Integrera med Semantix: Junglemap

Bygg din egen konnektor med Semantix REST API

2006 skapade Junglemap utbildningsverktyget NanoLearning för att öka medvetenheten inom olika områden. Med fokus på kontinuerligt lärande och korta, webbaserade lektioner når de idag ut till en global marknad. Junglemap erbjuder skräddarsydda kurser och processer för kompetensutveckling inom hela organisationen.

För att NanoLearning ska vara relevant på olika marknader måste kursernas och processernas innehåll lokaliseras. 2016 vände sig Junglemap till Semantix med sina översättningsbehov, och Semantix såg att det fanns potential att förenkla och eliminera vissa manuella arbetsuppgifter genom en digital och helautomatiserad översättningsprocess. I början av 2019 inledde Junglemap och Semantix ett projekt för att skräddarsy en integration mellan företagens system.

”Vi ville skapa en översättningsprocess som ur NanoLearning-administratörens perspektiv framstår som helt digital. Därför anlitade vi Semantix.”

Junglemap byggde en integration till Semantix Language Hub med hjälp av Semantix öppna Rest API. Företaget använde sina egna utvecklingsresurser, men fick stöd och råd av Semantix. Målet var att göra det enklare att skicka och ta emot översättningsbeställningar. Sommaren 2019 togs konnektorn, som ägs av Junglemap, i drift.

Idag kan Junglemaps kunder beställa översättningar till flera språk via konnektorn, utan att kurser behöver extraheras och importeras manuellt från NanoLearning-plattformen. Istället sker beställning, export och import automatiskt.

Semantix mål är att fortsätta stödja Junglemap i effektivisering och automatisering av översättningsflödet.

Skulle du vilja bygga din egen konnektor med Semantix REST API?