Paranna ääni- ja videotiedostojesi tehokkuutta litteroinneilla

Litteroimalla muutat ääni- ja videotiedostosi tekstiksi ja parannat tehokkuuttasi.

Sisällys
  Sisällys

   Litteroimalla ääni- tai videotiedostojesi puhesisällöt muokattaviksi tekstiasiakirjoiksi saat monia eri etuja.

   Tekstejä voi esimerkiksi muuttaa, muokata ja merkitä kommenteilla, mikä ääni- ja videotiedostojen kohdalla olisi epäkäytännöllistä ja ehkä jopa mahdotonta. Videoiden kuvaileva tekstitykset, tekstitykset ja täydelliset litteroinnit tuovat ääni- ja videosisällöt myös heikkokuuloisten katselijoiden saataville. Ne tekevät ääni- ja videosisällöistä paitsi kuluttajaystävällisiä myös SEO-boteille sopivia maksimoiden siten sivun käyttäjäkokemuksen ja hakukoneoptimoinnin.

   Kokouksia, puheita ja koulutuksia voidaan hyödyntää monissa eri yhteyksissä vielä kauan itse tilaisuuksien jälkeenkin. Litteroitua puhetta voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinointisisällöissä, henkilöstölle jaettavissa sähköpostiviesteissä tai uutta liiketoimintaa koskevissa myyntipuheissa. Litteroidut äänitiedostot voidaan helposti jakaa pienemmiksi tekstinpätkiksi, jotka voidaan myöhemmin jakaa sosiaalisessa mediassa.

   Kenelle litteroidut ääni- ja videotiedostot on tarkoitettu?

   Nykyajan digitaalisessa maailmassa kaikki luennoista liiketapaamisiin tallennetaan, käytetään uudelleen ja jaetaan eteenpäin. Tämän seurauksena litteroinnista on tullut välttämätöntä monilla toimialoilla ja monissa organisaatioissa.

   Litterointia hyödynnetään päivittäin esimerkiksi seuraavilla aloilla:

   • Mediassa
    Litterointia käytetään puhutun sisällön valmisteluissa ja kulutuksessa kaikissa mediamuodoissa aina suurista tapahtumista henkilökohtaisiin podcasteihin.
   • Koulutuksessa
    Koulut, korkeakoulut ja yliopistot käyttävät litterointia parantaakseen opetuksensa laatua, resurssiensa saatavuutta ja tarjotakseen opiskelijoidensa käyttöön haettavat versiot luennoista ja seminaareista.
   • Lakialalla
    Juridiikan parissa toimivat ammattilaiset nauhoittavat todistajien, asianomistajien ja muiden asianosaisten osapuolten antamia suullisia lausuntoja. Litterointia käytetään tämän jälkeen oikeudellisesti sitovan dokumentaation luomiseen.
   • Journalistiikassa
    Toimittajat keräävät tietoja tekemällä lukuisia haastatteluja, jotka myöhemmin litteroidaan helposti käytettäväksi lähdemateriaaliksi.
   • Markkinatutkimuksessa
    Tutkijat nauhoittavat tallenteita haastatteluista ja kohderyhmien palautteista ja luovat tämän jälkeen litteroinnin avulla niistä tarkat ja haettavissa olevat asiakirjat. Hyödyntämällä kirjallisia tietoja he voivat koota yhteen havaintojaan.

   Ääni- ja videotiedostojen litterointi tekstiksi

   Litteroidun ääni- ja videosisällön kysyntä on nyt loputonta. Siihen vastaamiseen on olemassa erilaisia litterointimuotoja, joista jokainen on suunniteltu tarjoamaan sopivin kirjallinen versio tallenteesta.

   Neljä suosituinta litterointitapaa ovat täysi litterointi, sanatarkka litterointi, osittainen litterointi ja foneettinen litterointi.

   • Täysi litterointi
    Täyteen litterointiin merkitään kaikki äänet yskimisestä nauruun sekä tauot ja täytesanat (öö... mmm... niinku...). Täysi litterointi sisältää myös muut äänet kuin puheen, kuten oven kolahdukset ja puhelimen pirinän. Se sisältää myös kaikki puhujan tauot, hiljaisuudet ja kuvaukset kehon liikkeistä.
   • Sanatarkka litterointi
    Sanatarkassa litteroinnissa kirjoitetaan kaikki sanallinen viestintä, mutta jätetään pois muut äänet.
   • Osittainen litterointi
    Osittaisessa litteroinnissa ääni- tai videotiedoston litteroinnista jätetään pois tarpeeton sisältö, korjataan kielioppivirheet ja täydennetään epätäydelliset lauseet.
   • Foneettinen litterointi
    Foneettisessa litteroinnissa käytetään foneettisia symboleja foneemien (eli kielen pienimpien äänneyksiköiden) merkitsemiseen. Foneettisessa litteroinnissa samat symbolit edustavat samoja äänteitä kaikilla kielillä. Tätä litterointitekniikkaa käytetään, kun halutaan saada selville erot ääntämisessä esimerkiksi eri aksentteja vertailtaessa.

   Lue lisää litteroinnista

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   Ääni- ja videotiedostojen litterointi tekstiksi manuaalisesti

   Litteroinnin ammattilainen on yleensä käyttänyt vuosia taitonsa hiomiseen. Näin ollen hän pystyy litteroimaan ääni- ja videotiedostojen sisältöjä erittäin laadukkaasti.

   Noiden vuosien aikana kokeneet ammattilitteroijat ovat oppineet monia arvokkaita tekniikoita. Tässä kolme vinkkiä omien litterointitaitojen kehittämiseen:

   1. Kuuntele koko äänitiedosto ennen kuin alat litteroida. Tämä auttaa aivoja virittäytymään puhutun sisällön tyyliin ja aiheeseen.
   2. Litteroi kokonaisia virkkeitä. Tämä auttaa ymmärtämään kontekstin ja välttämään samalta kuulostavien sanojen virhetulkintoja, esimerkiksi ”kuka” ja ”kukka”.
   3. Tutustu litteroitavan alan ammattikieleen ja lyhenteisiin. Tämä on erityisen tärkeää lääketieteen ja lakialan litteroinneissa, sillä erikoistermit saattavat kuulostaa melkein vieraalta kieleltä.

   Ammattilitteroijan asiantuntemus maksaa kuitenkin aina aikaa ja rahaa. Tästä syystä ammattilaisen litterointi ei sovi laajamittaisiin projekteihin, joissa toimitusaikojen on oltava lyhyitä.

   Ääni- ja videotiedostojen litterointi tekstiksi ohjelmistolla

   Viimeaikainen teknologinen kehitys on johtanut erilaisten automaattisten litterointiohjelmistotyökalujen ja -sovellusten kehittämiseen. Automaattinen litterointi vähentää merkittävästi litterointiin käytettyä aikaa ja kustannuksia. Litteroinnin laatu riippuu kuitenkin tuotteen hyödyntämän tekoälyn (AI) edistyksellisyydestä.

   Automaattiset litterointiratkaisut voidaan jakaa kolmeen perusluokkaan:

   1. Mobiililaitteille tarkoitetut sovellukset
    Matkapuhelimet ja tabletit sopivat erinomaisesti ääni- ja videotiedostojen tallentamiseen liikkeellä ollessa, ja monissa niissä on sisäänrakennetut litterointityökalut. Litterointiominaisuuksia voidaan parantaa vielä edelleen lataamalla sopiva sovellus monista saatavilla olevista sovelluskaupoista.
   2. Litterointipalvelut verkossa
    Verkossa on saatavilla lukuisia eri litterointityökaluja, joista monet ovat ilmaisia. Esimerkiksi YouTube tarjoaa videokäyttäjilleen automaattiset tekstitykset, joiden litterointitarkkuus on jopa 80 prosenttia. (YouTube ei tue kaikkia kieliä.)
   3. Pöytäkoneille tarkoitetut ohjelmistot
    PC- ja Mac-käyttäjät voivat ladata työpöydälleen litterointiohjelmiston, jonka avulla ääni- ja videotiedostoja voidaan litteroida ilman Internet-yhteyttä.

   Aikaleimojen ja puhujien nimien lisääminen

   Useimmissa ääni- ja videolitteroinneissa on tärkeää pystyä tunnistamaan selkeästi, kuka puhuu ja milloin. Nämä tiedot saadaan sisällyttämällä litterointeihin aikaleimat ja puhujien nimet.

   Tavallisesti aina puhujan vaihtuessa kerrotaan puhujan nimi tai jokin muu tunniste (kuten Puhuja 1). Aikaleimoissa käytetään yleensä muotoa [HH:MM:SS], eli kuinka monta tuntia, minuuttia ja sekuntia on kulunut äänitallenteen alusta.

   Se, kuinka usein ja mihin kohtiin aikaleimat ja puhujien nimet lisätään litterointeihin, riippuu siitä, minkä tasoista tietoa tarvitaan. Tyypillisesti aikaleima lisätään aina puhujan vaihtuessa:

   Dave Holland:  (01:17:30) Onko kenellekään enää mitään kommentoitavaa?
   Alice Smith: (01:17:41) Kyllä, Dave, minulla on pari asiaa, joista haluaisin keskustella.

   Dragon-litterointiohjelmisto äänitiedostoille

   Parhaimmatkaan litterointiohjelmistot eivät ole 100-prosenttisen tarkkoja, mutta yksi arvostetuimmista tuotteista, Dragon Professional, ilmoittaa tarkkuustasokseen jopa 99 prosenttia heti käytön aloituksesta lähtien (eli ennen koneoppimisen alkamista).

   Dragon Professional litteroi ääni- ja videotiedostosi muokattavaksi tekstiksi automaattiselta ohjelmistoratkaisulta odottamallasi nopeudella ja monipuolisuudella. Lisäksi huippuluokan puheentunnistuksensa ja syväoppimisteknologiansa ansiosta Dragon Professional oppii jatkuvasti uutta, joten se pääsee nopeasti jyvälle käyttäjiensä vaatimuksista.

   Tarvitsetko apua ääni- ja videotiedostojen litterointiin?

   Koska valittavana on niin monia eri vaihtoehtoja, voi olla haastavaa selvittää, mikä litterointiratkaisuista sopii parhaiten erityistarpeisiisi.

   Meillä on vankka kokemus ja asiantuntemus kaikista litteroinnin näkökohdista, joten me voimme auttaa sinua hyödyntämään maksimaalisesti ääni- ja videotiedostojesi arvon.

   Jos haluat parantaa sisältöjesi tehokkuutta litteroidulla tekstillä, ota meihin yhteyttä jo tänään.

   Lataa oma pikaoppaasi

   Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.