturet bara behöva röra nya termer eller korrigering av stilnivå för en ny produkt eller marknad. Planera in valideringen och meddela er översättningskontaktperson att ni vill validera.

Vill du veta mer om kreativ översättning?