Bestill en tolk på stedet

Bestill en tolk på stedet

Fremmøtetolk

Fremmøtetolking betyr at tolken er til stede. Tolkens oppgave er å tolke alt som sies til det andre språket, som om det var taleren selv som sa det. Tolkens rolle er å være et tilstedeværende, men usynlig filter som gjør det som blir sagt forståelig.

Allerede kunde? Book en tolk uten å logge inn

Hva er fordelene ved å benytte fremmøtetolk?

Tolken er til stede og muliggjør en samtale mellom to personer som ikke snakker samme språk. Ved fremmøtetolking må tolken ofte reise, og vi hjelper deg gjerne med å koordinere oppdragene, slik at resultatet blir så effektivt som mulig for deg som kunde.

Tolken kan også tolke visuelle inntrykk.

Det gjør det enklere for tolken å kunne se ansiktsuttrykk og gestikulering.

Det er ingen risiko for tekniske avbrudd.

Lege som bruker Semantix Tolking-appen

Hva bør jeg ta hensyn til ved bruk av fremmøtetolk?

Sett dere slik at dere former en trekant. Tolken skal sitte i spissen av trekanten, og du og personen du snakker med bør sitte overfor hverandre for å ha øyekontakt under samtalen. Snakk tydelig og rolig og ikke for lenge om gangen.

Hvis det er første gang du bruker tolk, anbefaler vi at du leser våre syv tips for en god tolkesamtale på forhånd. Snakk tydelig og rolig og ikke for lenge om gangen.

Trenger du hjelp? Kontakt oss

Når passer det best å bruke fremmøtetolk?

Vi anbefaler spesielt at du bruker fremmøtetolk i følgende situasjoner:

Tolkning i retten, hvor det normalt er behov for simultantolkning.

I samtaler med små barn, og personer med hørselstap.

Quote

Hvis du ikke er sikker på hvilken type tolk du trenger, kan du alltid kontakte oss for tips og råd.

Kontakt oss nå
Quote

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne tolketjenesten som passer til dine behov.
Kontakt oss