Lavazza kundcase: Ökat kundengagemang i hela världen

För den italienska kaffeleverantören Lavazza handlar digitalisering om mer än bara e-handel och annonsering. Företaget tar den digitala tekniken till hjälp för att bygga personliga relationer med både befintliga och potentiella kunder. För att lyckas med detta på global nivå vände sig Lavazza till Semantix moderbolag TransPerfect.

I det här kundcaset berättar vi om Lavazzas resa och strategiska partnerskap med TransPerfect – ett samarbete som har ökat Lavazzas kundengagemang på den konkurrensutsatta kaffemarknaden. Som en del av TransPerfect-familjen har Semantix tillgång till samarbeten och kompetens inom många olika områden.

Lavazza: Kaffe som kulturell utmaning

Att skala upp Lavazzas digitala marknadsinnehåll till global nivå var en utmaning på flera olika plan.

För det första måste företagets tekniska infrastruktur ha stöd för den skalbarhet och anpassning som krävdes, och det måste finnas ett avancerat innehållshanteringssystem och pålitliga analysverktyg.

Att anpassa innehållet till olika kulturer och språk var en annan mångfacetterad utmaning. Eftersom feltolkningar och kulturella klavertramp kan skada varumärket krävs skickliga översättare med en god förståelse för kulturella nyanser. Dessutom ser dataskyddsreglerna olika ut från region till region, och dessa regler måste följas noggrant vid insamling och användning av kunddata för att företaget inte ska tilldömas vite eller få sitt anseende skadat.

Det är också viktigt att samma budskap förmedlas i alla kanaler (webbplatser, sociala medier, e-postutskick, mobilappar etc.). Inkonsekvenser och motstridigheter kan göra kundupplevelsen splittrad och underminera marknadsavdelningens effektivitet.

En universell lösning

Först gjordes en heltäckande analys av Lavazzas verksamhet och globala målmarknader. Utifrån denna kartläggning utformades sedan en tydlig plan för den digitala marknadsföringen som krävde en integration av flera viktiga system.

En av planens viktigaste hörnpelare var GlobalLink, en exklusiv översättningsplattform som erbjuds av både Semantix och TransPerfect. Genom att integrera det här systemet med sin befintliga teknik kan internationella företag effektivisera sin hantering av innehåll och resurser på olika språk.

Koffeinkick för resultaten

Implementeringen av GlobalLink, i kombination med Adobe Experience Manager och SAP Commerce Cloud, har bland annat gett följande imponerande resultat:

  • Innehåll på 37 språk skapas och hanteras centralt och effektivt och publiceras på 45 olika marknader
  • Kundengagemanget ökar när innehåll publiceras på de lokala språken
  • Lokaliseringskostnaderna har minskat med 47 %
  • Innehållet levereras snabbare och marknadsresponsen har ökat

Som en följd av dessa förändringar har Lavazza stärkt sin världsledande ställning inom kaffesektorn och stakat ut riktningen mot fortsatta framgångar.

Kontakta Semantix redan idag så berättar vi hur ditt företag kan optimera innehållshanteringen och uppnå liknande resultat.

Vill du veta mer?