Videotolk

Videotolk

Tolk på video ved digitale nettmøter

Semantix har Europas største nettverk av tolker og håndterer mer enn en halv million oppdrag per år. Vi tilbyr flere digitale løsninger som gir deg tolk på video i forretningsmøter eller på webinarer, konferanser og andre typer arrangementer. Vi utfører både store og små oppdrag.

Allerede kunde? Book en tolk uten å logge inn

Hvilke fordeler er det med videotolking?

Teamet vårt kan gi råd om forberedelser, og tolketeknikerne våre kan også bistå med teknikk og utstyr.

Du slipper å avlyse møter ved sykdom eller smitterisiko, eller når det ikke er mulig med et fysisk møte.

Du unngår hotell- og reisekostnader.

Du får tilgang til et større tilbud av tolker ettersom du ikke behøver ha en tolk akkurat der du er.

Tolk på de største møteplattformene

Vi tilbyr avstandstolking til møteplattformer som:

Skype
Microsoft Teams
Zoom
GoToMeeting
WebEx
Google Hangouts
Slack
Mann med hodetelefoner, som deltar på et videomøte

Hva bør jeg tenke på når jeg skal bruke videotolk?

Tenk gjerne på å:

  • ha tilgang til et fungerende webkamera
  • ha stabil tilkobling samt hodetelefoner med mikrofon
Kontakt oss – privat og offentlig sektor

Avstandstolking, RSI

Avstandstolking – remote simultaneous interpreting (RSI) – innebærer at kommunikasjonen tolkes fra ett språk til et annet samtidig som noen snakker.

01

Avstandstolking foregår gjennom en nettleserbasert plattform som er tilpasset for simultantolking.

Møtedeltakerne er tilkoblet fra plassene sine og kan snakke valgfritt språk, samt lytte til ønsket språk gjennom tolking i sanntid – det vil si simultant.

02

Simultantolking på nett stiller ikke bare høye krav til tolken, men også til utstyr og teknisk ekspertise.

Tolkene våre sitter enten i et teknikerkontrollert studiomiljø, en hub eller hjemme.

03

Ved simultantolking på avstand har Semantix tilgang til flere møteplattformer som er spesielt egnet for disse formålene.

I forkant av møtet har vi en samtale med bestilleren og anbefaler riktig plattform og løsning for det aktuelle møtet.

Kvinnelig tolk under videotolking

Konsekutivtolk – taler og tolk alternerer

Tolken lytter til taleren og gjengir deretter talen på et annet språk – oftest ved hjelp av notater.
Quote

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne tolketjenesten som passer til dine behov.
Kontakt oss nå