Ledelsessystem og sertifiseringer

Når du forstår hva språk kan gjøre for virksomheten din, skjønner du sikkert hvorfor vi tar oversetting og tolking på alvor.

Rosa bokstaver

Ledelsessystem

For oss er kvalitet, bærekraft, sikkerhet og forretningsetikk flere deler av samme helhet. Alle deler er like viktige, og hver enkelt er en forutsetning for de andre. Ledelsessystemet vårt er designet slik at vi kontinuerlig kan fokusere på disse viktige problemstillingene. De integreres i alle prosessene våre, både strategiske og operative, fra rekruttering og introduksjon av medarbeidere og leverandører, via salgs- og leveranseprosesser til fakturering. Vi arbeider systematisk med selvinnsikt, kommunikasjon og stadig forbedring for alltid å fortsette å utvikle oss.

Vi har et dedikert team som kontinuerlig har tilsyn med og utvikler ledelsessystemet for å sikre at det er integrert på en effektiv måte i hele bedriften, at vi følger lover og forskrifter samt at vi lever opp til alle relevante standarder og beste praksis. Vi arbeider aktivt med åpenhet. For Semantix innebærer åpenhet at vi gjør vårt beste for å gjøre så mye informasjon som mulig tilgjengelig for alle våre kunder, leverandører og partnere om hvordan vi arbeider.

Derfor kan du se noen av våre viktigste policyer nedenfor:

Sertifiseringer

Vi er sertifisert iht. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 27001:2013. Vår oversettelsesvirksomhet er også sertifisert iht. ISO 17100:2015.

Du kan laste ned ISO-sertifikatene våre her:

Vil du vite mer om Semantix' sertifiseringer og ledelsessystem?