Takk for søknaden! Du hører fra oss snart.

Søknadsskjema

Jobb som frilanstolk for Semantix

Kompetansekrav

For å kunne registrere deg som tolk hos Semantix, må du minst ha gjennomført grunnutdannelse for tolker, noe som omfatter et introduksjonskurs samt minst ett kurs for tolking i helsevesenet, rettsapparatet, skoler eller lignende.

Har du ikke tatt noen av disse kursene så tilbyr vi i Semantix grunnkurs for tolker etter at de har gjennomført og bestått en språktest hos oss.

Behandling av søknader

Vi mottar fortløpende søknader fra et stort antall personer og har ikke mulighet til å kontakte eller teste alle. Vi lagrer søknadene og behandler dem etter hvert som vi får behov for nye medarbeidere.

Fyll ut skjemaet nederst på denne siden, og legg ved din CV. Spørsmål om å jobbe som tolk? Send en e-post til tolkrekruttering@semantix.no.

All informasjon i dette skjemaet sendes kryptert og er beskyttet mot datasnoking.

Bekreft at du har lest Semantix sine Personvernregler for leverandører