Følg EUs tilgjengelighetsdirektiv – raskt og enkelt!

2. desember 2016 publiserte EU et direktiv som stiller krav til økt digital tilgjengelighet for offentlige aktørers nettsteder og apper. Formålet med direktivet er å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for brukerne, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Her finner du ut om arbeidsplassen din er underlagt direktivet samt hvordan vi kan hjelpe deg med å følge det.

Kontakt oss nå

Hvem gjelder direktivet for?

Offentlige myndigheter, fylker, kommuner og aktører som klassifiseres som offentlige organer, er underlagt direktivet. Direktivet gjelder også for aktører som utfører offentlig finansierte tjenester. Disse typene digitale tjenester er underlagt direktivet:

Alle nettsteder og tidsavgrensede medier etter 23. september 2020 (video og lignende).

Alle offentlige apper fra og med 23. juni 2021.

Hvilke krav inneholder direktivet?

  • Nettsteder, apper og innhold som formidles via dem, skal være utformet slik at de er enkle å oppfatte, håndtere og forstå.
  • Kravene som gjelder i Norge, styres av likestillings- og diskrimineringsloven.
Jeg trenger hjelp til å komme i gang

Hvordan kan Semantix hjelpe deg?

Når du kontakter oss, vil du få din egen prosjektleder som blant annet kan hjelpe deg med

01

Oversettelse til minoritetsspråk.

02

Omskriving av tekst på nettstedet til klarspråk.

03

Omskriving av tekst til lettlest norsk.

04

Teksting av videoer.

05

Transkribering av lydfiler.

06

Innlesing av tekst.

Quote

Kulturskolen

Med hjelp fra Semantix kan vi i dag nå ut til enda flere med informasjon om kulturskolen og støtte kommunene i arbeidet med å utvikle kulturskolen lokalt.

Vi hjalp Utdanningsdirektoratet og Kulturskolen med å bryte ned språkbarrierer ved hjelp av undertekster og voice-over, slik at barn får bedre tilgang til kunst.
Les mer

Ja takk, jeg trenger hjelp til å komme i gang!