HPE kundcase: Omstrukturering och innehållshantering på global nivå

Hewlett Packard Enterprise (HPE) tillhandahåller tekniska företagslösningar som servrar och lagringsenheter och hanterar enorma mängder data i 25 olika affärsorganisationer, bland annat ca 8 000 jobbansökningar per år och 7 miljoner översatta ord. Det handlar om allt från marknadsmaterial och webbplatser till juridiska dokument, intern kommunikation, supportresurser och kunskapsbaser. När företaget behövde strukturera om hela sitt system för flerspråkigt innehåll vände de sig till Semantix moderbolag TransPerfect. Som en del av TransPerfects företagsfamilj har Semantix tillgång till samarbetspartner, tjänster och specialkompetens inom många olika områden.

Innehåll
  Innehåll

   HPE: En utmaning med många ansikten

   HPE hade några avgörande målsättningar: de ville förenkla all innehållshantering, effektivisera översättningsprocessen, förbättra sin datahantering och bygga ett starkt och välfungerande samarbete med tjänstleverantören.

   Ett verktyg för allt innehåll

   Lösningen blev GlobalLink, en egenutvecklad plattform som erbjuds av både Semantix och TransPerfect och som revolutionerar hanteringen av globalt innehåll. Eftersom GlobalLink kan integreras med andra viktiga komponenter, bl.a. e-handelssystem, CMS, verktyg för automatiserad marknadsföring, PIM och databaser, får företagen en bra överblick över sitt flerspråkiga innehåll och andra globala resurser.

   I samspel med HPE tog sig TransPerfect an uppdraget att integrera GlobalLink med sju olika system för innehållshantering. För att hålla nere driftskostnaderna anlitades även 12 språkleverantörer. Målet var att sammanföra leverantörer och transportledningssystem och strömlinjeforma översättningsprocessen i syfte att öka effektiviteten.

   Tack vare ett nära samarbete samt Hewlett Packards tillmötesgående attityd, proaktiva planering och flexibilitet kunde projektet ros i hamn.

   Rustade för framtiden

   Integrationen mellan GlobalLink och företagets olika CMS har resulterat i betydande produktivitetsökningar och kortare leveranstider. Dessutom krävs sällan någon manuell handpåläggning av HPE:s projektledare. Integrationen har med andra ord effektiviserat företagets innehållshantering.

   Systemets funktion för visning av webbplatser har också ökat både effektiviteten och kvaliteten eftersom översättarna och granskarna ser innehållet i sitt sammanhang. Med hjälp av förprogrammerade rapporter kan HPE enkelt mäta verksamhetskritiska nyckeltal som ordantal, språkanvändning och projektspecifika data – information som kan ligga till grund för faktabaserade beslut.

   I framtiden planerar HPE att flytta över sina leverantörer till webblösningen för att ytterligare effektivisera sina arbetsflöden, förbättra datainsamlingen och minska kostnaderna. Kvalitetsstyrningen ska utökas till att omfatta neural maskinöversättning (NMT) och databaserade strategier för minskade kostnader för översättning och granskning. Vidare kommer frågehanteringen att spela en avgörande roll för bättre styrning och statistik, och ett internt offertsystem kommer att effektivisera ekonomiarbetet.

   Sammanfattningsvis har implementeringen av GlobalLink förbättrat HPE:s befintliga processer och krattat manegen för fortsatta effektiviseringar och kostnadsbesparingar på innehållsområdet.

   Är du nyfiken på vad GlobalLink kan göra för ditt företag? Kontakta Semantix redan idag.

   Vill du veta mer?