Jobba hemifrån som översättare

I den här artikeln hittar du all information du behöver för att börja arbeta för Semantix som frilansare på distans Här finns grundläggande krav för översättare samt krav på säkerhet som behövs för ett framgångsrikt samarbete.

Innehåll
  Innehåll

   Kan jag arbeta som frilansöversättare hemifrån?

   Du kan arbeta som frilansare hemifrån och de flesta översättare arbetar idag på distans. Du bestämmer dina egna arbetstider, samtidigt som du ser till att leverera i tid till deadline. Kommunikation är avgörande, och du kommer att ha kontakt med våra projektledare varje dag.

   När du arbetar som översättare på distans behöver du följa de företags- och skatteregler för det land där du är bosatt och verksam. Ha koll på vad som gäller!

   Hur du börjar arbeta som översättare

   Skicka din ansökan via vår webbplats. Här hittar du våra grundläggande krav för leverantörer: utbildning i översättning och/eller arbetslivserfarenhet. Vi föredrar att du bor i det land där ditt målspråk talas, men det är inte ett krav.

   Skicka din ansökan och se våra grundläggande krav för leverantörer.

   Vi prioriterar lingvister som är bekanta med översättningsprogram som Memsource eller liknande CAT-verktyg. Du kommer enbart att översätta till ditt modersmål.

   Att arbeta på distans gör datasäkerhet extra viktigt att tänka på. Semantix har strikta sekretesskrav gällande översättningar, och som frilansöversättare måste du se till att ingen obehörig person får tillgång till det material vi skickar till dig. Det innebär att du ska arbeta med våra projekt på din egen dator och bekräfta att alla dokument hanteras konfidentiellt. Vårt sekretessavtal beskriver hur vi gemensamt hanterar sekretess.

   Bland annat får du inte överföra eller behandla personuppgifter i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan föregående skriftligt godkännande från Semantix. Och såklart får ingen data delas med tredje part utan godkännande från Semantix.