Exempel på transkribering. Vilken passar dig bäst?

Ta reda på om ordagrann, smart, redigerad eller fonetisk transkribering passar dig bäst med hjälp av våra exempel och förklaringar.

Innehåll
  Innehåll

   Transkribering används inom många olika branscher – från marknadsföring till hälso- och sjukvård, juridik och inom akademin. Varje område har sina unika behov och därför finns det ett antal olika typer av transkribering att välja mellan beroende på vad som är uppdragets fokus.

   Transkribering kan delas in i fyra huvudsakliga kategorier:
   1. ordagrann
   2. smart, ordagrann
   3. redigerad
   4. fonetisk.

   Här förklarar vi mer ingående vad de olika formerna av transkribering innebär med hjälp av exempel.

   Exempel på ordagrann transkribering

   En ordagrann transkribering fångar inte bara talet utan alla ljud som förekommer i inspelningen, såsom harklingar, skratt, pauser, pausljud (”hmm ...”, ”eh ...”), ljud från omgivningen och telefonsignaler. Den här detaljnivån kan vara otroligt viktig när alla ljud och uttryckssätt som förekommer måste fångas för att förmedla hela sammanhanget i en situation, till exempel ett polisförhör.

   Här är ett exempel på en ordagrann transkribering.

   AB=Alice Birch
   CD=Colin Dexter

   [Transkriberingen börjar 00:00:05]

   AB: OK, låt oss sätta igång ... Vad heter du?

   [Skrapande ljud från stolar som rättas till]

   CD: Vad jag heter? Colin Dexter.
   AB: Okej ... Då ska vi se ... [prasslande ljud från papper]
   AB: Kan du bekräfta var någonstans du är född och uppvuxen?
   CD: Oz. .Aussie. Australien. Melbourne, Australien.
   AB: Okej ... Vad förde dig till Storbritannien?
   CD: Hmm .., jadu ... Jag fick ett jobberbjudande och jag tänkte... Tja... [axelryckning]. Varför inte? [Höjer höger hand och gnuggar pekfingret och tummen mot varandra för att symbolisera pengar].
   AB: Det var ett välbetalt jobb, var det ... det här jobbet som lockade dig till Storbritannien?
   CD: Ja. Det var, du vet, mycket bättre än vad jag tjänade tidigare i alla fall [skrattar högt].

   [Transkriberingen slutar 00:02:32]

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Exempel på smart, ordagrann transkribering

   Om bakgrundsljud, pauser, upprepningar, hostningar och liknande inte är relevanta för transkriberingen kan sådana element uteslutas i en smart, ordagrann transkribering. Detta ger en mer koncis och läsbar transkription samtidigt om innehållets innebörd bibehålls.

   Den här typen av transkribering är mer lämpad för sammanhang som en arbetsintervju, där detaljer som harklingar och dörrar som öppnas och stängs inte är relevanta.

   Här är samma exempel som ovan, men i formen smart, ordagrann transkribering.

   AB=Alice Birch
   CD=Colin Dexter

   [Transkriberingen börjar 00:00:05]

   AB: OK, låt oss sätta igång ... Vad heter du?
   CD: Vad jag heter? Colin Dexter.
   AB: Kan du bekräfta var du är född och uppvuxen?
   CD: Australien. Melbourne, Australien.
   AB: Vad förde dig till Storbritannien?
   CD: Jag fick ett jobberbjudande och jag tänkte, varför inte? [Höjer höger hand och gnuggar pekfingret och tummen mot varandra för att symbolisera pengar].
   AB: Det var ett välbetalt jobb som lockade dig till Storbritannien?
   CD: Ja. Mycket bättre än vad jag tjänade tidigare i alla fall.

   [Transkriberingen slutar 00:02:32]

   Vill du veta mer om Semantix transkriptionstjänster?

   Exempel på redigerad transkribering

   En redigerad transkribering går ännu ett steg längre. Där utesluts ännu fler irrelevanta detaljer, grammatiska misstag rättas till, slangtermer förklaras och ofullständiga meningar avslutas. En redigerad transkription ger ett mer formellt intryck än originalinnehållet, men den är mycket tydligare och lättare att läsa.

   Trots den förbättrade läsbarheten är redigerad transkribering inte alltid lämpligt. Jämför till exempel två transkriberingsmetoder nedan där en journalist intervjuar en rockstjärna.

   Ordagrann transkribering:

   Så, jag tog min gura och satte in den i ampen med volymen hela vägen upp till 11. Publiken fattade inte vad som hände. Deras öron började verkligen blöda! [Skrattar hest].

   Redigerad transkribering:

   Jag tog upp min gitarr, anslöt den till förstärkaren och höjde volymen till max. Publiken blev förvånad och jag skadade deras hörsel.

   Med andra ord så kan många nyanser gå förlorade i en redigerad transkribering. Men i det första exemplet framkommer den viktigaste informationen i den redigerade transkriberingen tydligt och klart:

   AB=Alice Birch
   CD=Colin Dexter

   [Transkriberingen börjar 00:00:05]

   AB: Vad heter du?
   CD: Colin Dexter.
   AB: Var är du född och uppvuxen?
   CD: Melbourne, Australien.
   AB: Varför kom du till Storbritannien?
   CD: Jag erbjöds en anställning med en högre lön än min nuvarande.

   [Transkriberingen slutar 00:02:32]

   Exempel på fonetisk transkribering

   Fonetisk transkribering registrerar hur ord uttalas och inte hur de stavas. Detta görs med hjälp av symboler från International Phonetic Alphabet (IPA), ett standardiserat system med skriftliga tecken som identifierar distinkta ljud på alla språk.

   En fonetisk transkription är användbar när uttal är viktigt – till exempel när man ska jämföra tal baserat på åldersgrupp, platser eller tidsperiod. Om du behöver veta hur något sägs eller ska sägas så är fonetisk transkribering ett användbart verktyg.

   Här är ett exempel från den första raden i vår transkription, med IPA-tecken som normalt används vid transkription av rikssvenska:

   AB: Vad heter du?

   skulle i fonetisk transkribering se ut så här:

   AB: va heːtɛ dɵ?

   Vilken typ av transkribering ska jag använda?

   Varje transkriberingsprojekt har sitt unika syfte, och det syftet avgör vilken typ av transkribering som är lämpligast. Till exempel:

   • Ordagrann transkribering kan vara användbar inom efterproduktion i filmindustrin då alla pauser, hostningar och skratt är lika viktiga som dialogen.
   • Smart, ordagrann transkribering kan vara användbar inom hälso- och sjukvården, där detaljerna är viktiga men många omgivningsljud kan tas bort.
   • HR-avdelningar kan använda redigerad transkribering när de ska samla in svar från arbetssökande i intervjuer, vilket hjälper dem att snabbt identifiera kärnan i varje svar.
   • Logopeder som behöver veta exakt hur en patient talar kan dra nytta av fonetisk transkribering.

   Oavsett varför du behöver konvertera tal till text, så hjälper vi dig att hitta den perfekta typen av transkribering för ditt projekt.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.