Tee äänitallenteistasi ammattimaisia litterointeja Microsoft Wordin avulla

Etsitkö helppoa tapaa litteroida äänitallenteita? Näin muutat haastattelut kaikki tarvittavat merkinnät sisältäviksi litteroinneiksi Microsoft Wordissa.

Sisällys
  Sisällys

   Microsoft Office 365:n Word-asiakirjassa voit helposti tallentaa puhetta ja litteroida sen automaattisesti. Kyseistä ominaisuutta ei kuitenkaan pidä sekoittaa sovelluksen Sanele-ominaisuuteen, joka näyttää puheen tekstinä käyttäjien puhuessa, sillä Litteroi-ominaisuus toimii taustalla ja se sisällyttää tekstiin aikaleimat ja merkinnät eri puhujista.

   Word 365:n Litteroi-ominaisuuden avulla käyttäjät voivat tallentaa henkilökohtaisia tai virtuaalisia keskusteluja ja litteroida vuoropuhelua automaattisesti. Lisäksi voit tehdä Word-asiakirjassa samaan aikaan omia muistiinpanojasi ja jopa ladata ja litteroida jo olemassa olevia tallenteitasi.

   Viisi vaatimusta käytettäessä Wordin Litteroi-ominaisuutta

   Ennen aloittamista on hyvä pitää mielessä muutamia tärkeitä seikkoja:

   1. Litteroi-ominaisuus vaatii toimiakseen internet-yhteyden.
   2. Litteroi-ominaisuus toimii (kirjoitushetkellä) vain Microsoft Edge- ja Google Chrome -selainten uusimmassa versiossa.
   3. Voit litteroida enintään viisi tuntia puhetta kuukaudessa.
   4. Voit tallentaa asiakirjan Litteroi-ruutuun vain yhden litteroinnin kerrallaan. Aloittaessasi uuden litteroinnin nykyinen litterointisi poistuu, mutta kaikki varsinaiseen asiakirjaan tuodut litteroinnit kuitenkin säilyvät.
   5. Litteroi-ominaisuutta voidaan käyttää vain sillä kielellä, jonka olet määrittänyt muokkauskieleksi Officessa (kirjoitushetkellä tuetaan vain Yhdysvaltain englantia, mutta uusia kieliä odotetaan lisättävän).

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   Reaaliaikaisen puheen litterointi Wordissa

   Ovatpa kaikki keskusteluun osallistujat saman tietokoneen ääressä tai läsnä etäyhteyden kautta, Word on valmiina nauhoittamaan ja litteroimaan. Näin se toimii.

   1. Kirjaudu Microsoft Office 365:een Microsoft Edge- tai Google Chrome -selaimella.
   2. Siirry seuraavasti: Aloitus > Sanele-pudotusvalikko > Litteroi.
   3. Valitse Litteroi-ruudusta Aloita tallennus.
    1. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun käytät ominaisuutta, sinun on ehkä annettava selaimelle lupa käyttää mikrofonia. (Huomautus: älä kytke käyttöön kuulokemikrofonia, jos haluat tallentaa ja litteroida virtuaalisen puhelun, vaan anna sen sijaan Litteroi-ominaisuuden tallentaa laitteestasi tuleva ääni).
    2. Huomaat tallennuksen alkaneen, kun Tauko-kuvake näkyy sinisenä ja aikaleiman numerolaskuri käynnistyy.
   4. Voit aloittaa puhumisen.
    1. Mitä selkeämmin puhut, sitä tarkemmin puhe voidaan litteroida.
    2. Jätä Litteroi-ruutu auki tallennuksen aikana.
   5. Tallennus voidaan keskeyttää napsauttamalla Tauko-kuvaketta ja sitä voidaan jatkaa valitsemalla Mikrofoni-kuvake.
   6. Lopeta tallennus valitsemalla Tallenna ja litteroi nyt. Tämä aloittaa litterointiprosessin.
    1. Jätä Litteroi-ruutu auki litteroinnin ajaksi.
    2. Voit suorittaa Wordissa, selaimessa tai muissa sovelluksissa muita tehtäviä litteroinnin aikana.
    3. Tallenne tallennetaan OneDriven Litteroidut tiedostot -kansioon.

   Lue lisää litteroinnista

   Olemassa olevan äänitiedoston litterointi Wordissa

   Reaaliaikaisten tallenteiden lisäksi voit ladata ja litteroida valmiiksi tallennettuja äänitiedostoja. Näin se toimii.

   1. Kirjaudu Microsoft Office 365:een Microsoft Edge- tai Google Chrome -selaimella.
   2. Siirry seuraavasti: Aloitus > Sanele-pudotusvalikko > Litteroi.
   3. Valitse Litteroi-ruudussa Lataa äänitiedosto.
   4. Valitse haluamasi äänitiedosto tiedoston valintaruudusta ja litterointi alkaa.
    1. Litteroi-ominaisuus tukee tällä hetkellä seuraavia tiedostomuotoja: .wav, .mp4, .m4a ja .mp3.
    2. Jätä Litteroi-ruutu auki, kun tiedostoa litteroidaan.
    3. Voit suorittaa Wordissa, selaimessa tai muissa sovelluksissa muita tehtäviä litteroinnin aikana.
    4. Tallenne tallennetaan OneDriven Litteroidut tiedostot -kansioon.

   Litteroidun tiedoston lisääminen asiakirjaan

   Wordin Litteroi-ominaisuus ei sisällytä ääntä tai tekstiä automaattisesti avoinna olevaan asiakirjaan. Se liitetään kuitenkin automaattisesti asiakirjaan ja voit käyttää sitä Litteroi-ruudun kautta. Näin ollen sulkiessasi ruudun litterointitiedot ovat edelleen käytettävissä asiakirjassa avatessasi sen seuraavan kerran.

   Jos haluat käyttää litteroitua tekstiä tavallisessa tekstiasiakirjassa, avaa Litteroi-ruutu ja toimi seuraavasti:

   • Lisää koko litteroitu teksti kerralla valitsemalla Lisää kaikki asiakirjaan.
   • Voit lisätä osan litteroidusta tekstistä viemällä hiiren lisättävän osan päälle ja valitsemalla Lisää osa asiakirjaan.
   • Voit poistaa litteroidun tekstin tai luoda uuden valitsemalla Uusi litterointi.

   Litteroinnin muokkaaminen

   Voit myös muokata litteroitua tiedostoa Litteroi-ruudussa. Jos haluat esimerkiksi muuttaa tekstiä tai puhujien nimiä (eri puhujat tunnistetaan ja merkitään aluksi ”puhuja 1”, ”puhuja 2” jne. Puhujat voidaan nimetä uudelleen myöhemmin).

   1. Siirrä hiiren osoitin Litteroi-ruudussa sen osion päälle, jota haluat muokata.
   2. Valitse Muokkaa litteroinnin osaa -kuvake.
   3. Muokkaa sisältöä tai muuta tunnistetta. Jos haluat muuttaa tunnisteen kaikkia esiintymiä, valitse Muuta kaikkia puhujia [x].
   4. Tallenna muutokset valitsemalla Vahvista-kuvake.

   Äänitallenteen kuunteleminen

   Tekstin litteroinnin lisäksi Word-tiedoston Litteroi-ominaisuus myös tallentaa äänitallenteen OneDriven Litteroidut tiedostot-kansioon. Voit toistaa äänitallenteen Litteroi-ruudun yläosassa olevilla säätimillä. Äänitallennetta toistettaessa vastaavaa litteroinnin osaa korostetaan.

   • Jos haluat toistaa tietyn osan äänitallenteesta, valitse sitä vastaava aikaleima litteroinnista.
   • Toistoa voidaan nopeuttaa jopa 200 prosenttia.

   Anna Wordin automaattisen litterointityökalun hoitaa hommat

   Käyttämällä Litteroi-ominaisuutta Microsoft Office 365:n Word-asiakirjassa voit paitsi luoda vaivattomasti litterointeja, myös muokata, tallentaa ja jakaa helposti ammattimaisesti merkityt tekstit.

   Kun seuraavan kerran aiot tallentaa keskustelun, haastattelun tai kokouksen kirjoittaaksesi sen muistiin myöhemmin, anna Microsoft Wordin tehdä työ puolestasi.

   Tarvitsetko litteroinnin?

   Lataa oma pikaoppaasi

   Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.