Vad är transkribering? Få svar på 15 viktiga frågor.

Undrar du vad transkribering egentligen är och hur det går till? Här kommer de 15 vanligaste frågorna och svaren om ämnet.

Innehåll
  Innehåll

   ”Vad är transkribering?” är en vanlig fråga som vi får från personer i olika branscher och tjänstesektorer. Vi får även mer specifika förfrågningar som ”vad är ordagrann transkribering?”, ”vad är juridisk transkribering?” och ”vad är transkriberingstjänster?”

   Så många frågor – och här kommer svaren!

   1. Vad är transkribering?

   Svenska Akademiens ordbok definierar transkribering som att: överföra (något) till (annan) skriven form.

   Ordet härstammar från latinets ”trans” som betyder ”på andra sidan om” och ”scribere” som betyder ”skriva”. Ordet ”transkribering” förväxlas ofta med andra liknande ord, som till exempel ”translitteration” som innebär omskrivning av ett skriftsystem (alfabet) till ett annat eller ”tolkning”, vilket innebär att uttrycka innebörden av talade ord på ett annat språk. Enkelt uttryckt så innebär transkribering att omvandla talade ord till skriven text.

   2. Varför ska man transkribera ljud till text?

   Under de flesta av de senaste 100 000 åren har mänsklig kommunikation dominerats av det talade ordet. I vår moderna tid med skärmar och digitala enheter har visuell kommunikation däremot hamnat i framkant. Tack vare detta finns det mycket att vinna på att konvertera ljudinspelningar av tal till visuell text.

   Du och ditt företag kan dra nytta av transkribering på många olika sätt, beroende på vad du har för slags verksamhet. Till exempel kan strategisk transkribering effektivisera arbetsflöden, förbättra SEO och sökbarhet online för ditt ljud- och videoinnehåll, ge fler delningar på sociala medier, förbättra tillgänglighet, samarbete och dokumentation ... Poängen är att med transkribering så slipper du förlita dig på potentiellt bristfälliga minnesbilder och röriga anteckningar – med transkribering så fångas alla detaljer i till exempel intervjuer upp och resultatet kan användas för många olika syften.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   3. Vad är ordagrann transkribering?

   En ordagrann transkribering dokumenterar alla ljud, eller pauser, som uppstår. Detta innebär att förutom det som sägs så innehåller den ordagranna transkriberingen alla pauser, upprepningar, telefonsignaler, hostningar, avbrott, ljud från när möbler flyttas och alla ”hmm ..., ”just det ...”, ”typ, liksom ...”.

   4. Vad är smart, ordagrann transkribering?

   En smart ordagrann transkribering utesluter ljud som inte är tal i transkriptionen men dokumenterar fortfarande exakt vad som har sagts.

   5. Vad är redigerad transkribering?

   En redigerad transkribering är en typ av smart, ordagrann transkribering, men där alla grammatiska misstag eller oavslutade meningar ”städas upp” för att göra resultatet mer läsbart.

   6. Vad är fonetisk transkribering?

   I fonetisk transkribering används internationellt etablerade symboler som beskriver hur orden låter. En fonetisk transkription är användbar när uttal är viktigt – till exempel när man ska jämföra tal baserat på åldersgrupp, platser eller tidsperiod.

   7. Vad är ortografisk transkribering?

   Ortografisk transkribering fokuserar enbart på orden och inte uttal eller tonfall. Ortografisk transkribering används ofta för storskaliga språkbanker, särskilt när det behövs för forskningsändamål och där uttalet inte är relevant.

   8. Vad är juridisk transkribering?

   Med juridisk transkribering skapas skriftliga juridiska dokument utifrån video- och ljudinspelningar. Det kan vara juridiskt bindande intervjuer, vittnesmål samt andra rättsförfaranden som måste dokumenteras.

   Vill du beställa en transkribering?

   9. Vad är transkribering för media?

   Talat innehåll från video- och ljudmedier transkriberas ofta till textdokument så att innehållet kan redigeras och användas i andra medier.

   10. Vad är transkribering inom akademin?

   Studenter och forskare använder transkribering för att konvertera intervjuer, föreläsningar och seminarier till textdokument som är enkla att söka i och redigera. Transkribering används också inom skolor för att förbättra undervisningens kvalitet och tillgänglighet.

   11. Vad är intervjutranskribering?

   Intervjuer är kärnan i journalisters och reportrars arbete. Informationsflödet måste tas emot, analyseras och sammanställas innan det kan användas. Intervjutranskription är den perfekta lösningen för journalister – transkriptionen ger dem all information i ett tydligt, sökbart och redigerbart format.

   Transkribering kan komma till nytta i andra typer av intervjuer också – till exempel arbetsintervjuer. En transkription av en arbetsintervju kan bidra till att ge en mer objektiv bild av vad som har sagts utan några distraktioner från till exempel deltagarnas kroppsspråk eller utseende.

   12. Vad är transkribering för marknadsundersökningar?

   Att samla in och analysera icke-numeriska data, såsom samtal med individer och fokusgrupper, är en vanlig form av kvalitativ forskning som används för marknadsundersökningar. Forskare använder transkriptioner för att hålla ett korrekt och sökbart register av vad som har sagts om vad, när och av vem.

   13. Vad är manuell transkribering?

   Skickliga transkriberare, såsom stenografer i rättssalen och personer som arbetar med mycket känsligt material (till exempel bevismaterial i pågående polisutredningar och förhör), bygger sin expertis och erfarenhet under många år. De kan leverera transkribering på en mycket hög nivå. Denna expertis kostar dock både tid och pengar, och manuell transkribering är inte särskilt effektivt för storskaliga projekt som måste gå snabbt.

   14. Vad är automatisk transkribering?

   De senaste framstegen inom artificiell intelligens (AI) har lett till att ett omfattande urval av tekniska tal-till-text-lösningar finns tillgängliga för allmänheten. Ett transkriberingsprogram är nu nästan standard i många operativsystem och enheter. Från inbyggda program för både PC och Mac till molnbaserade appar på mobiltelefoner – automatiserad transkribering som görs av ett program sparar avsevärt mycket tid och pengar.

   Automatisk transkribering uppnår inte samma nivå som en utbildad mänsklig transkriberare (än). Därför är det viktigt att allt korrekturläsa allt som transkriberas automatiskt.

   15. Vad är transkriberingstjänster?

   Med transkriberingstjänster omvandlas din video- eller ljudinspelning till ett textdokument. Företag och organisationer använder transkriberingstjänster av många olika anledningar (vi har nämnt några här ovan).

   Om du behöver manuell transkribering eller automatisk transkribering beror på hur känsligt ditt innehåll är, hur noggrant resultatet måste vara och hur dina tidsramar och din budget ser ut. Transkriberingstjänster erbjuder vanligtvis möjligheten att få det bästa av två världar genom att använda AI för att göra 90 % av jobbet snabbt, följt av mänsklig korrekturläsning för att hitta och rätta till eventuella kvarvarande fel.

   Om du är redo att komma igång med ditt transkriptionsprojekt är det viktigt att arbeta med en leverantör av transkriberingstjänster som du kan lita på. Vi på Semantix har den expertis och erfarenhet som krävs för att ta dig igenom hela processen.

   Kontakta oss redan i dag och få ditt ljud- och videoinnehåll ut till en global publik!

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.