fleksibilitet og kompetanse

fleksibilitet og kompetanse

Telefontolk

Ved telefontolking befinner ofte tolkebrukeren og kunden seg på samme sted, mens tolken er med på telefon. Telefontolking er kostnadseffektivt, miljøvennlig og passer bra i situasjoner hvor man f.eks. vil hindre smittespredning.

Allerede kunde? Book en tolk uten å logge inn

Hvilke fordeler har telefontolking?

Det finnes mange fordeler med telefontolking.

Du slipper reisekostnader og tolkens arbeidstid kan brukes mer effektivt.

Tolkens reise påvirker ikke miljøet negativt.

Risikoen for interessekonflikter og følelsesmessig påvirkning reduseres.

Du har tilgang til et større utvalg av tolker. Dette gjelder spesielt i akutt tolking og når nedslagsfeltet ellers er svært begrenset.

Det er et godt alternativ når en tolk med spesialkompetanse ikke er tilgjengelig i ditt område.

Telefontolking er kostnadseffektivt og miljøvennlig.

Oversettelsesbyrå og innholdstjenester

Hva bør jeg ta hensyn til ved bruk av telefontolk?

Sett dere slik at dere former en trekant. Telefonen skal være plassert på spissen av trekanten, og du og personen du snakker med bør sitte overfor hverandre for å ha øyekontakt under samtalen.

Snakk tydelig og husk å pause, slik at tolken ikke må overbringe for mye informasjon på en gang.
Trenger du hjelp? Kontakt oss

Når passer det best å bruke telefontolk?

Vi anbefaler at du bruker telefontolk:

F.eks når du trenger en tolk på kort varsel.

Når du trenger en tolk med spesielle ferdigheter.

Når du trenger tolk på et mindre vanlig tolkespråk.

200
ulike språk og dialekter

Vellykket kommunikasjon – uansett tolketjeneste

Hver dag utfører Semantix’ tolker over 2000 oppdrag for kundene våre – på 200 ulike språk og dialekter. Opp gjennom årene har vi utvidet tilbudet vårt av tekniske løsninger som forbedrer både kvaliteten og kundeopplevelsen. Kombinasjonen menneskelig håndverk, rask teknologi og vår lidenskap for språk gjør kommunikasjonen vellykket uansett hvilke kvalifikasjoner tolken din har, og om du trenger en tolk på stedet, via videolenke eller telefon.
Bestill telefontolk

Hva er avistatolking?

Lege som bruker Semantix Tolking-appen

Hva er avistatolking?

Avistatolking er når tolken også direkte oversetter et dokument muntlig i forbindelse med en tolking.

Hvis du trenger tolking av en kombinasjon av tekst og tale, for eksempel opplesing av et dokument eller et kort muntlig sammendrag av dokumenter, bestiller du denne tjenesten samtidig som du bestiller tolkesamtalen.

Mer informasjon om avistatolking
Quote

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne tolketjenesten som passer til dine behov.
Kontakt oss nå