Styre og eier

Skyscraper

Peter Carrick

Styreleder

Gabriel Urwitz

Styremedlem

Oskar Oxenstierna

Styremedlem

Mattias Fyrenius

Styremedlem

Annika Söderberg

Styremedlem

Maria Ziv

Styremedlem

Semantix’ eier

Segulah, som ble grunnlagt i 1994, er et private equity-selskap som fokuserer på oppkjøp av mellomstore bedrifter i Norden. Forretningsmodellen bygger på majoritetseierskap og et aktivt engasjement av bransjekyndige industrielle rådgivere. Segulah forvalter for tiden cirka 8 milliarder svenske kroner – hovedsakelig fra internasjonale investorer av pensjonskapital og donasjonskapital samt private familiestiftelser. Segulah er en mellomlangsiktig eier med perspektiv på å skape forandringer og varig verdi i en periode på mellom 5 og 7 år.

Segulah vil at porteføljeselskaper skal øke lønnsomheten for eksempel ved å utvide virksomheten og gjennom geografisk ekspansjon og anskaffelser. Segulah Advisor AB er eksklusiv investeringsrådgiver for de britiske fondene Segulah III L.P., Segulah IV L.P. og Segulah V L.P. Nettsted: segulah.com.

Vil du vite mer?