Transkribering av konversationer

Vi lär oss att prata innan vi kan skriva, så talet kan kallas vår primära kommunikationsmetod. Men det talade ordet är, om det inte spelas in, aldrig varaktigt. Genom att transkribera en konversation skapas ett permanent dokument över det sagda. Läs vidare för att lära dig mer om transkribering av konversationer.

Innehåll
  Innehåll

   Vad är en transkriberad konversation?

   En transkribering skapar ett korrekt, skriftligt dokument av en talad konversation. Samtalet spelas in, antingen i en ljud- eller videofil, som sedan konverteras till text. Detta kan göras manuellt eller automatiskt, med hjälp av speciell programvara.

   Varför transkribera en konversation?

   En transkriberad konversation utgör en permanent förteckning att hänvisa till långt efter samtalet förts. Det är särskilt användbart för forskning, rättsliga förfaranden, eller någon annan form av redovisning som kräver en korrekt registrering av en talad konversation. Även det skarpaste minne kan inte förväntas minnas de exakta orden från en konversation.

   När konversationer transkriberas blir de dessutom mer tillgängliga för personer med hörselnedsättningar eller med kognitiva funktionsvariationer.

   Anpassade lösningar för transkribering av ljud och video

   Transkribering av konversationer: ett exempel

   Här är en enkel transkriberad konversation där även icke-verbal kommunikation anges inom parentes. De två talarna är här anonyma, men de kan namnges om det är lämpligt.

   Talare 1: Hej, hur är läget?

   Talare 2: Hej, jo det är bra, tack. Själv då?

   Talare 1: Det är fint, tack. Jag har forskat lite om shoppingvanor och det är riktigt intressant.

   Talare 2: Aha, spännande. Vad har du kommit fram till hittills då?

   Talare 1: Tja, jag har tittat på hur människor fattar beslut om vad de ska köpa och det har varit fascinerande att se vilken stor påverkan våra känslor och sociala influenser har.

   Talare 2: Ja, det är verkligen intressant. Har du kollat på hur annonsering och marknadsföring spelar in?

   Talare 1: Absolut. (paus) Det är otroligt hur mycket våra beteenden kan påverkas av sådant som produktplacering och att kändisar hyllar något.

   Talare 2: Det är det verkligen. (paus) Har du stött på några överraskningar då?

   Talare 1: Ja, faktiskt. (skratt) Jag har märkt att folk ofta köper grejer de inte behöver bara för att de är på rea eller ett tidsbegränsat erbjudande.

   Talare 2: Åh, ja, det kan jag definitivt relatera till. (skratt) Det är svårt att motstå en bra deal.

   Talare 1: Ja absolut. (paus) Men vad som också är intressant att se är hur fokuserade vissa är, de har verkligen tänkt efter och shoppar grejer som är hållbara, eller stöttar lokala företag.

   Talare 2: Ja, jag tror sådant börjar bli allt viktigare för människor idag. (paus) Tack för att du delade med dig av dina efterforskningar, det är verkligen ett intressant tema.

   Talare 1: Det var så lite så, det är bara roligt att prata om. (skratt)

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Olika sätt att transkribera konversationer

   Det finns olika sätt att transkribera konversationer på. Vilken metod som bör användas beror på behov och vad transkriberingen ska användas till. Här är några exempel:

   1. Ordagrann transkribering: En ordagrann (verbatim) transkribering fångar varje ord, ljud och paus i en konversation. Det omfattar utfyllnadsord som “hmm” och “eh” och icke-verbal kommunikation som suckar och skratt. Denna typ av transkribering är särskilt lämpad för till exempel polisförhör, forskningsintervjuer och andra situationer då konversationen behöver dokumenteras exakt och i sin helhet.
   2. Redigerad ordagrann transkribering: En redigerad ordagrann transkribering är, som namnet antyder, en redigerad version av en ordagrann transkribering. Här har utfyllnadsord, omtagningar, upprepningar och annat tal som saknar relevans avlägsnats. Kvar blir en text som är betydligt mer lättläst och särskilt användbar när transkriberingen behöver vara lite mera polerad, såsom för tidningsintervjuer och poddar.
   3. Läsvänlig ordagrann transkribering: En läsvänlig ordagrann transkribering fångar själva essensen i det som sägs. När innehållet redigeras avlägsnas utfyllnadsord och onödiga upprepningar. Den här typen av transkribering lämpar sig när konversationen inte behöver återges exakt, utan bara det huvudsakliga budskapet eller talarens avsikt behöver återges.
   4. Akademisk transkribering: Akademisk transkribering är en form av lingvistisk analys som fångar en konversations struktur, inklusive sådant som byte av talare, muntliga avbrott eller inhopp och talarens avsikt. Denna typ av transkribering används inom sociolingvistisk forskning och för att analysera mönster inom gruppkommunikation.
   5. Redigerad transkribering: En redigerad transkribering fångar det huvudsakliga innehållet i en konversation och avlägsnar utfyllnadsord och andra onödiga ljud (dock kan upprepningar behållas). Det lämpar sig väl för affärsmöten, där syftet främst är att sammanfatta konversationen och eventuella beslutade åtgärder, utan behov av att återge allt i sin helhet.

   Så transkriberas en konversation

   Att transkribera en konversation kräver såväl mycket tid som ansträngning och det är viktigt att det görs korrekt. Här är några steg att följa om du vill skapa permanenta dokument av konversationer genom transkribering:

   1. Lyssna först noga igenom ljud- eller videoinspelningen, för att bekanta dig med talarnas röster och dialekter såväl som eventuella distraherande bakgrundsljud.
   2. Överväg huruvida du behöver transkribera varje ord – inklusive utfyllnadsord och icke-verbal kommunikation – eller om konversationen bara behöver sammanfattas. Därefter kan du bestämma vilken typ av transkribering du ska skapa.
   3. Kanske behöver du använda dig av transkriberingsverktyg för att snabba på processen. Nedan har vi listat några appar i iPhone och Android som du kan använda för att transkribera konversationer.
   4. Börja transkribera genom att antingen manuellt skriva ned konversationen i en ordbehandlare, eller använd särskild programvara. Om du är osäker på vad du hör bör du lyssna igenom det flera gånger tills du förstår vad som sägs.
   5. När du har transkriberat konversationen ska den korrekturläsas avseende noggrannhet, grammatik och stavfel.

   Appar för att transkribera ljud

   Här är några exempel på de mest populära iPhone-apparna för transkribering och de bästa Android-apparna för inspelning och transkribering av röstkonversationer. Vi har tagit med både kostnadsfria och betalda alternativ. Varje app har olika funktioner. Klicka på länkarna för att jämföra apparna och välja den app som bäst passar dina behov:

   Appar för att transkribera konversationer på iPhone

   1. Otter Voice Meeting Notes (Gratis med köp i appen)
   2. Temi - Record and Transcribe (Gratis med betalda transkriberingstjänster)
   3. Rev Voice Recorder (Gratis med betalda transkriberingstjänster)

   De bästa Android-apparna för inspelning och transkribering av röstkonversationer

   1. Phillips SpeechLive (Gratis demo samt betalda alternativ)
   2. Transkriptor (Gratis med köp i appen)
   3. Live Transcribe (Gratis)

   Hur transkriberar jag en podcast?

   Att transkribera en podcast skapar skriftligt innehåll som kompletterar ditt onlineinnehåll och gör det dessutom mer tillgängligt för en bredare publik. Här är några saker att tänka på när du transkriberar poddar:

   1. Välj vilken transkriberingsmetod som ger dig de resultat du behöver. Se "Olika sätt att transkribera konversationer" ovan.
   2. Lyssna noga på podcastavsnittet för att bekanta dig med talarnas röster och eventuella bakgrundsljud som kan vara distraherande.
   3. Överväg att använda en transkriberingsapp. Se "Appar för transkribering av ljud" ovan.
   4. Dela upp podden i segment, till exempel efter tid, avsnitt eller ämne. Det gör jobbet enklare att hantera.
   5. Transkribera podden. Se "Så transkriberas en konversation" ovan.

   Hur transkriberar jag en konversation i en akademisk uppsats?

   En transkribering av en konversation för en akademisk uppsats bör vara ett skriftligt dokument som på ett sätt som är korrekt och kortfattat och relevant för uppsatsens ämne. Krävs en exakt inspelning av konversationen kan du behöva använda dig av ordagrann (verbatim) transkribering. Bestäm hur detaljerad du behöver vara och välj därefter typ av transkribering.

   Formatera transkriberingen enligt den stil som din institution begär. Den kan bifogas uppsatsen som en bilaga, eller hänvisas till i löpande text. Det kräver förstås att du använder dig av ett korrekt referenssystem såsom Harvard, APA, MLA eller liknande. Läs mer om akademiska referensstilar.

   Sammanfattningsvis

   Semantix flerspråkiga transkriberare kan transkribera dina konversationer med den metod som passar dig bäst. Med kunskaper i över 170 språk kan de även transkriberas från ett språk till ett annat och är tillgängliga närhelst du behöver, så att arbetet kan komma igång så fort du ger tecken – oavsett vilken tidszon du befinner dig i. Vill du prata med oss om våra konfidentiella transkriberingstjänster? Fyll i formuläret, så hör vi av oss.

   Vill du beställa en transkription?

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.