COVID-19 OPPDATERING: Semantix opprettholder normal drift, og er som alltid klar for å hjelpe din virksomhet med oversettelse- og tolkeoppdrag.

Sertifiseringer og godkjenninger

Når du forstår hva språk kan gjøre for virksomheten din, skjønner du sikkert hvorfor vi tar oversetting og tolking på alvor.

Letters in pink

Arbeidet vårt er basert på

Kvalitetsstyringssystem – ISO 9001

Semantix bruker et kvalitetsstyringssystem som er sertifisert i samsvar med ISO 9001: 2015. Kvalitetsstyringen er et strategisk viktig grep for oss og sikrer kontinuerlig fokus på forbedringer og på å øke organisasjonens bevissthet rundt hvor viktig kvalitet er. Kvalitetsstyringssystemet vedlikeholdes og oppdateres av Semantix’ kvalitetsansvarlige for å sikre at det er integrert i hele organisasjonen og at det oppfyller relevante internasjonale standarder og mønsterpraksiser.

Formålet med kvalitetsstyringssystemet er å sikre at vi overholder både våre egne og våre kunders krav, slik at vi opprettholder høy kvalitet i våre tjenester samt god kundetilfredshet.

Sertifisering og godkjenninger innen oversettelser

Oversetterne våre er fagfolk som testes grundig før de får lov til å arbeide for oss. Alle oversettere må oppfylle minst ett av disse grunnkravene:

  • Ha gjennomført oversetterutdanning.
  • Ha gjennomført annen høyere utdanning og ha minst to års dokumentert erfaring som oversetter.
  • Ha minst fem års dokumentert erfaring som oversetter.

I tillegg teller det positivt hvis oversetteren innehar ekspertise eller mye erfaring innen bestemte fagområder. Derfor sørger vi alltid for at oversetteren setter seg inn i for eksempel din bedrifts verdier, stil og tone. Vi gjennomfører stikkprøver regelmessig for å sikre at våre standarder overholdes.

Prosjektlederne våre setter sammen det beste teamet for prosjektet ditt. For eksempel bruker vi ofte to oversettere når vi skal oversette finansrapporter. Den ene oversetteren tar seg av den mer kreative delen av oppdraget, mens den andre konsentrer seg om det rent økonomiske innholdet.

Sertifisering av tolker

Våre tolker har forskjellige kvalifikasjoner og godkjenninger, og de må også oppfylle minst ett av disse grunnkravene:

  • De har fått opplæring internt hos Semantix eller et annet tolkebyrå.
  • De har gjennomført en godkjent tolkeutdanning eller tilsvarende.

Vi leverer kvalitet i alle ledd.

Vil du vite mer om vår kvalitetssikring?