Mätningar och kostnadsoptimering

För att kunna fatta informerade beslut behöver du fakta på bordet. Genom att mäta och analysera projekt kan vi optimera samarbetet.

Till att börja med hittar du massor av användbara resultat och utvärderingar på vår molnbaserade portal, Semantix Language Hub.

Dessutom är översättningsminnen och terminologianalyser några av de snabbaste förbättringar man kan göra i sina arbetsflöden. Det optimala är att få så många matchningar som möjligt från dina översättningsminnen, som är tidigare projekt som sparats. En låg matchningsgrad kan vara en signal om att du behöver fundera på hur du skapar dina originaltexter.

Det kan verka lockande att variera språket, men när man ska uppdatera befintligt material t.ex. en bruksanvisning blir processen både snabbare och effektivare om man håller sig nära den text som redan finns.

När det gäller tolkning matchar vi rätt tolk för uppdraget. Ofta behöver man inte den mest avancerade typen av tolkning utan det räcker med en enklare variant. Det är ett exempel på hur vi jobbar för att hålla dina kostnader nere samtidigt som kvaliteten alltid är hög.

Språk är ett komplext verktyg och därför rekommenderar vi att du kontaktar oss så att vi tillsammans kan hitta de lösningar som passar dig bäst. Beroende på dina strategier, förväntningar på vad du vill uppnå och dina målgrupper tar vi fram rätt lösning for dig.

Vill du veta mer om hur du kan kostnadsoptimera?