Få tilgang til kundeportalen

Med kundeportalen er det enklere, raskere og sikrere å bestille tolketjenester.

Med kundeportalen eTolk kan du bestille tolkeoppdrag direkte på nett. Du kan blant annet bestille tolk, endre eller avbestille tidligere registrerte bestillinger, vise informasjon om oppdrag og kommunisere med Semantix.

Er du en ny kunde? Registrer deg.

Takk for forespørselen din! Du hører fra oss så snart som mulig. Hvis du trenger å bestille tolk innen 24 timer, kan du ringe oss på +47 22 20 52 10 - tast 1.