Transkribering av forskningsintervjuer

Transkribering innebär att omvandla tal till ett skriftligt dokument. Det kan göras under själva intervjun eller ske efteråt med hjälp av en ljud- eller videoinspelning.

Innehåll
  Innehåll

   Varför bör intervjuer transkriberas medan forskningen pågår?

   Att transkribera forskningsintervjuer är bra övning. Att ord för ord transkribera intervjuer för kvalitativa undersökningar tillåter en djupare analys av den kollektiva responsen vid ett senare tillfälle. Dessutom riskerar ordagrant transkriberade intervjuer inte att färgas av forskarens personliga tolkning.

   Genom att gång på gång läsa igenom transkriberingar av intervjuer kan forskare upptäcka teman och mönster och identifiera viktiga faktorer på vilka en slutsats kan byggas. Dessutom är det ett bra sätt att hitta typiskt använda fraser eller särskilt talande citat.

   Att transkribera forskningsintervjuer är också användbart eftersom det bidrar till en mer objektiv tolkning av resultatet, med mindre utrymme för feltolkningar. Transkriberingen återspeglar intervjun exakt och i sin helhet och kan i framtiden användas av andra för att bekräfta eventuella resultat.

   Transkribering av intervjuer ger också deltagarna möjligheten att vara anonyma: eventuell information som inte är nödvändig men kan användas för att identifiera talaren kan redigeras bort. Möjligheten till anonymitet tenderar även att öka villigheten till att delta i forskningsintervjuer.

   En annan fördel är att transkriberade intervjuer är lätta för forskare att dela sinsemellan. Det främjar analys och samarbete, vilket i sig gör forskningen mer pålitlig och trovärdig.

   Anpassade lösningar för transkribering av ljud och video

   Så går manuell transkribering till

   Att manuellt transkribera en inspelad intervju är ett tidskrävande arbete som måste göras korrekt. Här är några steg att följa om du funderar på att transkribera forskningsintervjuer:

   1. Lyssna igenom inspelningen innan du börjar transkribera. Identifiera röster, dialekter och eventuella bakgrundsljud som kan påverka transkriberingen.
   2. Skapa en mall med namn eller identifierande markörer för talarna. Lägg vid behov till tidsstämplar, samt lämna utrymme för den transkriberade texten.
   3. Börja transkribera intervjun genom att lyssna på inspelningen i några sekunder, pausa och sedan skriva ned vad som sagts. Var noggrann och skriv ned alla ord. För vissa typer av transkribering ska du även nedteckna onomatopoetiska utfyllnadsord som “mm” och “ah” och icke-verbal kommunikation, som skratt eller pauser. Här kan du läsa mer om de olika typerna av transkribering.
   4. När transkriberingen är slutförd måste den gås igenom avseende korrekthet och tydlighet. Säkerställ att rätt talare är angiven och att eventuella tidsstämplar stämmer.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Verktyg för automatisk transkribering

   Att manuellt transkribera intervjuer är oerhört tidskrävande. Idag finns dock flera appar som erbjuder kostnadsfria prenumerationer eller betaltjänster. Här är några av de mest populära:

   1. Otter.ai: Otter.ai är en populär transkriberingsapp som använder AI för att transkribera intervjuer i realtid. Det är gratis att transkribera upp till 600 minuter per månad. För den som behöver mer finns det betalda alternativ.
   2. Temi: Temi är en automatiserad transkriberingstjänst som erbjuder både kostnadsfria och betalda tjänster. Användare kan transkribera upp till 45 minuters ljud per månad utan kostnad.
   3. Trint: Trint använder AI för att transkribera ljud- och videofiler. Trint erbjuder en gratis provperiod och köp av prenumeration.
   4. Happy Scribe: Även Happy Scribe använder AI för att transkribera ljud- och videofiler. Happy Scribe har fått riktigt bra användarrecensioner och erbjuder en gratis provperiod såväl som betalda alternativ.
   5. Speechmatics: Speechmatics är en programvara för taligenkänning som erbjuder automatisk transkribering. Den kan testas kostnadsfritt eller prenumereras på mot betalning och går även att integrera med andra system.

   Programvara för automatisk transkribering är utan tvekan bekväm och tidsbesparande, men du kan inte vara säker på att det alltid blir rätt. Automatiska transkriberingar av intervjuer bör därför åtminstone alltid kontrolleras manuellt innan slutförande.

   Så här kan en transkribering av en forskningsintervju se ut

   Intervjuare: Kan du berätta om din erfarenhet av att använda språkinlärningsprodukter?

   Deltagare: Okej. [andas in djupt] Så, jag har provat flera olika produkter, mestadels appar på min telefon och surfplatta, och jag har tyckt att de kan vara till hjälp, men också frustrerande ibland. Sen tenderar jag också att tappa intresset för dem efter ett tag.

   Intervjuare: Kan du berätta om ett tillfälle när du tyckte att en språkinlärningsprodukt var till hjälp?

   Deltagare: Jo, så jag använde en app för att lära mig spanska, och den hade en funktion där man kunde spela in sig själv och prata och sedan lyssna på det. Jag tyckte det var till stor hjälp eftersom det hjälpte mig att höra mina misstag och arbeta med mitt uttal. Fast det var rätt hemskt att höra mig själv prata. [skrattar]

   Intervjuare: [skrattar] Vad intressant. Kan du berätta om ett tillfälle när du tyckte att en språkinlärningsprodukt var ännu mer frustrerande?

   Deltagare: Mm, jag använde en annan app för att lära mig franska, och det var bara riktigt märkligt och ett sånt slöseri med tid. Ostrukturerade lektioner, övningarna verkade inte matcha det jag höll på att lära mig. Det var verkligen frustrerande och inte alls motiverande. Det slutade med att jag gav upp efter ett par veckor och ska jag vara ärlig så avskräckte det mig faktiskt. [suckar]

   Intervjuare: Jag förstår. Kan du berätta om några funktioner i de språkinlärningsappar som du har provat som du tyckt särskilt bra eller illa om?

   Deltagare: Jag gillar verkligen när appar har en funktion där man kan öva på att prata med någon som har det språket som modersmål. Det hjälper en verkligen att få feedback och att öva på ett mer naturligt sätt. Men sen, å andra sidan gillar jag inte när appen är för repetitiv eller inte har så mycket olika övningar och så. Det slutar med att jag ger upp helt. [intonationen stiger]

   Intervjuare: Tack för att du delar med dig av dina tankar och erfarenheter. [skrattar]

   Deltagare: Det är lugnt, det är bara roligt att hjälpa till.

   Hur gör jag om jag behöver en intervjutranskribering som gjorts enligt APA?

   En intervju kan förstås även transkriberas manuellt. I skrivande stund finns ingen AI-programvara som kan transkribera i enlighet med ett akademiskt referenssystem. Formatera transkriberingen enligt det format som din organisation föredrar. Du kan ha med transkriberingen som en bilaga, eller hänvisa till den i löpande text. Använd ett lämpligt referenssystem som APA, Harvard, MLA eller liknande. Läs mer om akademiska referenssystem.

   Sammanfattningsvis

   Att transkribera forskningsintervjuer är ett av de bästa sätten att upprätta ett permanent dokument om de uppgifter som samlats in. Det är lätt att dela med kollegor och kan användas även i framtiden. Dock är det ett intensivt och tidskrävande arbete där du ibland måste fånga varje talat ord, varje intonation och dessutom icke-verbal kommunikation som skratt eller tonfall.

   Semantix erbjuder flerspråkig transkribering utförd snabbt och korrekt. Tillsammans arbetar våra professionella transkriberare med över 170 olika språk. Vill du veta mer om våra konfidentiella transkriberingstjänster? Fyll i formuläret, så hör vi av oss.

   Vill du beställa en transkription?

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.