Mer enn én løsning

Bedrifts- og konferansetolking

Tolketjenester er nyttige i alle mulige situasjoner. Det å finne riktig tolk til de ulike situasjonene kan være like krevende som selve tolkingen. De beste konferansene huskes for innholdet, organiseringen og det faglige utbyttet. Tolking kan være avgjørende for å sikre gode konferanser og arrangementer.

Kontakt oss nå

Semantix formidler spesialisttolker

Konferansetolker er personer som kan snakke ett språk mens de lytter til et annet språk. Alle som snakker flere språk vet at det å gjøre dette under press og samtidig presentere den relevante informasjonen klart og tydelig, er en stor prestasjon. En profesjonell tolk vil formidle budskapet med samme stil, tone og overbevisning som foredragsholderen.

For en deltaker gir dette mulighet til friere kommunikasjon uten at språket forenkler budskapet eller at viktige detaljer og informasjon går tapt.

Trenger du hjelp med tolking?

Semantix formidler tolker for internasjonale arrangementer innen offentlig og privat sektor

Fra store forsamlinger til små, intime møter; Semantix kan hjelpe.

Konferanser, styremøter og produktlanseringer

Seminarer, toppmøter og pressekonferanser

Uansett om møtet skjer fysisk eller om møtet holdes digitalt

Med vårt enorme og unike nettverk får du tilgang til bransjens beste tolker

Vi har for eksempel både konferansetolker som er medlemmer av den internasjonale organisasjonen for konferansetolker (AIIC), og EU-sertifiserte tolker. Tolkene våre oppfyller ett eller flere av disse kravene:

Godkjent som medlem i det internasjonale konferansetolkforbundet (AIIC)

EU-sertifisert til konferansetolk

Godkjent eksamen fra masterutdanning i konferansetolking ved universitet eller høyskole

Annen tilsvarende konferansetolkutdanning i utlandet

Jobber regelmessig for et av FN-organene, EU-institusjonene, Nordisk råd og/eller har tilsvarende kvalifikasjoner

Har lang erfaring

Oversettelsesbyrå og innholdstjenester

Noen som passer for deg

Språket er et mektig forretningsverktøy som alle kan få glede av. Det er ikke bare nyttig innenfor virksomheten, men også for klienter og kunder.

Personalavdelinger, markedsføringsteam, offentlig sektor, internasjonale bedrifter, bank og finans og til og med advokater og helsepersonell kan fra tid til annen trenge gode tolker.

Vi vet at det kan føles overveldende å lete etter riktig løsning, kanskje uten å vite hva det er du trenger.

Vår rolle er å finne tolker som passer til en gitt anledning og klient

Tolker mens en møtedeltaker snakker

Simultantolk

Simultantolking er en teknikk som innebærer at tolken tolker fra et språk til et annet, muntlig, mens originalbudskapet fremføres.

01

Tolken jobber i et lydtett rom sammen med minst én annen tolk. I møterommet snakker taleren i mikrofon.

02

Tolken lytter til talen i hodetelefoner og gjengir talen fortløpende i sin mikrofon på sitt eget språk.

03

Møtedeltakerne bruker hodetelefoner og velger kanal for å kunne lytte til det språket de foretrekker.

Bestill tolketjenester fra Semantix

Remote Simultaneous Interpreting (RSI)

Gjennom RSI-løsningene våre kan vi tilby fjerntolking på store møteplattformer som:

  • Zoom
  • Google Hangouts
  • Teams
Kom i gang

Trenger du hjelp med tolking på en konferanse?