Koulutusta ja kursseja kääntäjille

Käännösliiketoiminnan aloittamiseen on monia eri tapoja, ja jokaisen kääntäjän tie on erilainen. Kääntäjän työn aloittamiseen onkin vaikeaa tarjota kattavaa tarkistuslistaa. Olemme kuitenkin koonneet yhteen tavallisimpia edellytyksiä kääntäjäksi ryhtymiseen. Tärkeintä on aito kiinnostus kieliä kohtaan, huolellinen työskentelytapa ja kyky havaita pieniäkin yksityiskohtia.

Miten kääntäjäksi ryhdytään

Käännöstutkinto

Akateeminen tapa päätyä kääntäjäksi on hankkia joko humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (BA) tai filosofian maisterin tutkinto (MA) käännöstieteestä. Käännösopinnot sisältävät luentoja kielen tuotannosta ja eri tyylilajeista (kuten tekniset, taloutta koskevat ja juridiset tekstit), terminologiasta, käännöstyökaluista, tiedonhakumenetelmistä ja käännösstrategioista.

Muiden koulutusalojen tutkinnot ja käännöskokemus

Käännöstutkinnon suorittaminen ei ole ainoa tapa tulla kääntäjäksi. Joillekin asiakkaille tai joidenkin erikoisalojen kohdalla voi olla tärkeää, että kääntäjällä on tutkinto toiselta alalta ennen käännösalalle siirtymistään. Esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi juridiset kieliasiantuntijat, jotka lakitutkintonsa ansiosta pystyvät kääntämään hyvin yksityiskohtaista erikoissanastoa sisältäviä lakitekstejä. Tällaisia lingvistejä työskentelee mm. Euroopan komission kaltaisissa organisaatioissa. Muita esimerkkejä ovat lääkärit, sairaanhoitajat ja muu terveydenhuollon henkilöstö, joilla on asiantuntemusta lääketieteellisistä käännöksistä.

Käännöskurssit ja -koulutusohjelmat

Olemme koonneet alle luettelon koulutusohjelmista, joiden avulla pääset hyvin alkuun, jos haluat ryhtyä kääntäjäksi.

Tanska

Kansainvälinen yritysviestintä: kolmivuotinen kandidaatin tutkinto (BA).

Cand.ling.merc (CLM): kaksivuotinen maisterin tutkinto, jossa käsitellään kääntämistä liiketoimintakontekstissa.

Tutkintoon voi myös lisätä erilaisia kursseja. Katso esimerkiksi: Oversættelse og tværkulturel formidling at Københavns Universitet.

Voit myös hakea jäseneksi Translatørforeningen-yhdistykseen, joka tarjoaa jäsenilleen kursseja ja toimintaa, jotka tukevat kääntäjän työtä.

Ruotsi

Jos asut Ruotsissa, voit hankkia käännöstutkinnon useiden eri koulutusohjelmien kautta.

Tässä on linkki käännösopintoihin Tukholmassa (kandidaatin ja maisterin tutkinnot Tukholman yliopistossa).

Voit myös opiskella käännöstieteen maisteriksi Lundin yliopistossa.

Norja

Käännös ja ammatillinen viestintä, Agderin yliopiston maisteriohjelma: melko uusi koulutusohjelma, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kandidaatin tutkinto kielitieteestä tai kääntämisestä tai toisen alan kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 60 opintopistettä.

Suomi

Suomessa voi opiskella kääntäjäksi monin eri tavoin. Käännöstutkintoja tarjoavat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Ruotsinkielisen maisterin tutkinnon voi suorittaa Åbo Akademissa.

Harvinaisille kielille on tarjolla tulkin kandidaatin tutkintoja. Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa asioimistulkkauksen tutkinnon kielistä, kuten arabia, kiina, dari, farsi ja turkki, joka sisältää myös kääntämisen perusopinnot.

Jos haluat ottaa yhteyttä Semantixiin mahdollista yhteistyötä varten, lähetä meille hakemus.