Konferansetolking

De beste konferansene huskes for innholdet, organiseringen og det faglige utbyttet. Tolking kan være avgjørende for å sikre gode konferanser og arrangementer.

Kvinnelig konferansetolk som deltar på en konferanse

Konferansetolker er personer som kan snakke ett språk mens de lytter til et annet språk. Alle som snakker flere språk vet at det å gjøre dette under press og samtidig presentere den relevante informasjonen klart og tydelig, er en stor prestasjon. En profesjonell tolk vil formidle budskapet med samme stil, tone og overbevisning som foredragsholderen.

For en deltaker gir dette mulighet til friere kommunikasjon uten at språket forenkler budskapet eller at viktige detaljer og informasjon går tapt på grunn av lokale nyanser. Klar og tydelig kommunikasjon, med andre ord.

Semantix formidler spesialisttolker for internasjonale arrangementer innen offentlig og privat sektor som konferanser, styremøter, produktlanseringer, seminarer, toppmøter, pressekonferanser uansett om møtet skjer fysisk eller om møtet holdes digitalt. Fra store forsamlinger til små, intime møter; Semantix kan hjelpe.

Med vårt enorme og unike nettverk får du tilgang til bransjens beste tolker. Vi har for eksempel både konferansetolker som er medlemmer av den internasjonale organisasjonen for konferansetolker (AIIC), og EU-sertifiserte tolker.

Det er også mange tekniske aspekter ved tolkeprosjekter som Semantix-teamet kan ta seg av. Mange kunder trenger for eksempel hjelp med lyd og assistanse fra lydteknikere som kan rigge. Når du bestiller en tolk og forteller hva du trenger, er det bare å be prosjektlederen om teknisk støtte.

Trenger du hjelp med tolking på en konferanse?

Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg med tolking.