Så stöder vår AI-lösning EU:s transparensdirektiv

En AI-driven lösning från Semantix och samarbetspartnern ESTeam kommer att hantera översättningen av alla officiella tekniska föreskrifter inom EU. Vår Chief Business Officer Britta Aagaard delar med sig av sina tankar om EU:s transparensdirektiv och kontraktet GROW/2020/OP/0002, ett av de största översättningskontrakten i Europas historia.

Skyskrapor i motljus med EU-stjärnor

Smarta språklösningar för rätt syfte

För att säkerhetsställa transparens inom EU är det viktigt att alla översättningar till och från de språk som omfattas av lagstiftningen finns tillgängliga som digitala resurser. EU‑kommissionen sökte därför primärt en partner som kan stödja en komplexa flerspråkiga processer, med det långsiktiga målet att göra EU till en smart, transparent och inkluderande ekonomi.

Projektets omfattning

Semantix tillhandahåller en komplett lösning för översättning av alla officiella tekniska föreskrifter i EU. Kontraktet motsvarar ett totalt värde av 34 miljoner euro och omfattar, som ett Europas största, översättning mellan alla 23 europeiska språk – totalt 506 möjliga språkkombinationer.

Innehållet är till sin natur mycket tekniskt och juridiskt med många olika specialiseringar. Klassificeringen innehåller 13 olika områden som spänner över konstruktion och jordbruk till läkemedel, energi och konsumtionsvaror.

Utmaningen vi stod inför

När Semantix utformade anbudsförslaget för ett av EU:s största översättningskontrakt gjordes det med det övergripande målet och syftet i åtanke: genomförandet och efterlevnaden av EU:s Single Market Transparency Directive.

Denna typ av innehåll är inte bara komplext och krävande, även den juridiska processen för en teknisk förordning tillför ökad komplexitet. För varje teknisk förordning som ska antas av de europeiska medlemsstaterna måste en dokumenttext genomgå flera faser, från utkast till ett åtal ändrade och annoterade versioner.. Att genomföra detta avtal kräver därför en djupgående förståelse för dess omfattning och komplexitet, och rör bra mycket mer än "bara översättning". Det synnerligen tekniska och regulatoriska innehållet kräver strikt definierad domänkunskap och noggrannhet. Det säger sig självt att komplexiteten ökas exponentiellt i ett scenario med 506 potentiella språkkombinationer.

Tack vare samarbetet med globala verksamheter och institutioner i årtionden har Semantix tillgång till den mänskliga kompetens som krävs för dessa specialiserade fackområden. Men inte nog med det. De formella krav som ställs och den enorma mängd språkdata som projektet inbegriper är oöverstiglig för endast människor.. Intelligent och effektiv användning av smart språkteknologi i kombination med en kraftfull och mycket specialiserad organisation utgör hörnstenen i vår lösning

En datadriven lösning

Semantix har under många år haft ett framgångsrikt samarbete med ESTeam, ett teknikföretag specialiserat på informationshantering och flerspråkig big data. Visionen bakom det långsiktiga partnerskapet med ESTeam är att revolutionera översättningen genom att ersätta traditionella processer och verktyg med ett arbetsflöde baserat på automatiserad översättning och mänsklig språkgranskning. Vår AI-drivna lösning erbjuder noggrannhet och konsekvens och gör det dessutom möjligt att använda data för att matcha översättarens kompetens och kapacitet. Maskininlärning är alltså inte bara ett verktyg kopplat till översättningsproduktivitet, utan säkerställer också att språkspecialisterna matchas med sina kompetensområden.

Data har blivit en avgörande faktor för innovation. Digitaliseringen innebär att vi kan använda data för att omvandla såväl vår egen branschsom de branscher vi arbetar med. Den AI-drivna lösningen för detta projekt möjliggör säker, korrekt och intelligent behandling av stora mängder flerspråkig data i kombination med mänsklig expertis. Innehållet som skapas har en reell inverkan på alla medborgare i Europa.

Semantix såg tidigt möjligheterna med AI och maskininlärning och har byggt en solid datastrategi för översättning som är anpassad för nya arbetssätt. Semantix kan idag skräddarsy rätt lösning till både komplext innehåll och komplexa processer.

Letar du efter en skräddarsydd lösning?