Årsrapporter

Hvert år oversetter vi årsrapporter, kvartalsrapporter og styrets rapport for nesten 100 forskellige virksomheter.

Annual reports 1920x860

Oversettelse av årsrapport

Utarbeidelse, publisering og oversettelse av en årsrapport krever nøye planlegging og mye tid fra selskapets ansatte. Det er unødvendig å si at rapporten er det viktigste dokumentet et selskap publiserer. Det er også unødvendig å si at det er svært viktig at informasjonen som publiseres i rapporten, stemmer overens med faktiske tall og at terminologien som benyttes er korrekt og i henhold til IFRS’ retningslinjer. Dette gjelder også naturligvis oversettelsen av årsrapporten.

Hvorfor oversette en årsrapport?

Mange store børsnoterte selskap ønsker å presentere årsrapporten sin på to eller flere språk. Det ene er som oftest morsmålet av hensyn til eiere og aksjonærer i børsnoteringslandet, og det andre er som oftest engelsk da engelsk er språket flest mennesker i forretningslivet benytter seg av og forstår.

Oversettelse til engelsk har som formål å informere utenlandske eiere og aksjonærer om selskapets tilstand samtidig som den også skal tiltrekke seg nye investorer og ny kapital slik at selskapet kan vokse ytterligere. De fleste selskaper som oversetter årsrapporten sin, har faste rutiner og prosesser for oversettelsen.De har som oftest en fast oversetter som kjenner selskapets terminologi og fagfelt, samtidig som at oversetteren kan finansterminologi og IFRS’ retningslinjer. Finansavdelingen og kommunikasjonsavdelingen jobber tett med oversetteren, slik at oversettelsen blir best mulig, samtidig som alle retningslinjer følges og riktig terminologi benyttes.

Mange selskap har også tenkt på at det er viktig at de benytter en morsmålsoversetter som kan språket det oversettes til, svært godt og kan uttrykke seg riktig. Noen benytter seg også av interne morsmålsressurser for å sikre seg en god oversettelse.

Terminologiminne

Terminologiminnet oversetteren oppretter, ligger hos Semantix og eies av kunden. Neste gang selskapet trenger å oversette en års- eller kvartalsrapport, så er de trygge på at Semantix har deres prefererte terminologi. Semantix har også egne finansoversettere med gjennomgått kurs innen IFRS-retningslinjer, som vet hvordan en årsrapport skal oversettes. Og du som kunde, trenger ikke bekymre deg over en syk oversetter. Du får din årsrapport, med din foretrukne terminologi, innen din fastsatte frist, oversatt av en fagoversetter med riktig fagkompetanse. Og er det ikke det alt handler om?

Som Norges største leverandør av oversettelse, har Semantix over 50 års med planlegging og utførelse av oversettelser innen ulike fagfelt. Oversetterne som benyttes, er alltid morsmålsoversettere med fagkompetanse på emnet som skal oversettes. Vi har egne systemer og rutiner som sørger for konsekvente kvalitetsoversettelser og riktig terminologi, igjen og igjen og igjen.

Fordelene

Ekspertise
Presis regnskapsterminologi, erfarne oversettere og fleksible leveringsrutiner.

Tillit
Kvalitetskontroll utført av din prosjektleder sikrer språklig nøyaktighet og korrekte tall.

Konfidensialitet
Taushetsplikten er en selvfølge og er nedfelt i avtaler.

Fleksibilitet
Til stede og på kort varsel.

Vil du vite mer?

Kontakt oss på oversetting@semantix.no, eller bestill direkte her:

Få et tids- og prisestimat, og bestill