Om Semantix

Med en historie med vekst og innovasjon, leder vi nå an i språkteknologien.

Behovet for språktjenester oppstår

Frem til midten av 1930-tallet var Sverige preget av en betydelig utvandring, men på slutten av 1940-tallet skjedde det en kraftig forandring. I stedet kom det en massiv arbeidskraftinnvandring som fortsatte helt frem til midten av 1970-tallet. Dette kom som et svar på en direkte etterspørsel fra den svenske industrien. Behovet for språktjenester – først og fremst oversetting og tolking – oppstod da mennesker med ulike språk skulle begynne å kommunisere med hverandre og det skulle utarbeides dokumentasjon på ulike språk.

Den første byggesteinen legges ned

For å dekke de nye behovene ble det som senere skulle bli en av Semantix' byggesteiner – Eqvator – grunnlagt i 1969. Da het det ikke Eqvator, men Språksektionen, og var en del av det nyopprettede svenske Invandrarverket. Som et direkte svar til det private næringslivets behov for en totalleverandør av språktjenester ble SpråkCentrum grunnlagt i 1975. Deretter ble utviklingen preget av stadig flere spesialiserte oversettingsbyråer og tolkeformidlingstjenester.

En vellykket fusjon

Semantix som varemerke oppstod i forbindelse med et eierskifte i 2006 og gjennom en sammenslåing av flere selskaper og varemerker: TolkJouren, Eqvator, SpråkCentrum, ITS översättningsbyrå, Languageland, Explicon og Abcom. Dermed kunne vi dekke kundenes behov for et omfattende og spesialisert tilbud av språktjenester.

Fortsatt ekspansjon og spesialisering

Siden 2006 har Semantix foretatt en rekke sammenslåinger og oppkjøp for å få virksomheten til å vokse med fortsatt spesialisering:

 • INK Sverige (2007)
 • Lingua Nordica (2007)
 • Interpreto (2007)
 • Management Språkutbildning (2008)
 • Tolketjenesten.no (2009)
 • AAC Globals konferansetolkingsenhet (2010)
 • Tamarind (2010)
 • INK Norge (2010)
 • Done Information (2011)
 • TextMinded (2017)
 • Amesto Translations (2018)
 • Tolkvox (2019)
 • Teknotrans (2019)
 • TransPerfect (2021)

Behovene blir stadig større og bredere

På grunn av globalisering, et voksende EU og et stadig mer mangekulturelt Norden, vokser og utvider behovene for språktjenester seg. Det stilles stadig større krav til at kommunikasjonen skal være tydelig, og det gjelder både når vi kommuniserer på vårt eget morsmål og på andre språk. Vi kan tilby kundene våre et bredere utvalg av språk- og kommunikasjonstjenester enn noen andre på markedet i dag. Vår ambisjon er å dra nytte av den lange erfaringen vi har i bagasjen, for å ligge et steg foran og lede utviklingen.

I dag er vår ambisjon å skyve grensene for hva som er mulig innenfor intelligente språktjenester.

Vil du vite mer om konsernledelsen?