Skapa bra användarupplevelser (UX) på alla språk genom programvarulokalisering

Det är viktigt att din app eller plattform är intuitiv. Här spelar språket en nyckelroll för att framgångsrikt introducera och hålla kvar nya användare, och för att bredda användarbasen över tid.

En viktig del av programvarulokaliseringen handlar om att anpassa översättningen av gränssnittet och innehållet för marknader där de ska användas. Det innebär ofta något mer än att bara översätta programvarans ord. Det finns också ofta lokala lagkrav som påverkar ditt innehåll.

De flesta utvecklare rekommenderar att man redan i början av projektet tar hänsyn till flerspråkiga krav, så att programvaran smidigt kan anpassas till nya marknader.

  • Se till att din källtext är enkel och konsekvent från början. Ju enklare den är att läsa och förstå, desto lättare blir den att översätta.
  • Fundera över vilket utrymme ditt innehåll upptar på skärmen. Vissa språk kräver mer utrymme när de har översatts.
  • Kontrollera att programvaran använder teckenkodning som fungerar för flera språk och att teckensnittet innehåller relevanta extratecken för andra språk. Till exempel UTF-8.
  • Glöm inte datum, siffror och valutor.
  • Ha en uppdaterad databas med termer som översättarna kan utnyttja.
  • Anlita en professionell byrå med översättare som är kunniga inom ditt affärsområde. Och testa alltid produkten innan lansering.

Vill du veta mer om lokalisering av programvaror?