Lavazza-asiakastarina: kohti parempaa asiakassitoutumista

Italialainen kahvijätti Lavazza hyödyntää digitaalisia kanavia paljon muuhunkin kuin vain verkkokauppa- ja mainontatarkoituksiin − he luovat henkilökohtaisia yhteyksiä nykyisiin ja mahdollisiin tuleviin asiakkaisiinsa. Saavuttaakseen tämän tavoitteen maailmanlaajuisesti Lavazza kääntyi Semantixin emoyhtiön TransPerfectin puoleen.

Tässä asiakastarinassa kerrotaan Lavazzan kokemuksista, sen strategisesta kumppanuudesta TransPerfectin kanssa ja kuinka TransPerfect on parantanut Lavazzan asiakassitoutumista kilpailukykyisillä kahvin vähittäiskauppamarkkinoilla. TransPerfect-konserniin kuuluva Semantix tekee yhteistyötä ja jakaa asiantuntemustaan monien eri asiantuntijayritysten kanssa.

Lavazzan maailmanlaajuinen kahvikulttuurihaaste

Lavazzan personoidun digimarkkinointisisällön skaalaaminen globaaliin mittakaavaan vaati useiden eri haasteiden ratkaisemista.

Ensinnäkin yhtiön oli varmistettava, että yhtiön teknologinen infrastruktuuri on riittävällä tavalla skaalattavissa ja mukautettavissa. Lisäksi oli varmistettava, että se pystyy myös hyödyntämään kehittyneitä sisällönhallintajärjestelmiä ja vakaita data-analytiikkatyökaluja.

Toinen monitahoinen haaste oli sisällön mukauttaminen eri kieliin ja kulttuureihin sopivaksi. Virheelliset tulkinnat tai kulttuurien ymmärtämättömyys voivat vahingoittaa brändiä, minkä vuoksi kääntäminen vaatii selkeää ymmärrystä kulttuurisista vivahde-eroista. Lisäksi eri alueilla on voimassa erilaiset tietosuojasäännökset. Oikeudellisten ja maineeseen liittyvien riskien välttämiseksi on olennaisen tärkeää noudattaa näitä säännöksiä asiakastietoja kerätessä ja niitä käytettäessä.

Lisäksi on erittäin tärkeää, että eri digitaalisiin kanaviin, kuten verkkosivustoille, sosiaaliseen mediaan, sähköpostiviesteihin ja mobiilisovelluksiin, personoidussa sisällössä säilytetään johdonmukaisuus. Epäjohdonmukaisuudet voivat johtaa pirstaloituneeseen asiakaskokemukseen, mikä puolestaan heikentää yrityksen markkinointitoimien tehokkuutta.

Universaali ratkaisu

Ratkaisun laatiminen alkoi kattavalla analyysillä Lavazzan toiminnasta ja sen globaaleista kohdemarkkinoista. Analyysin avulla kehitettiin kestävä maailmanlaajuinen digimarkkinointisuunnitelma, jossa hyödynnettiin useita keskeisiä teknologioita ja integrointeja.

Keskeistä suunnitelmassa oli GlobalLink-järjestelmän käyttöönotto. GlobalLink on Semantixin ja TransPerfectin oma alusta, joka on luotu globaalin sisällön kääntämiseen ja keskittämiseen. Integroimalla ratkaisu yritysten olemassa oleviin teknologioihin se tarjoaa globaaleille yrityksille mahdollisuuden hallita monipuolisesti monikielisiä sisältöjään ja resurssejaan.

Piristyneet tulokset

GlobalLink-järjestelmän käyttöönotto yhdessä Adobe Experience Managerin ja SAP Commerce Cloudin kanssa tuotti Lavazzalle merkittäviä tuloksia, kuten

  • keskitetysti ja virtaviivaisesti luodun, hallinnoidun ja julkaistun sisällön 37 eri kielellä ja 45 eri markkina-alueella
  • sitoutuneemmat asiakkaat, koska sisältö toimitettiin heidän äidinkielellään
  • 47 prosenttia alhaisemmat lokalisointikustannukset
  • nopeammat sisällön toimitusajat ja nopeamman reagointikyvyn markkinoilla.

Näiden muutosten ansiosta Lavazzan maailmanlaajuinen asema kahviteollisuuden ykkösnimenä on vahvistunut, ja yhtiö jatkaa kulkuaan kohti menestyksekästä tulevaisuutta.

Jos haluat tietää, miten yrityksesi voi saavuttaa samanlaisia tuloksia optimoimalla globaalin sisällöntuotantonsa, ota yhteys Semantixiin.

Haluatko lisätietoja?