13 syytä käyttää ammattimaista käännöspalvelua vuosikertomuksen käännöksessä

Lue, miksi kannattaa käyttää ammattimaista käännöspalvelua vuosikertomuksen kääntämisessä, jotta tavoitat sidosryhmäsi ympäri maailmaa.

Vuosikertomus on yksi tärkeimmistä asiakirjoista, jotka yrityksen on toimitettava vuosittain. Siksi yrityksen viestin on oltava selkeä ja ymmärrettävä kaikille sidosryhmille.

Vuosikertomuksen sisällön on oltava ymmärrettävä kaikille – äidinkielestä tai taustasta riippumatta.

Tutustu vuosiraporttien käännöspalveluihimme

Kokosimme luettelon 13 tärkeästä syystä, miksi vuosikertomus kannattaa käännättää ammattilaisella:

1. Oikeiden taloustermien käyttö

Vuodesta 2005 lähtien kaikkien julkisesti noteerattujen yhtiöiden on pitänyt noudattaa kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuosikertomusten kääntäminen edellyttää näin ollen kokemusta IFRS-standardien mukaisten tilinpäätösten kääntämisestä.

2. Liiketoiminnan tuntemus

Kullakin toimialalla on omat erityispiirteensä, jotka näkyvät myös vuosikertomuksissa. Siksi käännöstoimiston on perehdyttävä tarkoin toimialakohtaisiin määritelmiin ja termeihin. Lisäksi on ymmärrettävä yrityskohtaisissa tilinpäätösasiakirjoissa käytettäviä erikoistermejä.

3. Oikean tyylin käyttö

Valittujen sanojen ja fraasien on vastattava toimialalle ominaista muodollisuustasoa. Esimerkiksi suurten öljy-yhtiöiden julkaisemat vuosikertomukset on laadittu muodollisemmalla kielellä kuin ravintoloiden ja pubien raportit.

4. Täydellinen ajoitus

Vuosikertomusten kääntämisessä ajoitus on ratkaisevan tärkeää. Kun organisaatiot laativat vuosikertomuksiaan tilivuoden lopussa, käännöstoimiston on varmistettava, että käännökset valmistuvat viipymättä, jotta julkaisu ei viivästy.

5. Virallinen käännös

Vaikka laki ei sitä edellyttäisi, käännetyn asiakirjan auktorisointi voi antaa lisää varmuutta niille, jotka lukevat asiakirjaa ja luottavat asiakirjassa esitettyihin tietoihin. Käännöstoimisto voi auttaa yritystäsi päättämään, onko vuosikertomus vahvistettava virallisesti. Auktorisointi voi lisätä käännöksen kokonaishintaa.

6. Laaja kohderyhmä

Vuosikertomuksia lukevat monien ammattien edustajat ja taustaltaan monenlaiset ihmiset pääministeristä tai presidentistä putkimieheen ja moniin muihin. Tämän lisäksi yrityksellä voi olla kansainvälisiä sidosryhmiä, joilla on erilaisia elämänkokemuksia. On siis myös tärkeää, että vuosikertomus on ymmärrettävä ja informatiivinen kaikille lukijoille, alkuperäistä asiakirjaa vääristämättä tai muuttamatta.

7. Laatutakuu

Vuosikertomus on tärkeä väline yrityksen maineen vakiinnuttamiseen ja säilyttämiseen. Se vaikuttaa myös markkinoiden ja lukijoiden käsityksiin yrityksestä. Lisäksi yrityksen panostaminen vuosikertomukseensa osoittaa yhtiön sitoutumista asiakkaisiinsa ja sijoittajiinsa. Vuosikertomus onkin erinomainen väline liikesuhteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

8. Luottamuksellisuus ja tietoturva

Luottamuksellisuus ja tietoturva ovat tärkeimpiä asioita, joihin yrityksen on kiinnitettävä huomiota. Siksi myös kääntäjän ja käännöspalvelun on asetettava ne etusijalle. Asiakkaan on voitava luottaa käännöstoimistoon täysin. Samoin kääntäjän tai yrityksen on turvattava asiakkaan edut ja varmistettava jatkuva ja täydellinen luottamuksellisuus.

9. Faktantarkistus ja lukujen tarkistus

On tärkeää varmistaa, että määritelmät ja termit ovat oikeita ja johdonmukaisia. Tilastojen oikeellisuuden varmistaminen on kuitenkin vähintään yhtä tärkeää. Talousasiakirjoissa lukuja ei saa muuttaa, poistaa tai lisätä – muuten koko asiakirja olisi virheellinen ja antaisi vääriä tietoja. Käännöstoimiston on otettava tarkasti huomioon, miten desimaalimerkkejä, päivämääriä ja valuuttakoodeja käytetään sen varmistamiseksi, että raportin kieliversiot ovat yhdenmukaisia alusta loppuun.

10. Kattava asiantuntemus

Käännöstoimistolla on runsaasti kokemusta ja tietoa. Sillä on osaamista esimerkiksi lisätietojen hankkimisesta kansainvälisistä kirjanpitoperiaatteista ja -normeista. Se voi antaa sinulle vinkkejä talousraportoinnin parhaista käytännöistä. Lisäksi se tuntee asianomaisen toimialan keskeiset termit.

11. Näkökulma tuloksiin

Vuosikertomus on yhtiön tärkein väline vuoden tuloksesta tiedottamiseen. Koska vuosikertomuksessa tarjotaan kokonaiskuva yrityksen tilasta, myös käännösten on heijastettava tätä, mikä edellyttää monien näkökohtien huomioimista. Miltä tasapainoinen talousarvio näyttää? Miten arvioit onnistuneen strategian? Mitä kuluttajat näkevät raportista?

12. Liiketoiminnan esittely

Vuosikertomuksen lokalisointi voi toimia ihanteellisena käännöstoimiston ja sen työn esittelynä ja avata mahdollisuuden laajentaa asiakkaan ja käännöstoimiston välistä suhdetta muille alueille, kuten markkinointimateriaalien ja verkkosivujen tekstien käännöksiin.

13. Lokalisointi ja kulttuuri

Yrityksen kannattaa käännättää vuosikertomuksensa ammattilaisella myös siksi, että ammattilainen osaa mukauttaa kulttuurisidonnaiset tekijät, kielen ja käsitteet paikallisia markkinoita varten. Näin vuosikertomus on helppo kääntää eri kohdekielille siten, että se vastaa lukijoiden odotuksia eri maissa.

Mitä seuraavaksi?

Vuosikertomuksen ammattimaiseen käännökseen kannattaa panostaa. Ammattimainen toimisto esittää tiedot tarkasti ja johdonmukaisesti. Huono käännös voi puolestaan aiheuttaa ongelmia ja tehdä hallaa yrityksen maineelle.

Valitse ammattimainen käännöstoimisto, kuten Semantix, ja säästä yrityksesi mahdollisilta mainehaitoilta.