fleksibilitet og kompetanse

fleksibilitet og kompetanse

Telefontolk

Ved telefontolking befinner ofte tolkebrukeren og kunden seg på samme sted, mens tolken er med på telefon. Telefontolking er kostnadseffektivt, miljøvennlig og passer bra i situasjoner hvor man f.eks. vil hindre smittespredning. Det er også et godt alternativ når en tolk med spesialkompetanse ikke er tilgjengelig i ditt område.

Mann i blå skjorte på kontoret

Hvilke fordeler har telefontolking?

Det finnes mange fordeler med telefontolking.

 • Du slipper reisekostnader og tolkens arbeidstid kan brukes mer effektivt.
 • Tolkens reise påvirker ikke miljøet negativt.
 • Du har tilgang til et større utvalg av tolker. Dette gjelder spesielt i akutt tolking, når nedslagsfeltet ellers er svært begrenset, og ved tolking på mindre vanlige tolkespråk.
 • Risikoen for interessekonflikter og følelsesmessig påvirkning reduseres.
Lege og pasient som bruker tolking under en medisinsk undersøkelse

Når passer det best å bruke telefontolk?

Vi anbefaler at du bruker telefontolk:

 • når du trenger tolk på kort varsel.
 • når du trenger en tolk med spesielle ferdigheter.
 • når du trenger tolk på et mindre vanlig tolkespråk.
Tre personer som snakker med hverandre

Hva bør jeg ta hensyn til ved bruk av telefontolk?

Sett dere slik at dere former en trekant. Telefonen skal være plassert på spissen av trekanten, og du og personen du snakker med bør sitte overfor hverandre for å ha øyekontakt under samtalen. Snakk tydelig og husk å pause, slik at tolken ikke må overbringe for mye informasjon på en gang.

Hva er avistatolking og når trenger jeg å bestille det?

Avistatolking er når tolken også direkte oversetter et dokument muntlig i forbindelse med en tolking. Hvis du trenger tolking av en kombinasjon av tekst og tale, for eksempel opplesing av et dokument eller et kort muntlig sammendrag av dokumenter, bestiller du denne tjenesten samtidig som du bestiller tolkesamtalen.

Mer informasjon om avistatolking

To menn i blå skjorter, som organiserer arbeidsflyter

Hvordan bestiller jeg enklest?

Hvis du bruker Semantix’ kundeportal, kan du:

 • bestille tolketjeneste hele døgnet, uten risiko for telefonkøer.
 • administrere tolkning direkte via nettet.
 • endre og kansellere bestillinger som allerede er gjort.
 • få informasjon om prosjektene dine.
 • kommunisere med Semantix’ tolkeavdeling.

Med kundeportalen kan du bestille tolketjenester enklere, raskere og sikrere.

Logg på for å bestille
Tommel opp

Vellykket kommunikasjon – uansett tolketjeneste

Hver dag utfører Semantix’ tolker over 2000 oppdrag for kundene våre – på 200 ulike språk og dialekter. Opp gjennom årene har vi utvidet tilbudet vårt av tekniske løsninger som forbedrer både kvaliteten og kundeopplevelsen. Kombinasjonen menneskelig håndverk, rask teknologi og vår lidenskap for språk gjør kommunikasjonen vellykket uansett hvilke kvalifikasjoner tolken din har, og om du trenger en tolk på stedet, via videolenke eller telefon.

Trenger du hjelp?

Jeg ønsker å bestille telefontolk, men har ingen påloggingsdetaljer

Fyll ut skjemaet, så sender vi dem til deg.


Jeg vil bestille uten å logge på

Bestill tolking uten å logge på, ved hjelp av kontakt-ID-en din.


Jeg er ny kunde

Ring oss, så hjelper vi deg med å komme i gang med din første bestilling.