Internt og eksternt

Internt og eksternt

Slik sikrer du konsekvent kommunikasjon

Bruk av riktig terminologi gir deg trygghet i lokaliseringsprosjektene dine.

Et godt system for håndtering av terminologi og språkdata sikrer at den flerspråklige kommunikasjonen holder høy kvalitet og hele tiden er i tråd med merkevareidentiteten, reglene og tonaliteten til virksomheten. Dette vil styrke merkevaren din blant dine kunder.

Tre personer på et kontor, som arbeider med oversettelsesprosesser

Terminologiverktøy for ditt flerspråklige innhold

En termbase (TB) i et CAT-verktøy har liten nytte hvis den ikke oppdateres og godkjennes regelmessig. Med vårt terminologiverktøy Copernicus er det lettere å velge riktig teknologi og å holde den konsekvent. Verktøyet er enkelt å bruke til å f.eks. godkjenne terminologi.

Copernicus er den flerspråklige plattformen for håndtering av språkdata som vi tilbyr partnerne våre. Det er et sentralt styringssystem for alt flerspråklig innhold og kan integreres i alle arbeidsflytene for lokalisering.

Systemet har et høyt sikkerhetsnivå med rollebasert tilgang som du kan tildele medlemmer av organisasjonen.

Les mer om Copernicus her
Mørkhåret forretningskvinne som setter pris på en problemfri oversettelsesarbeidsflyt

Terminologitjenester

Nedenfor finner du noen av tjenestene som kan gjøre jobben din enklere:

  • Håndtering av språkdata
  • Datautvinning
  • Terminologiarbeid
  • Terminologirådgivning
  • Oppsett av termbase i arbeidsflyter for oversettelse
  • Termnivå i maskinoversettelsesmotor

Kontakt oss for å finne den beste løsningen for deg