Sikkerhet

Vi vet hvor viktige dine data, dokumenter og oversettelsesminner er, og vi tar derfor godt vare på dem.

Storby som er opplyst av neonlys

Vi arbeider i hovedsak i et skybasert miljø, hvor sikkerheten alltid er i høysetet. Hvis du eller din organisasjon har spørsmål rundt trygg og sikker behandling og utveksling av sensitiv informasjon på flere språk, hjelper vi deg gjerne.

For oss og for våre kunder og partnere er det fem ting som er viktigst: kvalitet, sikkerhet, personvern, overholdelse av gjeldende regelverk og transparens.

Informasjonssikkerhet og IT-infrastruktur

ISO 27001

Uansett hva vi gjør, står alltid sikkerheten i fokus. Vi er sertifisert i henhold til sikkerhetsstandarden ISO 27001, og har basert IT-infrastrukturen vår på kravene i denne.

Språkbransjen er i stadig endring, og rask utvikling er helt avgjørende for at vi skal kunne tilby nye tjenester. Vi kombinerer stabile grunnprosesser med rask utvikling for å møte behov som er i stadig endring.

Den raske utviklingen gjør at informasjonssikkerheten er viktigere enn noensinne. Vår første prioritet når vi behandler data, er å oppfylle kundenes krav og samtidig ivareta personopplysninger og firmainformasjon på en trygg og sikker måte. Vi har alltid hatt et høyt sikkerhetsnivå, og sammen med kundene våre har vi utviklet løsninger som kan brukes når det er behov for enda høyere sikkerhet.

Personvern

Personvern er helt avgjørende for å kunne bygge tillit. Vi tar kundenes personvern på alvor, og derfor har vi:

Overholdelse av gjeldende regelverk

For å bygge tillit må man følge kjent praksis og overholde lover, regler og forordninger. Dette må man arbeide med kontinuerlig, og nedenfor har vi samlet noe av det som er en del av vår overholdelsesprosess.

  • Vi har inngått databehandleravtaler, og i mange tilfeller også modellklausuler, med leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, slik at vi kan være trygge på at underleverandørene våre også overholder kravene i EUs personvernforordning.
  • Vi har gått gjennom de interne rutinene våre for å sikre at de er i tråd med EUs personvernforordning. Dette inkluderer blant annet:
    • Slik utarbeider du en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).
    • Slik varsler du tilsynsmyndighetene ved brudd på personvernet.
  • Vi gjennomfører en årlig bevissthetskampanje om personvern og opplæring i informasjonssikkerhet for alle ansatte.
  • Vi gjennomfører interne og eksterne revisjoner knyttet til styringssystemet vårt.
  • Denne erklæringen er utarbeidet i samsvar med Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Vi har respekt for menneskerettighetene som et grunnleggende prinsipp i all virksomheten vår. Erklæringen vil bli gjennomgått årlig.

Hvis du har spørsmål, klager eller bekymringer rundt dette, kan du fylle ut dette skjemaet.

Transparens

Vi mener at overholdelse av gjeldende regelverk handler om mye mer enn bare juridiske avtaler, og derfor arbeider vi aktivt for å være transparente. Det betyr blant annet at vi gjør vårt ytterste for at kunder, leverandører og partnere skal ha tilgang til så mye informasjon som mulig om hvordan vi tar vare på de opplysningene vi trenger for å kunne samarbeide og ta beslutninger.

Derfor har vi offentliggjort vår personvernerklæring, våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og våre generelle vilkår for oversettelsestjenester.