Tolk på video ved digitale nettmøter

Semantix har Europas største nettverk av tolker og håndterer mer enn en halv million oppdrag per år.

Vi tilbyr flere digitale løsninger som gir deg tolk på video i forretningsmøter eller på webinarer, konferanser og andre typer arrangementer. Vi utfører både store og små oppdrag.

Mann på møte foran datamaskinen

Tolk på de største møteplattformene

Vi tilbyr avstandstolking til møteplattformer som:

 • Skype
 • Microsoft Teams
 • Zoom
 • GoToMeeting
 • WebEx
 • Google Hangouts
 • Slack

Teamet vårt kan gi råd om forberedelser, og tolketeknikerne våre kan også bistå med teknikk og utstyr.

Akkrediterte tolker med riktig spesialkompetanse

De fleste av tolkene våre er medlemmer i AIIC og akkreditert av EU. De kan tolke for både privat og offentlig sektor. Semantix tilbyr både simultantolking (tolking samtidig med den som snakker, i parallell lydkanal) og konsekutiv tolking (tolking etter den som snakker).

Tolkene våre oppfyller ett eller flere av disse kravene:

 • Godkjent som medlem i AIIC, den internasjonale organisasjonen for konferansetolker
 • EU-sertifisert som konferansetolk
 • Godkjent eksamen fra masterutdanning i konferansetolking ved universitet eller høyskole, eller annen tilsvarende konferansetolkutdanning i utlandet
 • Benyttes regelmessig av et av FN-organene, EU-institusjonene eller Nordisk Råd, eller ha tilsvarende kvalifikasjoner, samt solid erfaring

Avstandstolking, RSI

Avstandstolking – remote simultaneous interpreting (RSI) – innebærer at kommunikasjonen tolkes fra ett språk til et annet samtidig som noen snakker. Avstandstolking foregår gjennom en nettleserbasert plattform som er tilpasset for simultantolking til flerspråklige møter, konferanser og kongresser.

Møtedeltakerne er tilkoblet fra plassene sine og kan snakke valgfritt språk, samt lytte til ønsket språk gjennom tolking i sanntid – det vil si simultant.

Simultantolking på nett stiller ikke bare høye krav til tolken, men også til utstyr og teknisk ekspertise. Tolkene våre sitter enten i et teknikerkontrollert studiomiljø, en hub eller hjemme.

Ved simultantolking på avstand har Semantix tilgang til flere møteplattformer som er spesielt egnet for disse formålene.

I forkant av møtet har vi en samtale med bestilleren og anbefaler riktig plattform og løsning for det aktuelle møtet.

Hvilke fordeler er det med videotolking?

Videotolking har flere fordeler. Dette er noen av dem:

 • Du slipper å avlyse møter ved sykdom eller smitterisiko, eller når det ikke er mulig med et fysisk møte
 • Du unngår hotell- og reisekostnader.
 • Du får tilgang til et større tilbud av tolker ettersom du ikke behøver ha en tolk akkurat der du er, men kan velge mellom tolker internasjonalt

Hva bør jeg tenke på når jeg skal bruke videotolk?

Tenk gjerne på å:

 • ha tilgang til et fungerende webkamera
 • ha stabil tilkobling samt hodetelefoner med mikrofon

Kontakt oss – privat og offentlig sektor

Vil du vite mer om avstands- eller nettolking?

Vil du bestille videotolk via kundeportalen?

Er du allerede kunde hos Semantix, kan du også benytte kundeportalen vår.

Hvis du benytter kundeportalen, kan du:

 • bestille tolketjenester døgnet rundt uten risiko for telefonkø
 • håndtere tolking direkte via nettet
 • endre og avbestille bestillinger
 • hente informasjon om oppdragene dine
 • kommunisere med Semantix’ tolkeformidling

Med kundeportalen vår blir bestilling av tolketjenester enklere, raskere og sikrere.

Bestill gjennom kundeportalen

Jeg ønsker å bestille en videotolk, men mangler brukernavn og passord. Hva gjør jeg?

Kontakt oss på 22 20 52 10 - tast 1, så gir vi deg brukernavn og passord til kundeportalen.