Blond kvinna konverserar med mörkhårig man i glasögon.

Skapa verkliga personalresurser

Med hjälp av smarta språklösningar förbättrar ni personalplaneringen och ert varumärke som arbetsgivare och kan därmed behålla värdefull personal.

- Nå och attrahera rätt typ av kompetens och se till att de stannar kvar när de har blivit anställda.

- Se till att kompetensen inom organisationen är uppdaterad och att rutiner är lätta att distribuera med dokumentation på relevanta språk.

Leende man i hängslen framför dator

Gör viktigt utbildningsmaterial tillgängligt för alla

Genom att lägga till undertexter eller voice-overs i dina utbildnings- och instruktionsfilmer kan de förstås av anställda som talar ett annat språk eller som inte talar originalspråket flytande.

På så vis får de anställda den information de behöver, och du vet att din interna kommunikation når ut till alla.

Läs mer om lokalisering av multimedia
Människor över hela världen

Attrahera och behåll personal

Personalavdelningen måste kunna kommunicera på ett transparent och exakt sätt. Organisationer som tydligt förmedlar sin kultur har lättare att attrahera rätt kompetens och få medarbetare som stannar kvar länge.

Kontakta oss för mer info