Vad innebär lokalisering?

Den allmänna definitionen av lokalisering brukar uttryckas ungefär så här: den process där man kulturellt anpassar en produkt eller tjänst från ett språk till ett annat.

Tropiskt hav

Definition

Lokalisering innebär språklig och kulturell anpassning för lokala förhållanden. Det gäller att använda rätt tilltal, rätt associationer och rätt kulturellt intryck för den målgrupp du vill nå.

L10N

I det här inlägget fokuserar vi på lokalisering, den anpassning man gör av en produkt eller text för specifika, lokala marknader samt mål- och språkgrupper. På engelska förkortas det ofta L10N (”localisation” – ”L” och ”N” med 10 bokstäver emellan).

Lokalisering för språkföretag

För oss som språkföretag handlar lokalisering om kulturell anpassning och översättning av programvaror och webbsidor. Man kan lokalisera ett material för en specifik region eller ett specifikt land, till exempel används olika dialekter av spanska med olika lokala uttryck, stil och kulturella företeelser i Latinamerika.

Rent konkret innebär det till exempel att:

 • anpassa stilnivå och tilltal efter målgrupp
 • se till att rätt teckenuppsättningar och skrivriktningar används
 • översätta eller anpassa till lokala datum- och veckoformat, telefonnummer, adressformat, valutor, tidvisning samt sorteringsordningar
 • anpassa layout, färger och val av illustrationer.

Alla dessa ändringar gör man för att produkten eller texten ska kännas rätt för den lokala målgruppen. Man vill undvika saker som låter eller uppfattas “fel” och se till att man istället på ett effektivt sätt appellerar på rätt sätt till rätt målgrupp på rätt marknad. På engelska använder man ofta ordet locale för att benämna de parametrar som utgör grunden för en lokalisering.

Så förbereder du för lokalisering

Lokalisering kräver lite extra arbete, men man kan underlätta för lokaliseringen genom att förbereda sig redan när man skapar en produkt eller en text. Nedan följer några tips på vad som är bra att tänka på för att kunna lokalisera.

 • Identifiera målgruppen för texten, vilken “locale” du vill vända dig till.
 • Kom ihåg att produktnamn, symboler, ikoner, färger och ljud kan tolkas olika och ha olika betydelser och associationer i olika kulturer. Tänk på det och försök hitta något som fungerar, undvika det som inte fungerar eller förbereda för några alternativ.
 • Illustrationer bör också vara lokalt anpassade för att verkligen slå an rätt hos målgruppen. Beroende på sammanhang kan det gå att få till bra och fullständigt globalt gångbara illustrationer, men ofta kan det vara bra att förbereda alternativ i förväg.
 • Tänk på att kortkommandon, snabbtangenter, snabbval och även tangentbordsuppsättningar ofta skiljer sig åt mellan lokala operativsystem.
 • Tänk på att enheter, datum, citattecken, tidsangivelser, valuter med mera ofta skrivs olika.
 • Försök undvika material som är svåröversatt eller möjligtvis kan verka stötande lokalt. Humor är till exempel svårt eftersom det är så kulturellt baserat, likaså idiomatiska uttryck och ordlekar.
 • Om du ska trycka hela eller delar av materialet, eller om slutanvändaren ska kunna skriva ut det själv, kan det vara klokt att tänka på sid- och pappersformat.

Ett gott tips kan vara att låta ett språkföretag arbeta tillsammans med era lokala kontakter för att ta fram ett underlag.

Användbara länkar

Osäker på hur du ska börja? Vi hjälper dig gärna.