HPE: uudistukset ja sisällönhallinta globaalissa mittakaavassa

Hewlett Packard Enterprise (HPE) on erikoistunut yrityksille suunnattuihin teknologiaratkaisuihin, kuten palvelimiin ja tallennusratkaisuihin. Sen on hallinnoitava laajaa sisältövalikoimaa 25 eri liiketoimintaohjelmassa. Lisäksi sen on käsiteltävä vuosittain muun muassa 8 000 työpaikkailmoitusta ja käännettävä noin 7 000 000 sanaa sisältöä. Sen monipuoliseen sisältöön kuuluvat muun muassa erilaiset markkinointimateriaalit, verkkosivustot, juridiset asiakirjat, sisäiset ilmoitukset, tukiresurssit ja tietokannat. HPE:n oli uudistettava koko globaali sisällönhallintajärjestelmänsä, joten se kääntyi Semantixin emoyhtiön TransPerfectin puoleen. Koska Semantix kuuluu TransPerfect-konserniin, se voi tehdä yhteistyötä ja jakaa palveluita ja asiantuntemusta useiden asiantuntijayritysten kanssa.

Sisällys
  Sisällys

   HPE:n monitahoinen haaste

   HPE:llä oli useita keskeisiä tavoitteita: se halusi yksinkertaistaa kaikkea sisällönhallintaansa, virtaviivaistaa käännösprosessejaan, parantaa tiedonhallintavalmiuksiaan ja edistää vahvaa yhteistyökumppanuuttaan palveluntarjoajansa kanssa.

   Saumaton ratkaisu

   Ratkaisun keskiössä oli GlobalLink, joka on Semantixin ja TransPerfectin oma alusta. GlobalLink on suunniteltu mullistamaan maailmanlaajuinen sisällönhallinta ja se on helposti integroitavissa tärkeisiin resursseihin, kuten verkkokauppaan, sisällönhallintajärjestelmiin, markkinoinnin automaatiotyökaluihin, tuotetiedonhallintajärjestelmiin ja tietokantoihin. Näin yritykset voivat tehokkaasti valvoa monikielisiä sisältöjään ja resurssejaan.

   HPE halusi ennen kaikkea vähentää käyttökustannuksiaan, virtaviivaistaa käännösprosessejaan ja lisätä tehokkuuttaan, joten TransPerfect integroi GlobalLinkin seitsemään sisällönhallintajärjestelmään ja teki yhteistyötä 12 kieliammattilaisen kanssa.

   Ratkaisun menestystä vahvisti tiivis kumppanuus HPE:n kanssa, joka piti sisällään reagoivan tuen, ennakoivan suunnittelun ja joustavuuden muutosten ja pyyntöjen yhteydessä.

   Tulevaisuudenkestävä lopputulos

   GlobalLinkin integrointi useisiin sisällönhallintajärjestelmiin on parantanut merkittävästi HPE:n tuottavuutta, lyhentänyt sen toimitusaikoja ja vähentänyt merkittävästi yhtiön projektipäälliköiden manuaalisia työtehtäviä. GlobalLink on myös yksinkertaistanut tehokkaasti sisällönhallintaprosesseja.

   Järjestelmän verkkosivujen visualisointiominaisuus on parantanut merkittävästi tehokkuutta ja sisällön laatua, sillä se tarjoaa kääntäjille ja tekstintarkistajille selkeän kontekstin käännettävään sisältöön. Ennalta määritettyjen raporttien avulla HPE voi nyt valvoa tehokkaasti kriittisiä liiketoiminnan muuttujiaan, kuten sanamääriä, kielenkäyttöä ja projektikohtaisia tietoja, mikä helpottaa dataan perustuvaa päätöksentekoa.

   Tulevaisuudessa HPE haluaa siirtää toimittajansa keskitetysti verkkoon, mikä virtaviivaistaa yhtiön työnkulkuja, tehostaa tiedonkeruuta ja vähentää kustannuksia. Lisäksi se aikoo laajentaa laadunhallintaa ja sisällyttää siihen neuroverkkoja hyödyntävät konekäännökset (NMT) ja dataan perustuvat strategiat, mikä vähentää käännös- ja tekstintarkistuskustannuksia. Kyselyjen hallinta on myös keskeisessä asemassa paremman hallinnan ja oivallusten tarjoamisessa, ja sisäinen tarjousten hallintajärjestelmä parantaa talouteen liittyvää tehokkuutta.

   Tiivistettynä GlobalLinkin käyttöönotto on siis parantanut HPE:n nykyisiä toimintoja ja luonut vakaan pohjan sen tuleville edistysaskeleille. Se on parantanut yhtiön tehokkuutta ja lisännyt merkittävästi sisällönhallinnan kustannustehokkuutta.

   Jos haluat tietää, miten GlobalLink voi auttaa myös sinun yritystäsi, ota yhteys Semantixiin.

   Haluatko lisätietoja?