Lufthansa-asiakastarina: lennokasta sisältöä ympäri maailman

Merkittävä ilmailualan toimija Lufthansa halusi vastata globaalin markkinointisisältöstrategiansa kriittisiin haasteisiin. Sen tavoitteena oli vahvistaa markkina-asemaansa, parantaa operatiivista tehokkuuttaan ja edistää asiakassitoutumista maailmanlaajuisesti. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Lufthansa kääntyi Semantixin emoyhtiön TransPerfectin puoleen. Tekemällä yhteistyötä TransPerfectin kanssa Lufthansa sai käyttöönsä TransPerfect-konserniin kuuluvien asiantuntijayritysten koko laajan resurssien kirjon. TransPerfect-konserniin kuuluvana yrityksenä Semantix voi tehdä yhteistyötä ja jakaa asiantuntemustaan monien eri asiantuntijayritysten kanssa.

Lufthansan globaali haaste

Lufthansan ensisijainen tavoite oli optimoida sisällöntuotanto- ja jakeluprosessinsa vastaamaan sen kehittyviä liiketoimintatarpeita ja parantaa brändin näkyvyyttä. Lentoyhtiöllä oli vastassaan monia haasteita:

  • Useat reitit: Lufthansalla on laaja reittiverkosto ympäri maailman. Ajantasaisen, yhtenäisen ja lokalisoidun markkinointisisältöstrategian laatiminen tälle laajalle verkostolle tuntui ylivoimaiselta tehtävältä, joka edellytti kattavaa kokonaisratkaisua.
  • Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin: Lufthansa tarvitsi ratkaisun, joka oli integroitavissa sen olemassa olevaan infrastruktuuriin ja joka yksinkertaistaisi sisällön jakelua.
  • Markkinoilletuloaika: ilmailualan nopeatempoisessa maailmassa oikea-aikainen markkinointisisältö on ratkaisevan tärkeää. Lufthansa halusi vähentää merkittävästi markkinointimateriaalien luomiseen, hyväksymiseen ja julkaisemiseen kuluvaa aikaa − laadusta tinkimättä.
  • Kustannustehokkuus etusijalla: Lufthansan tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka optimoisi resurssien kohdentamisen ja vähentäisi turhia kuluja niin, että yhtiö säilyttäisi samalla kilpailuetunsa.
  • Laatu: Lufthansa-brändille laatu on aina ensisijaisen tärkeää. Kaikkien käyttöön otettujen ratkaisujen oli vastattava lentoyhtiön sisällön laatustandardeja tai ylitettävä ne. Samalla oli varmistettava johdonmukaisuus ja tarkkuus kaikissa kosketuspisteissä.

Ratkaisu, jossa vain taivas on rajana

GlobalLink-sisällönhallintajärjestelmä on ainutlaatuinen alusta, joka on suunniteltu globaalin sisällön luomiseen ja keskittämiseen. GlobalLinkin käyttöönotto oli keskeisellä sijalla Lufthansan haasteiden voittamisessa, ja se mullisti kokonaan yhtiön tavan hallita sisältöjään.

TransPerfectin ja Semantixin kautta saatavilla oleva GlobalLink integroitiin saumattomasti Lufthansan olemassa olevaan teknologiainfrastruktuuriin, mikä varmisti sujuvan siirtymisen ja minimaaliset häiriöt käynnissä oleviin toimintoihin. Integraatio antoi lentoyhtiölle mahdollisuuden hallita kattavasti laajaa monikielistä sisältöään ja resurssejaan vastaten siten tehokkaasti yhtiön globaaleiden toimintojen yksilöllisiin tarpeisiin.

Korkealentoinen lopputulos

GlobalLinkin käyttöönotto on parantanut Lufthansan globaalia markkinointisisältöstrategiaa ja vahvistanut yhtiön asemaa ilmailualan johtavana toimijana. Lopputulos ylittää odotukset operatiivisessa tehokkuudessa ja tarjoaa kestävän ja tulevaisuuden haasteet huomioivan ratkaisun, joka parantaa asiakkaiden sitoutumista ja vastaa Lufthansan sitoumusta huippulaatuun ja -osaamiseen.

  • Virtaviivaistetut sisällönhallintaprosessit korvasivat aiemmat manuaaliset menetelmät sujuvoittaen ja tehostaen työnkulkuja.
  • Ratkaisulla lyhennettiin merkittävästi käännösaikoja ja nopeutettiin kriittisten tietojen luovutusaikaa asiakkaille.
  • Helposti saatavilla oleva TransPerfect-tuki vastasi kyselyihin nopeasti ja varmisti saumattoman toiminnan.

Lufthansa haluaa tarjota asiakkailleen vertaansa vailla olevan asiakaskokemuksen ja tietää, että saumaton digitaalinen kokemus ja monikielinen sisältöstrategia ovat siinä avainasemassa.

Jos haluat tietää, miten voit saada samanlaisia mukautettuja ratkaisuja, jotka vastaavat globaalin liiketoimintasi haasteisiin, ota yhteys Semantixiin.

Haluatko lisätietoja?