Fremmøtetolk – hva er det og hvordan bestiller jeg?

Fremmøtetolking betyr at tolken er til stede. Tolkens oppgave er å tolke alt som sies til det andre språket, som om det var taleren selv som sa det. Tolkens rolle er å være et tilstedeværende, men usynlig filter som gjør det som blir sagt forståelig. Ved fremmøtetolking må tolken ofte reise, og vi hjelper deg gjerne med å koordinere oppdragene, slik at resultatet blir så effektivt som mulig for deg som kunde.

Bro i Finland i solnedgang

Hva er fordelene ved å benytte fremmøtetolk?

  • Tolken er til stede og muliggjør en samtale mellom to personer som ikke snakker samme språk.
  • Tolken kan også tolke visuelle inntrykk.
  • Det gjør det enklere for tolken å kunne se ansiktsuttrykk og gestikulering.
  • Det er ingen risiko for tekniske avbrudd.
Lege som bruker Semantix Tolking-appen

Når passer det best å bruke fremmøtetolk?

Vi anbefaler spesielt at du bruker fremmøtetolk i følgende situasjoner:

  • Tolkning i retten, hvor det normalt er behov for simultantolkning.
  • I samtaler med små barn, psykisk syke mennesker og personer med hørselstap.

Hvis du ikke er sikker på hvilken type tolk du trenger, kan du alltid kontakte oss for tips og råd.

Hva bør jeg ta hensyn til ved bruk av fremmøtetolk?

Sett dere slik at dere former en trekant. Tolken skal sitte i spissen av trekanten, og du og personen du snakker med bør sitte overfor hverandre for å ha øyekontakt under samtalen. Snakk tydelig og rolig og ikke for lenge om gangen. Hvis det er første gang du bruker tolk, anbefaler vi at du leser våre syv tips for en god tolkesamtale på forhånd.

Eksempler på visualisering av arbeidsflyt

Hvordan kan jeg enklest bestille en fremmøtetolk?

Bestill fremmøtetolk på nett via kundeportalen vår. Der kan du:

  • bestille tolketjenester hele døgnet, uten risiko for telefonkøer.
  • endre og kansellere bestillinger som allerede er gjort.
  • få informasjon om ordrene dine.
  • kommunisere med Semantix.

Hver dag utfører Semantix’ tolker over 2000 oppdrag for kundene våre – på 200 ulike språk og dialekter. Opp gjennom årene har vi utvidet tilbudet vårt av tekniske løsninger som forbedrer både kvaliteten og kundeopplevelsen. Kundeportalen er en sentral del av dette og lar deg bestille tolketjenester enklere, raskere og sikrere.

Logg på kundeportalen

Trenger du hjelp?

Jeg ønsker å bestille, men har ingen kontakt-ID

Fyll ut skjemaet, så sender vi den til deg.


Jeg vil bestille uten å logge på

Bestill tolking uten å logge på, ved hjelp av kontakt-ID-en din.


Jeg er ny kunde

Ring oss, så hjelper vi deg med å komme i gang med din første bestilling.