Jobb som frilanstolk for Semantix

Jobben som tolk innebærer å hjelpe andre mennesker å forstå hverandre, og å bidra til et flerkulturelt samfunn.

En fleksibel jobb

De språkene man tolker mellom er norsk og et annet språk. Det vanligste er at du jobber som frilanstolk, noe som betyr at du ikke har en fast stilling, men i stedet godtar ja eller nei til forespørsler om oppdrag fra Semantix.

Du velger selv hvilke tider på døgnet du ønsker å være tilgjengelig for tolkeoppdrag. Semantix spør deg bare om oppdrag når du har oppgitt at du er tilgjengelig. Når du jobber som frilanstolk for Semantix, krever vi at du har tolkeutdannelse.

Lege som bruker Semantix Tolking-appen

En spennende arbeidsdag

En arbeidsdag som tolk er spennende, og med varierende oppdrag er ingen dager like.

Du kan velge å tolke på for eksempel kun telefon, eller å tolke på alle måter ‒ via telefon, video og fremmøte. Når du er tolk for Semantix, krever vi at du har en telefon og et hodesett. Det er viktig å ha et hodesett av god kvalitet slik at tolkningen er av høy kvalitet for våre kunder. Når vi tolker via video, krever vi at du har et webkamera, headset og Google Chrome.

Ledige tolketjenester

Jobb som frilanstolk


Spørsmål om hvordan det er å jobbe som tolk


Jobb som konferansetolk


Smilende kvinne som arbeider eksternt

Å arbeide som frilanstolk for Semantix

Semantix utvikler teknologien kontinuerlig slik at tolkene våre skal ha de beste forutsetningene når de er ute og tolker. Vi har både en app og en egen nettside for tolkene våre. Disse utvikles kontinuerlig utfra tolkenes behov.

Når du jobber som frilanstolk for Semantix, krever vi at du har tolkeutdannelse. Hvis du ikke har tolkeutdannelse, så kan du lese mer om det her. Som frilanstolk for Semantix tilbyr vi blant annet veiledning, etterutdanning og tekniske hjelpemidler.

Å tenke på

Lege og pasient som bruker tolking under en medisinsk undersøkelse

Å tenke på

Fremmøtetolking

 • Det er ditt ansvar å være på riktig sted til riktig tid. Sørg for at du vet adressen og hvordan du finner frem dit i god tid, hvis du er usikker.
 • Du må alltid sørge for at Semantix har riktige telefonnumre til deg. Det er viktig at vi kan få tak i deg for å varsle om eventuelle endringer.
 • Du må alltid gi rapport om faktisk tolketid. Det er viktig at du og kunden er enige om starttid, sluttid og reisetid for oppdraget. Hvis det blir en diskusjon, kontakter du Semantix, så hjelper vi til.
 • Du må alltid varsle om endringer, for eksempel hvis du er forsinket, på telefonnummer 02510 tast 1.
 • Tenk på plasseringen i rommet: Forsøk å plassere deg slik at det dannes en trekant der kunden og klienten/pasienten har øyekontakt med hverandre.
 • Fyll ut rekvisisjonen før du starter på oppdraget. Når oppdraget er slutt, kan kunden raskt fylle ut resten av opplysningene.

Å tenke på

Å tenke på

Telefontolking

 • Du skal alltid tolke over en fast telefonlinje. Du må bare bruke mobiltelefon etter avtale med Semantix.
 • Du har ansvar for at arbeidsmiljøet er uten bakgrunnsforstyrrelser, for eksempel mobiltelefoner, musikk, TV, småbarn eller noen som gjør husarbeid i nærheten.
 • Du må være tilgjengelig ved telefonen hele den bestilte tiden, selv om kunden skulle bli forsinket.
 • Hvis du har avtale om et annet oppdrag direkte etter et oppdrag, er det en fordel om at du varsler om dette i starten av tolkesamtalen. Da vet kunden når samtalen senest må avsluttes for at du skal rekke å bli tilgjengelig for neste kunde til rett tid.
 • Du må alltid sørge for at Semantix har riktige telefonnumre til deg. Det er ekstra viktig hvis du har flere telefonlinjer, eller hvis du midlertidig befinner deg på et annet telefonnummer enn det vanlige.
 • Du må alltid gi rapport om faktisk tolketid. Det er viktig at du og kunden er enige om start- og sluttiden på oppdraget etter avsluttet telefontolking.
 • Du har ansvar for at telefonen din og teknikken fungerer, at røret ligger riktig og så videre.
 • Du må alltid varsle om endringer, for eksempel hvis du er forsinket, på telefonnummer 02510 tast 1.

Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen

Kom i gang

Først må du sende inn en interessepåmelding gjennom lenken over. Alle søknader må leveres via våre nettskjemaer.

Hvis du allerede har en tolkeutdannelse, må du ha et utdanningsbevis eller et bevis på autorisasjon. Vi ber også om to referanser og et bilde til et ID-kort.

Rekrutteringsprosessen

Mann med hodetelefoner, som deltar på et videomøte

Rekrutteringsprosessen

Slik fungerer det

 1. Når vi har mottatt det vi trenger fra deg, utfører vi et intervju per telefon. Under intervjuet vurderer vi om du er egnet til å jobbe som tolk.
 2. Du skriver under på vår avtale med tolker og taushetsplikt. Du må også oppgi kontoopplysninger og eventuelle andre opplysninger som mangler før vi kan registrere deg hos Semantix.
 3. Når vi har mottatt alle nødvendige opplysninger og dokumenter, registrerer vi deg hos Semantix. Da vil du motta en e-post med ditt tolkenummer og informasjon om vår teknikk. Vi kommer også til å sende ID-kort til deg.
 4. Vi kommer til å følge deg opp når du har jobbet en stund for oss. Da ser vi om alt går som det skal, om du trives i Semantix, eller om det er noe vi kan gjøre annerledes. Hvis oppfølgingen ser bra ut, kan du fortsette å tolke for Semantix.

Merk at man kan få avslag under hele prosessen.

Relatert informasjon

Hovedregler for tolker


Vanlige spørsmål og svar


Tolking fra morsmål


Arbeide som tolk for Semantix

Last ned appen til telefonen din

Skann QR-koden med kameraet på telefonen for å laste ned appen. Du kan også laste ned appen fra App Store for iPhone eller Google Play for Android.

App Store for iPhone

Last ned appen

Google Play for Android

Last ned appen