Female lawyer 800x600

Juridisk oversetting

Når det gjelder juridisk oversettelse, bruker Semantix kun oversettere med juridisk kompetanse og som utelukkende oversetter til sitt eget morsmål. Ekspresslevering tilbys også ved behov for dette.

– ISO-sertifiserte oversettelser med garantert nøyaktighet og kort leveringstid.

– Egne tjenester for alle juridiske fagområder og alle jurister.

Legal person

Kutt tid og kostnader med profesjonell juridisk transkribering

Transkribering av juridisk materiale kan være både komplisert og tidkrevende. Lar du fagfolk ta seg av transkriberingen, sparer du tid og får garantert nøyaktige transkripsjoner. Vi hjelper deg enten du trenger en transkripsjon på samme språk, en oversatt transkripsjon eller begge deler.

Mer om transkribering
Victory

Pålitelig kvalitetssikring

Her er det ikke rom for feil – juridiske oversettelser må håndteres med forsiktighet, med sikkerhet i høysetet og med stor nøyaktighet uten avvik fra originale dokumenter eller tekster. Semantix har levert oversettelser på dette feltet i 50 år.

Kontakt Roy Arve Garvik for mer informasjon