Velkommen til Semantix

Jobbe som oversetter

Semantix er den største språkbedriften i de nordiske landene. Vi samarbeider med over 1500 oversettere over hele verden. Sammen oversetter vi til og fra nesten alle kjente språk. Kundene våre jobber i alle mulige bransjer og virksomheter – både store og små.

Del kunnskapen din

Mørkhåret forretningskvinne som setter pris på en problemfri oversettelsesarbeidsflyt

Del kunnskapen din

Det følger et stort ansvar med å jobbe som oversetter for Semantix, og derfor setter vi omfattende krav til kunnskapene hos oversetterne våre.

Vi krever formell utdannelse innen oversetting, i tillegg til en spesialisering eller et spesielt interesseområde. Vi foretrekker også at du bor i samme land som språket du oversetter til.

Finn ut mer om Semantix’ krav til oversetter nedenfor.

Expertise

Grunnleggende krav

Semantix’ oversettere må produsere oversatte og redigerte tekster av svært høy kvalitet, som er klare til bruk eller publisering. «Svært høy kvalitet» betyr at tekstene må inneholde korrekt språk, stil og terminologi, og at det er samsvar mellom uttrykk, termer, ord og forkortelser. Semantix generelle krav er:

01

Kvalifisert oversetterutdannelse, eller

02

annen høyere utdanning og minst to år dokumentert erfaring med oversettelse, eller

03

minst fem år dokumentert erfaring med oversettelse.

Spesiell kompetanse

Spesiell kompetanse innen ett eller flere interessefelt er en fordel, i tillegg til medlemskap i en oversetterorganisasjon, for eksempel Norsk fagoversetterforening eller Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, eller tilsvarende organisasjoner i andre land.

Morsmål

Du oversetter til morsmålet ditt.

Søk nå

Teknisk kompetanse

Tre personer på et kontor, som arbeider med oversettelsesprosesser

Teknisk kompetanse

Vi prioriterer oversettere som har kjennskap til de mest bruke programvarepakkene og er vant med å jobbe med Memsource, SDL Trados eller et annet kompatibelt verktøy.

Vi fokuserer også på interesse i ny teknologi innen oversettelse, for eksempel lokalisering direkte i nettgrensesnitt.

Verktøy og team

Du får tilgang til systemer som tilrettelegger for arbeidet, sparer tid og hjelper med å sikre riktig terminologi og stilistisk samsvar for kundene våre.

Semantix har et eget team som jobber med rekruttering av nye frilansere, i tillegg til å opprette og vedlikeholde samarbeid med alle oversetterne våre over hele verden.

Formelle krav

Rolodex i flere farger

Formelle krav

Frilansere må sørge for at de oppfyller de gjeldende reglene for bedrifter og skatt i landet de jobber i.

Semantix har strenge taushetskrav med tanke på oversettelser, og som frilanser må du sørge for at ingen uautoriserte personer får tilgang til informasjonen vi sender deg. Dette betyr at du jobber med prosjekter på din egen datamaskin, og bekrefter at all dokumentasjon behandles konfidensielt. Vi undertegner en avtale om taushetsplikt som beskriver hvordan vi håndterer dette sammen.

Personlige egenskaper

Rødhåret jente som står foran en murvegg

Personlige egenskaper

Du er uavhengig, nøyaktig og har muligheten til raskt å gjøre deg kjent med ulike emner og situasjoner.

Du uttrykker deg tydelig når du skriver på morsmålet ditt, sørger for en naturlig flyt hvor teksten ikke kan misforståes og er lettlest. Leveringsfrister skal overholdes.

Rekrutteringsprosess for oversettere

Når vi trenger leverandører med en spesifikk språkkombinasjon eller spesialfelt, følger vi en veletablert og kvalitetssikret rekrutteringsprosess.

01

Vi starter med å gå gjennom åpne søknader og kan også lyse ut en stilling. Vi leter på profesjonelle profilsider.

02

Vi tar kontakt med passende kandidater, dobbeltsjekker at kravene er oppfylt og starter en runde med prøveoversettelser.

03

Prøveoversettelsene korrekturleses av en tredjepart. Vi analyserer, vurderer og til slutt ønsker vi deg velkommen.

Quote

Godkjenning

Tiden rekrutteringsprosessen tar avhenger av språk og behov. Normalt bruker vi mellom én og fire uker på denne prosessen. Vi gleder oss til å lese søknaden din.

Godkjente leverandører får tilsendt en rammeavtale og en avtale om taushetsplikt. Når disse er signert og returnert til oss, blir leverandøren aktivert i databasen vår og prosjektlederne blir informert.
Søknadsskjema