Kvalitetsledelse og kvalifikasjoner

Et av de viktigste formålene med vår kvalitetsledelse er å bevare kundetilfredsheten ved å sikre en gjennomgående høy kvalitet på tjenestene vi tilbyr. Vi skal lytte til, forstå og ivareta hver enkelt kundes unike behov.

Kvalitetsledelse og kontinuerlig dialog

Kvalitetsledelsesarbeidet er en kontinuerlig pågående prosess og et delt ansvar mellom oss og våre samarbeidspartnere. Gjennom kontinuerlig tilbakemelding, dialog og gjennomtenkt ledelse oppnår vi gode, forbedrede resultater. En stadig pågående dialog innebærer at vi aldri må starte fra begynnelsen, men kan jobbe raskere, grundigere og mer effektivt.

Vår pågående dialog omfatter:

  • Strukturert introduksjon og kontinuerlig tilbakemelding.
  • Gjentakelse av prosesser og arbeidsflyt for å sikre en alltid like høy kvalitet.
  • Oppdaterte og skreddersydde løsninger og tjenester.

Vi har fokus på å holde en åpen dialog mellom oss og våre kunder, noe som gir raskere, mer nøyaktige og mer effektive prosesser.

Sertifisering og godkjenninger innen oversettelser

Oversetterne våre er dyktige fagfolk som alle blir grundig testet før de blir med på laget. De oppfyller (og overgår gjerne) kravene til oversettertjenester i ISO 17100:2015:

  • En godkjent høyere kvalifikasjon i oversettelse fra en institusjon for høyere utdanning.
  • En godkjent høyere utdanning i et annet felt fra en institusjon for høyere utdanning, pluss to års yrkeserfaring i oversetting på heltid.
  • Fem års yrkeserfaring i oversetting på heltid.

I tillegg teller det positivt hvis oversetteren innehar ekspertise eller mye erfaring innen bestemte fagområder. Derfor sørger vi alltid for at oversetteren setter seg inn i for eksempel din bedrifts verdier, stil og tone. Vi gjennomfører stikkprøver regelmessig for å sikre at våre standarder overholdes.

Prosjektlederne våre setter sammen det beste teamet for prosjektet ditt. For eksempel bruker vi ofte to oversettere når vi skal oversette finansrapporter. Den ene oversetteren tar seg av den mer kreative delen av oppdraget, mens den andre konsentrer seg om det rent økonomiske innholdet.

Sertifisering av tolker

Våre tolker har forskjellige kvalifikasjoner og godkjenninger, og de må også oppfylle minst ett av disse grunnkravene:

  • De har fått opplæring internt hos Semantix eller et annet tolkebyrå.
  • De har gjennomført en godkjent tolkeutdanning eller tilsvarende.

Vi leverer kvalitet i alle ledd.

Vil du vite mer om kvalitetsarbeidet vårt?