Hitta rätt språkteknik för dina behov

Med högpresterande jordbruksmaskiner vill Väderstad hjälpa sina kunder att bli mer framgångsrika lantbrukare. Vi har intervjuat Patrik Eksell, produktionschef på Väderstad, för att ta reda på varför språk är viktigt för Väderstad och hur han ser på samarbetet med Semantix.

För Väderstad är översättning en nödvändig del av företagets expansion till nya marknader, men också ett krav enligt EU:s lagstiftning.

”Vi anpassar vårt produktsortiment till olika marknader, och vi måste tillhandahålla teknisk dokumentation som stöd till våra produkter. Idag översätter vi vårt material till 22 språk.”

Samtidigt som en allt större del av Väderstads textproduktion sker digitalt, har företaget också kommit långt när det gäller användning av språkteknik som förbättrar lokaliseringsprocessen i stort. Interna användargrupper har olika behov som tillgodoses av Semantix lösningar. Väderstad använder Semantix Secure Machine Translation (SSMT), ett verktyg för omedelbar och säker maskinöversättning.

”SSMT är ett smart verktyg. Vår ledning använder det för att snabbt översätta intern företagsinformation. Vi använder också SSMT för att översätta internt utbildningsmaterial. Innan vi hade SSMT var översättning en tråkig och tidskrävande process som vi var tvungna att lösa själva.”

Väderstads interna redaktörer använder även Semantix Language Hub, en användarvänlig plattform som förenklar beställningsprocessen. Plattformen ger Väderstad sökbarhet, struktur och god översikt över alla tidigare översättningsuppdrag. De använder också Semantix Language Hubs tilläggsprogram för sökning i termdatabaser och översättningsminnen. I Väderstads tekniska handböcker är det viktigt att rätt terminologi används i rätt sammanhang. Semantix har hjälpt företaget att utveckla och använda termlistor som stöd för översättningsarbetet. I Semantix Language Hub är dessa terminologiresurser nu lättåtkomliga och sökbara för alla Väderstads användare.

”Med hjälp av termdatabasen och sökfunktionen i Semantix Language Hub kan vi på ett effektivt sätt hitta rätt term när vi skriver våra texter.”

Både Väderstad och Semantix ser möjligheter att vidareutveckla och utöka samarbetet genom fler tekniska lösningar, till exempel genom att underhålla översättningsminnen som kan användas för att förbättra maskinöversättningar.

”Vi tror att vi kommer se synergieffekter mellan maskinöversättningsteknik och våra språkverktyg. I framtiden kommer vi förmodligen att använda mer maskinöversättning, även som hjälpmedel för texter som kräver branschspecifik terminologi.”

Letar du efter smarta språklösningar?