Lufthansa kundcase: Innehåll jorden runt

Lufthansa, ett av världens största flygbolag, bestämde sig för att ta tag i ett antal utmaningar kopplade till företagets globala marknadsinnehåll. Målet var att stärka företagets marknadsposition, effektivisera verksamheten och skapa kundengagemang världen över.

Innehåll
  Innehåll

   För att lyckas med detta tog Lufthansa hjälp av Semantix moderbolag TransPerfect och fick därmed tillgång till alla resurser och specialkompetenser som ingår i koncernen. Som en del av TransPerfect-familjen kan Semantix också samarbeta med företag specialiserade inom många olika områden.

   Lufthansa: En global utmaningar på flera olika plan

   Lufthansas främsta mål var att optimera innehållsskapandet och distributionsprocesserna utifrån verksamhetens föränderliga behov samt att stärka flygbolagets varumärke. De stod inför flera olika utmaningar:

   • Många flyglinjer: Lufthansa flyger världen över. För att företaget ska kunna tillämpa en enhetlig, lokalanpassad och uppdaterad marknadsföringsstrategi som täcker in hela flygnätet krävdes en heltäckande lösning.
   • Integration med befintliga system: Lufthansa behövde en lösning som fungerar felfritt med den befintliga infrastrukturen och samtidigt effektiviserar innehållsdistributionen.
   • Leveranstider: I flygets snabbrörliga värld är ledtiderna helt avgörande. Lufthansa ville kunna skapa, godkänna och publicera sitt marknadsinnehåll på kortare tid, utan att kompromissa med kvaliteten.
   • Kostnader: Kostnadseffektivitet var en prioriterad fråga. Lufthansa ville hitta en lösning som optimerar resurstilldelningen och minimerar onödiga utgifter samtidigt som företaget behåller sina konkurrensfördelar.
   • Kvalitet: Lufthansas varumärke är synonymt med kvalitet. Den valda lösningen måste därför upprätthålla – eller ännu hellre förstärka – flygbolagets kvalitetskrav och säkerställa konsekvens och noggrannhet på alla kontaktytor.

   En lösning som flyger

   Lufthansa valde att möta de här utmaningarna med hjälp av TransPerfects innehållshanteringssystem GlobalLink. Plattformen används för centralisering och översättning av innehåll och fyllde en avgörande funktion i reformeringen av Lufthansas innehållshantering.

   GlobalLink, som tillhandahålls av både TransPerfect och Semantix, integrerades sömlöst med Lufthansas befintliga infrastruktur vilket säkerställde en smidig övergång och minimala avbrott i den löpande verksamheten. Med den nya integrationen får flygbolaget fullständig kontroll över många olika typer av flerspråkigt innehåll och kan tillgodose de varierande behoven på olika marknader på ett effektivt sätt.

   Ett högtflygande resultat

   Med hjälp av GlobalLink har Lufthansa utvecklat sin globala marknadsstrategi och stärkt sin ställning som ledande aktör i flygbranschen. Vid sidan om de rent verksamhetsrelaterade fördelarna har företaget också fått en framtidssäker lösning som ökar kundengagemanget och uppfyller Lufthansas höga kvalitetskrav.

   • Manuellt arbete har ersatts av skräddarsydda innehållsprocesser som resulterar i ett smidigt och effektivt arbetsflöde.
   • Lösningen har lett till betydligt kortare översättningstider och snabbare publicering av viktig information.
   • Tack vare TransPerfects tillgängliga support och korta svarstider fick Lufthansa snabbt svar på alla frågor.
   Lufthansa vill skapa en kundupplevelse av högsta klass och vet att detta kräver en sömlös digital kommunikation och flerspråkigt innehåll av hög kvalitet.

   Kontakta Semantix så berättar vi hur ditt företag kan skapa liknande skräddarsydda lösningar som hjälper er att hantera olika utmaningar.

   Vill du veta mer?