Mann på kontor, som ser på oversettelser av nettkurs

Oversettelsesløsninger for e‑læringsmateriell

Gjør bedriftens nettbaserte læremateriell tilgjengelig for alle ved hjelp av presis og nøyaktig oversetting.

  • Lokalisering av bedriftens e-læringsmateriell til flere språk.
  • Rask og nøyaktig oversetting utført av vårt nettverk av over 7000 språkspesialister.
  • Spesialisert oversetting av e-læringsmateriell innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSQ), IT og HR sikrer full brukerforståelse uansett språk.

E-læring på alle språk

Det er dere som er ekspertene på utforming av virksomhetens kursopplegg. Det kan imidlertid være utfordrende å skulle distribuere det internasjonalt, og dessuten kostbart å trå feil.

Våre språkeksperter oversetter alltid til morsmålet sitt. De kan dermed oversette kurset ditt til et nytt språk på en nøyaktig måte og sørge for at informasjonen ikke blir vannet ut eller endret på grunn av lokale språklige nyanser. Nøyaktige, effektive oversettelser forutsetter at oversetteren har store flerspråklige ferdigheter og erfaring med bransjen din. Vi håndplukker en erfaren fagperson som forstår dine konkrete krav.

Få e-læringen ut til den globale målgruppen

Skal du lykkes med nettbasert opplæring på flere språk, må stoffet oversettes raskt og nøyaktig, samtidig som virksomhetens stil og tone bevares. Bare da kan du sikre at policydokumenter som atferdsregler, strategiimplementering og IT-policyer blir forstått.
Vi har morsmålsbrukere av over 238 språk som kan

lokalisere tekst, video, lyd, e‑læringsprogramvare og interaktivt innhold.

tilby flerspråklige tekstforfattertjenester som ivaretar merkevarens terminologi.

sikre at nettbasert læremateriell oppfyller samsvarsstandardene i de aktuelle landene.

Person som lytter og deretter kommer med forslag

Pålitelig e-læringsmateriell

Vi kan lokalisere alt av e-læringsmateriell for deg, for å dekke internasjonale brukeres behov. Enten dere sverger til trykte dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, video, lyd eller interaktivt innhold, oversetter vi det til ønsket språk.

I tillegg til å sikre at stoffet blir forstått på nye språk, hjelper lokalisering av e-læring dere også å overholde lovpålagte krav om tilgjengelighet. Oversettelsene våre er gjenstand for en omfattende valideringsprosess. Dere kan dermed være trygge på at materiellet oppfyller alle relevante samsvarskrav.

Dere kan også stole på at varemerkets terminologi og stil blir konsekvent i alt innhold. Vi bruker oversettelsesminner for å holde oss til merkevarens stil og sikre at e-læringsmateriellet blir oversatt i henhold til bedriftens stilveiledning.

Prosjektstyring av lokalisering

Arbeidsflyten er styrt og administrert fra A til Å.

Du kan følge med på prosjektene dine via Semantix Language Hub.

Vi skreddersyr løsningen til deg uansett hvilken grad av styring du har behov for.

Folk over hele verden

Få full kontroll med administrasjonsfunksjoner for e‑læring

En vellykket distribusjon av nettbaserte kurs på flere språk forutsetter et til dels komplekst administrasjonsarbeid og nitid overvåking av prosjektene.

Samarbeider dere med Semantix, får dere tilgang til ytelsesdata for prosjektet i sanntid, herunder oversikt over budsjett og kostnader. Det sparer dere for tid og gjør at dere raskt vil se hvordan innholdet fungerer i praksis.

Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe dere