Takk for søknaden! Du hører fra oss snart.

Søknadsskjema

Jobb som frilanstolk for Semantix

Kompetansekrav

For å kunne registrere deg som tolk hos Semantix, må du minst ha gjennomført grunnutdannelse for tolker, noe som omfatter et introduksjonskurs samt minst ett kurs for tolking i helsevesenet, rettsapparatet, skoler eller lignende.

Hvis du snakker et såkalt «mangelspråk» eller bor i et område der det er mangel på tolker, kan vi foreta en individuell vurdering.

Behandling av søknader

Vi mottar fortløpende søknader fra et stort antall personer. Vi lagrer søknadene og behandler dem etter hvert som vi får behov for nye medarbeidere.

Fyll ut skjemaet nederst på denne siden, og legg ved din CV, foto og utdanningsdokumentasjon. Spørsmål om å jobbe som tolk? Send en e-post til tolking@semantix.no.

All informasjon i dette skjemaet sendes kryptert og er beskyttet mot datasnoking.

Bekreft at du har lest Semantix sine Personvernregler for leverandører