Pfizer kundcase: Onlineutbildning för vårdpersonal världen över

När läkemedels- och bioteknikkoncernen Pfizer behövde en sömlös, webbaserad utbildningsportal för en internationell, mångkulturell och flerspråkig målgrupp föll valet på Semantix moderbolag TransPerfect. Som en del av TransPerfect-familjen har Semantix tillgång till tjänster och expertis inom flera olika områden.

Innehåll
  Innehåll

   Pfizer: En global utbildningsutmaning

   Pfizer riktar sig till vårdpersonal världen över på en rad olika marknader. Företagets mål är att förbättra hälso- och sjukvården för alla människor, med särskilt fokus på tillväxtregioner.

   Som ett led i detta arbete ville Pfizer skapa en webbaserad utbildningsplattform som vårdpersonal världen över kan använda för att fördjupa sina yrkeskunskaper och förbättra patientresultaten.

   Plattformens innehåll måste spänna över många olika ämnesområden och vara tillgängligt online på olika typer av enheter. Att överbrygga geografiska och tekniska skillnader samtidigt som användarvänligheten och datasäkerheten bibehålls var en utmaning som passade TransPerfect som handen i handsken.

   En skräddarsydd lösning

   Alltså slog sig Pfizers medicinska informationsteam och TransPerfects utbildningskonsulter sig ned för att tillsammans skapa en skräddarsydd utbildningsplattform som är lättillgänglig, användarvänlig och stimulerar till fortsatt lärande. Teamet utvecklade 26 unika utbildningsmoduler och 12 teaserfilmer och allt material översattes till tre olika språk.

   Resultatet blev det globala utbildningssystemet Partner4Better, som riktar sig till vårdpersonal i mer än 50 länder och stärker dem i deras yrkesutövning.

   Ett omvälvande resultat

   Under de tre år som samarbetet mellan TransPerfect och Pfizer pågått har Partner4Better

   1. gett vårdpersonal världen över ökad kompetens genom relevant utbildningsinnehåll och därmed förbättrat patientresultaten
   2. nått ut till en global målgrupp eftersom språkliga skillnader inte längre är ett hinder för fortbildning inom hälso- och sjukvård
   3. gett vårdpersonal tillgång till effektiva utbildningsmoduler som hjälper dem att hålla sig uppdaterade och följa med i utvecklingen.

   Det framgångsrika samarbetet med TransPerfect har gett betydande resultat och stärker Pfizer i deras strävan mot en god och jämlik vård för människor i hela världen. Kontakta Semantix redan idag så berättar vi hur våra heltäckande lösningar kan hjälpa ditt företag.

   Vill du veta mer?