Jobb som frilanstolk for Semantix

Jobben som tolk innebærer å hjelpe andre mennesker å forstå hverandre, og å bidra til et flerkulturelt samfunn.

De språkene man tolker mellom er norsk og et annet språk.

Det vanligste er at du jobber som frilanstolk, noe som betyr at du ikke har en fast stilling, men i stedet godtar ja eller nei til forespørsler om oppdrag fra Semantix.

Du velger selv hvilke tider på døgnet du ønsker å være tilgjengelig for tolkeoppdrag.

Semantix spør deg bare om oppdrag når du har oppgitt at du er tilgjengelig. Med varierende oppdrag er ingen dager like.

Når du jobber som frilanstolk for Semantix, krever vi at du har tolkeutdannelse.

Som frilanstolk for Semantix tilbyr vi blant annet veiledning, etterutdanning og tekniske hjelpemidler.

Du kan velge å tolke på for eksempel kun telefon, eller å tolke på alle måter.

Semantix utvikler teknologien kontinuerlig slik at tolkene våre skal ha de beste forutsetningene.

Rekrutteringsprosessen

Kom i gang

Først må du sende inn en interessepåmelding gjennom lenken over. Alle søknader må leveres via våre nettskjemaer.

Hvis du allerede har en tolkeutdannelse, må du ha et utdanningsbevis eller et bevis på autorisasjon. Vi ber også om to referanser og et bilde til et ID-kort.

Spørsmål om å jobbe som tolk?

Send en e-post til tolking@semantix.no.

Rekrutteringsprosessen

Smilende kvinne som arbeider eksternt

Rekrutteringsprosessen

Slik fungerer det

  1. Når vi har mottatt det vi trenger fra deg, utfører vi et intervju per telefon. Under intervjuet vurderer vi om du er egnet til å jobbe som tolk.

  2. Du skriver under på vår avtale med tolker og taushetsplikt. Du må også oppgi kontoopplysninger og eventuelle andre opplysninger som mangler før vi kan registrere deg hos Semantix.

  3. Når vi har mottatt alle nødvendige opplysninger og dokumenter, registrerer vi deg hos Semantix. Da vil du motta en e-post med ditt tolkenummer og informasjon om vår teknikk. Vi kommer også til å sende ID-kort til deg.

  4. Vi kommer til å følge deg opp når du har jobbet en stund for oss. Da ser vi om alt går som det skal, om du trives i Semantix, eller om det er noe vi kan gjøre annerledes. Hvis oppfølgingen ser bra ut, kan du fortsette å tolke for Semantix.

Merk at man kan få avslag under hele prosessen.

Quote

Å arbeide som frilanstolk

En arbeidsdag som tolk er spennende, og med varierende oppdrag er ingen dager like.

Søk nå

Semantix Tolking-appen

Mobiltelefon med to hender foran

Semantix Tolking-appen

Vi har både en app og en egen nettside for tolkene våre. Disse utvikles kontinuerlig utfra tolkenes behov.

Last ned Semantix Tolking-appen

Relatert informasjon

Hovedregler for tolker


Vanlige spørsmål og svar


Tolking fra morsmål


Arbeide som tolk for Semantix

Last ned appen til telefonen din

Skann QR-koden med kameraet på telefonen for å laste ned appen. Du kan også laste ned appen fra App Store for iPhone eller Google Play for Android.

App Store for iPhone

Last ned appen

Google Play for Android

Last ned appen