Semantixin tekoälyratkaisu tukee EU:n avoimuusdirektiiviä

Semantixin ja ESTeamin tarjoama tekoälyä hyödyntävä ratkaisu antaa lisävauhtia EU:n virallisten teknisten määräysten kääntämiseen. Liiketoimintajohtajamme Britta Aagaard kertoo ajatuksiaan EU:n avoimuusdirektiivistä ja GROW/2020/OP/0002-palvelusopimuksesta, joka on yksi suurimmista Euroopassa solmituista käännössopimuksista.

Kieliälyä oikeaan tarkoitukseen

Demokraattisen ja vauraan Euroopan kannalta on elintärkeää varmistaa, että kaikki EU-kielet ovat kaikkien käytettävissä digitaalisesti avoimuuden turvaamista koskevan lainsäädännön puitteissa. Euroopan komissio etsikin siksi kumppania tueksi erittäin monitahoiseen ja monikieliseen prosessiin, jonka päätarkoituksena on tehdä EU:sta älykäs, kestävä ja osallistava talous.

Soveltamisala

Semantix tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun kaikkien EU:n virallisten teknisten määräysten kääntämiseen. Palvelusopimuksen kokonaisarvo on 34 miljoonaa euroa. Sopimus on yksi Euroopan suurimmista, ja se kattaa käännökset kaikkien 23 Euroopan kielen välillä – mahdollisia kieliyhdistelmiä on yhteensä 506.

Sisältö on luonteeltaan erittäin teknistä ja säänneltyä, ja erikoisaloja on paljon. Luokiteltuja toimialoja on yhteensä 13 aina rakentamisesta ja maataloudesta lääkkeisiin, energiaan, hyödykkeisiin ja tuotteisiin.

Haaste

Suunnitellessaan tarjoustaan yhteen EU:n suurimmista kielipalveluja koskevista sopimuksista Semantix piti mielessään kokonaiskuvan ja tarkoituksen: sisämarkkinoita koskevan avoimuusdirektiivin toimeenpano ja täyttäminen.

Sisältö ei ole ainoastaan monimutkaista ja vaativaa, sillä teknisen asetuksen lainsäädäntöprosessi lisää tehtävän monimutkaisuutta entisestään. Jokaisen Euroopan jäsenvaltioiden hyväksymän teknisen asetuksen osalta asiakirjateksti käy läpi eri vaiheita tekstiluonnoksesta useisiin muokattuihin ja kommentoituihin versioihin, kunnes siitä tulee lopullinen EU:n hyväksymä teksti. Sopimuksen toteuttaminen edellyttää näin ollen perusteellista ymmärrystä soveltamisalasta ja sen monimutkaisuudesta. Kyse on siis paljon muustakin kuin "pelkästä kääntämisestä". Erittäin tekninen ja lainsäädännöllinen sisältö vaatii tarkasti määriteltyä toimialan tuntemusta ja tarkkuutta. On sanomattakin selvää, että monimutkaisuus lisääntyy eksponentiaalisesti monikielisessä asetelmassa, jossa mahdollisia kieliyhdistelmiä on yhteensä 506.

Semantix on vuosikymmeniä tehnyt yhteistyötä maailmanlaajuisten yritysten ja suurten instituutioiden kanssa, ja sillä on siksi käytettävissään parhaat henkilöstöresurssit näillä erikoisaloilla. Mutta asiaan liittyy muutakin. Monikielisten tietojen ja muodollisten vaatimusten määrä on aivan liian suuri, jotta ainoastaan ihmiset voisivat käsitellä niitä turvallisesti. Ratkaisumme kulmakivi on kieliteknologian älykäs ja tehokas käyttö yhdistettynä tehokkaaseen ja pitkälle erikoistuneeseen palveluorganisaatioon.

Datavetoinen ratkaisu

Semantix on tehnyt vuosien ajan menestyksekkäästi yhteistyötä tiedonhallintaan ja monikieliseen massadataan erikoistuneen teknologiaohjelmistoyritys ESTeamin kanssa. Visio pitkän ja menestyksekkään yhteistyön takana on mullistaa käännösala korvaamalla perinteiset prosessit ja työkalut automatisoituun kääntämiseen ja ihmisen tekemään tarkistukseen perustuvalla työnkululla. Tekoälyyn perustuva ratkaisu tarjoaa tarkkuutta ja johdonmukaisuutta. Lisäksi se mahdollistaa osaamisen ja kapasiteetin kohdistamisen kaikkien asiaankuuluvien datapisteiden ja luokitusten avulla. Koneoppimista käytetään käännösten tuottavuustyökaluna sekä varmistamaan, että oikeat kieliasiantuntijat ja osaamisalueet kohtaavat.

Datasta on tullut ratkaisevan tärkeää kestävän innovoinnin kannalta. Digitalisoitumisen myötä voimme dataa hyödyntämällä muuttaa omaa alaamme sekä palvelemiamme aloja. Hankkeen tekoälylähtöinen ratkaisu mahdollistaa laajan monikielisen datan turvallisen, tarkan ja älykkään käsittelyn sekä sen yhdistämisen ihmisen asiantuntemukseen. Näin syntyy sisältöä, jolla on todellista vaikutusta kaikkiin eurooppalaisiin.

Tekoälyn ja koneoppimisen alalla viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneet edistysaskeleet ovat auttaneet Semantixia rakentamaan vakaan, uusien työskentelytapojen kanssa yhteen sopivan käännösdatastrategian. Sisältötyyppien, sisältövirtojen tai työnkulun monimutkaisuudesta riippumatta Semantix pystyy suunnittelemaan käyttötarkoitukseen sopivan ratkaisun.

Haluatko ottaa käyttöön sinulle räätälöidyn ratkaisun?