Om Semantix

Med en historie med vekst og innovasjon, leder vi nå an i språkteknologien.

De første byggesteinene ble lagt

Semantix ble grunnlagt i 1969 for å dekke behovet for språktjenester – først og fremst oversettelse og tolking – i det svenske næringslivet. Semantix som varemerke oppsto i forbindelse med et eierskifte i 2006 og gjennom en sammenslåing av flere selskaper og varemerker. Dette satte oss i stand til å dekke kundenes behov for et omfattende og spesialisert tilbud av språktjenester.

Videre ekspansjon

Semantix har siden 2006 foretatt en rekke sammenslåinger og oppkjøp for å få virksomheten til å vokse og fortsatt utvide tjenestetilbudet. De nyeste oppkjøpene omfatter: TextMinded, Amesto Translations, Tolkvox og Teknotrans.

I 2021 slo Semantix seg sammen med TransPerfect, verdens største leverandør av språk- og teknologiløsninger for globale virksomheter. Semantix opererer som en divisjon innen TransPerfect-familien av selskaper.

En global partner med lokal tilstedeværelse

Med globalisering, et EU i vekst og en stadig mer flerkulturell nordisk region øker behovet for språktjenester og blir mer omfattende. Det stilles høyere krav til tydelig kommunikasjon, både når vi kommuniserer på morsmålet og på andre språk. Gjennom sammenslåingen med TransPerfect kan vi tilby kundene global tilstedeværelse, ekspansive ressurser og markedsledende teknologi som setter oss i stand til proaktivt å betjene kundene både globalt og ved å opprettholde en sterk lokal tilstedeværelse i de nordiske landene.

Dagens visjon er å bli det ledende selskapet innen språkteknologi for flerspråklige tjenester.