Översätta en webbplats – några praktiska råd

Flera undersökningar har visat att vi tar till oss information på vårt eget språk i mycket högre utsträckning än information på andra språk. Det gäller även om vi tycker oss behärska det främmande språket väl.

Översättning av webbplats

En webbplats på flera språk kan skapa nya möjligheter för ditt företag och ökar chansen till att kunderna hittar er via sökmotorerna. Att inleda ett sådant projekt kan dock kännas ganska övermäktigt. Därför vill vi ge dig några smarta tips.

Börja med att besvara följande frågor:

  1. Har ert webbpubliceringsverktyg stöd för flera språk?
  2. Till vilka språk vill ni översätta hemsidan?
  3. Ska alla sidor översättas till alla språk?
  4. Finns det text i bilder, pdf-filer, knappar eller fält som behöver översättas?
  5. Är ni nöjda med källtexten?

1. Har ert webbpubliceringsverktyg stöd för flera språk?

Ta reda på om verktyget kan hantera flera olika språkversioner av en sida. Kan det exportera text och importera översättningar? Kan det hantera språk med specialtecken och språk som skrivs i annan riktning än från vänster till höger? Exempel på specialtecken är ø ë Þ Ü Ç och ñ. Specialtecken används till exempel i tjeckiska, polska, kinesiska, ryska, grekiska, arabiska och persiska.

2. Till vilka språk vill ni översätta webbplatsen?

Behöver ni brittisk eller amerikansk engelska? Kanadensisk eller europeisk franska, eller kanske spanska för Latinamerika? Valet av språk beror på vilken marknad ni riktar er till.

Om ni är osäkra på vilket språk som talas i den region ni vill nå kan våra språkexperter hjälpa er.

3. Ska alla sidor översättas till alla språk?

Ska alla sidor översättas till alla språk, eller räcker det med att välja ut vissa sidor för översättning? Några sidor kanske behövs på varje språk, medan andra bara är relevanta för vissa av webbplatsens besökare. En del produkter eller tjänster kanske bara finns i vissa regioner. Ni bör också fundera över ifall sidor behöver läggas till på de språk ni ska översätta till, till exempel en anpassad sammanfattning av er verksamhet.

4. Finns det text i bilder, pdf-filer, knappar eller fält som behöver översättas?

Översättningsbyrån kommer att vilja ha redigerbara originalfiler om sådana finns. Översättningsbyråer kan hantera filer i alla möjliga format: xml, html, properties-filer, InDesign, Illustrator, AutoCAD. Ni ska aldrig behöva klippa och klistra text för att skicka den till en byrå. Fråga byrån först om ni är osäkra!

5. Är ni nöjda med källtexten?

Ni bör också ta tillfället i akt och se över originaltexten. Om ni inte är nöjda med själva originaltexten kommer ni förmodligen inte att gilla översättningen heller. Sådant som inte stämmer, är otydligt eller låter stolpigt har en tendens att förstärkas vid översättning. Lägg därför lite tid på att gå igenom texten och göra eventuella ändringar innan ni skickar iväg den för översättning. Att skriva för översättning är svårt och man måste tänka igenom formuleringarna noggrant. Be gärna er översättningsbyrå om hjälp om ni behöver!  

Är du osäker på var du ska börja?